DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Interešu izglītība

 

Pulciņš «Dekors«

Kopš 1993.gada skolā darbojas vizuālās mākslas pulciņš “Dekors”. Pulciņa vadītāja ir Galina Želabovska. Skolotāja ir radošs un talantīgs cilvēks, kurai ir bijušas personīgās izstādes.

Skolēni labprāt apmeklē pulciņu, jo tur var iegūt dažādas iemaņas, iemācīties saskatīt skaisto, redzēt pasauli caur dvēseli. Skolotājas Galinas Želabovskas audzēkņi aktīvi piedalās un gūst panākumus pilsētas olimpiādēs un konkursos. Ar skolotāju Galinu Želabovsku katra diena ir interesanta un neaizmirstama.

 

Vizuālās mākslas pulciņš «Varavīksne»

Skolā darbojas vizuālās mākslas pulciņš “Varavīksne”kuru vada radoša skolotāja Jadviga Osipova. Pulciņu apmeklē 1.-9. klašu skolēni. Veidojot dažādus darbus, viņi attīsta savas radošās spējas, mācās saskatīt skaisto. Pulciņa dalībnieki piedalās un gūst panākumus pilsētas un republikas konkursos, olimpiādēs, kā arī starptautiskajos konkursos.

 

Klubs «Tautu nacionālo tradīciju krātuve«

Skolā darbojas klubs “Tautu nacionālo tradīciju krātuve”. Skolotāja Valentīna Lipkoviča ar skolēnu palīdzību izveidoja etnisko istabu, kurā savākti tautas lietišķās mākslas darbi. Skolēni labprāt izzina tradīcijas un paražas. Notiek arī ekskursijas, kuras vada paši bērni.

Kluba mērķi:

  1. Sekmēt dažādu tautu garīgā mantojuma apzināšanos;
  2. Krāt materiālus, kas saistīti ar tautu daiļradi, iedzīves priekšmetiem.

 

Ansamblis «Blēņdari»

Daugavpils 16. vidusskolas 4.-6. kl. ansamblis „Blēņdari”, kuru vada Lilija Grakova, darbojas kopš 2005. gada.

Programma ir saistīta ar valsts īstenojamās muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver dalībnieku muzikalitātes attīstību, vokālo iemaņu un kolektīvās muzicēšanas apguvi. Attīsta dalībnieku prasmi uztvert un izjust skaisto sevī, sabiedrībā un dabā un rosina iesaistīties kultūrvides veidošanā. Programma veicina bērnu iesaistīšanos mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas apguvē un integrēšanos sabiedrības kultūras dzīves norisēs.

Ansamblis aktīvi piedalās dažādos konkursos un uzstājas skolas pasākumos.

    

„Soli pa solim”

Kopš 2016.gada skolā darbojas deju pulciņš „Soli pa solim”, kuru apmeklē 7 – 8 gadu veci bērni. Vadītāja  ir Marina Meduņecka.

Programmā īpaši uzsvērts ir tas, lai veselību nostiprinošā un dažādu rotaļu formā atklāt talantīgus un apdāvinātus dejotājus, bērnus ar spējām jebkurām deju formām. Nodarbībās tiek attīstītas bērnu kustības funkcijas, profesionālās dotības, formēta muzikāli ritmisku kustību koordinācija. Tiek veidots dejotāja pamats – pareiza stāja, pareizas kāju, roku, galvas pozīcijas. Dejošana grupā palīdz iemācīt bērniem ar cieņu izturēties citam pret citu, attīsta savstarpējo sapratni. Tas uzlabo bērna psihisko un fizisko veselību.

  

Latviešu tautas deju pulciņš “Strautiņš”

Kopš 2016.gada skolā darbojas latviešu tautas deju pulciņš „Strautiņš”, kuru vada Marina Meduņecka. To apmeklē 1.-6.klašu skolēni.

Programma „Latviešu tautas dejas» ir kultūrizglītības programma, kas saistīta ar Latvijā īstenojamo izglītības programmu mērķiem un uzdevumiem, akcentējot estētiskās un morālās audzināšanas aspektu. Skolēniem tiek formēta muzikāli ritmisku kustību koordinācija, veidots dejotāja pamats. Viņi mācās ne tikai dejot, bet arī ar cieņu izturēties cits pret citu, uzlabo savstarpējo sapratni.

“Strautiņa” dejotāji uzstājas skolas pasākumos, piedalās pilsētas konkursos, tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda”.

 

Mūsdienu dejas

12 – 16 gadu veci bērni var apmeklēt deju pulciņu “Mūsdienu dejas”, kas darbojas kopš 2016.gada. Vadītāja ir Marina Meduņecka

Moderno deju nodarbības ir vērstas uz kolektīva dalībnieku graciozitātes, kustību plastiskuma un muzikalitātes attīstību. Dalībnieku pilnvērtīgas fiziskās attīstības veicināšanai programmā ietverti aerobikas, klasiskās dejas un ritmikas pamatelementi, kas sekmē dinamisku sirds, asinsvadu sistēmas attīstību, pareizas stājas veidošanu, ritma izjūtu, izsmalcinātus žestus, plastiskas kustības.

 

Sporta deju klubs “Zemgalīte”.

Kopš 2016.gada skolā darbojas sporta deju pulciņš „Zemgalīte”, kuru vada Marina Meduņecka.

Bērnu sagatavošanas programma formē bērniem muzikāli ritmisku kustību koordināciju. Tiek veidots dejotāja pamats. Skolēni mācās arī veidot savstarpējās attiecības, kas balstās uz cieņu un savstarpējo sapratni.

Kluba audzēkņi uzstājas skolas pasākumos, piedalās dažādās sporta deju sacensībās, iegūstot godalgotas vietas.

 

Skolas teātris

Daugavpils 16. vidusskolas teātris, kuru vada Veronika Saveļjeva,  pastāv četrus gadus.

Bērni un jaunieši, darbodamies teātra mākslas jomā, padziļināti iepazīst sevi gan kā fiziskas būtnes, gan kā garīgas personības, gan kā sabiedrības locekļi, viņi iemācās saprast un novērtēt savu un līdzcilvēku vienreizīgumu. Trenējot runu un aktieru meistarību, regulāri uzstājoties publikas priekšā, audzēkņi apzinās savas spējas un talantus, stiprās un vājās puses, attīsta kritisko spriestspēju, izkopj daudzveidīgas komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, lēmumu pieņemšanu u.c. Skolas teātris ir atvērts ikvienam interesentam. Tajā aktīvi iesaistās vidusskolas skolēni, piedalās arī tie, kuriem mācības nepadodas tik viegli. Tomēr tieši viņi strādā ar lielāku interesi un atdevi. 

 

Tradicionālās mūzikas ansamblis un 4.-11.klašu koris

„Visās zinātnēs, visās mākslās labākais skolotājs ir pieredze.” (M. de Servantes)

Tradicionālās mūzikas ansambļa un 4.-11.klašu kora vadītāja ir Lilija Grakova.

Programma ir saistīta ar valsts īstenojamās muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver dalībnieku muzikalitātes attīstību, vokālo iemaņu un kolektīvās muzicēšanas apguvi. Pilnveido zināšanas par latviešu kultūru, citu tautu kultūru un veido cieņpilnu attieksmi pret ikvienas tautas kultūru. Programma veicina bērnu pakāpenisku sagatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā.

 

Vokālais ansamblis “Mazās zvaigznes”

2 gadus Daugavils 16. vidusskolā darbojas  1.-3. klašu skolēnu vokālais  ansamblis  «Mazās zvaigznes”, kuru vada Veronika Kalugina-Romanova.

Galvenais mērķis – attīstīt skolēnu vokālās prasmes un mācīt viņus uzstāties publikas priekšā. Tiek raisīta interese dziedāt gan latviešu tautas dziesmas, gan mūsdienu un estrādes dziesmas. Noklausoties dažādas dziesmas, jaunie dziedātāji veido savu repertuāru. Mācīšānās procesā katram dziedātājam tiek veidots savs skatuviskais tēls un trenēta uzvedība, viņi atklāt sevī kaut ko īpašu, atšķirīgu no citiem.

Ansambļa dalībnieki piedalās pilsētas konkursos un uzstājas skolas koncertos.

 

Jauno ģeogrāfu klubs (JĢK)

„Ģeogrāfija ir liktenis.” (Napoleons Bonaparts)

Pasaules daba ir daudzveidīga un krāšņa, un katram cilvēkam ir sava iecienītākā ainava. Vienam tas ir iespaidīgs skats uz upes ieleju, citam jūras piekraste vai kalnu ielejas, vēl kādam putnu un dzīvnieku bagātība palienu pļavās migrācijas laikā. Dzīvojot harmonijā ar dabu, mēs rīkojamies sapratīgi un tālredzīgi ļaujam dabai dzīvot un attīstīties, pretī saņemot nenovērtējamas skaistas ainavas un dabas dažādību.

2018.gada septembrī mūsu skolā ir izveidots Jauno ģeogrāfu klubs, kuru vada Svetlana Rudjko. Kluba mērķis ir raisīt interesi par ģeogrāfiju un dabu, paplašinot un padziļinot ģeogrāfijas stundās mācīto, veicinot patriotismu un iepazīstinot ar ģeogrāfiju kā nākotnes profesijas jomu. Klubā darbojas ģeogrāfijas cienītāji – 7. -12. klašu skolēni, kuri vēlas paplašināt savu redzesloku.

 

Vēstures klubs «Atmiņa»

    Skolas vēstures klubs «Atmiņa»kuru vada skolotāja Leonarda Krukovska, darbojas kopš 2008.gada. Tajā aktīvi piedalās 4.-11. klašu skolēni. Viņi vāc materiālus par skolas vēsturi un tradīcijām, skolēnu, skolotāju un absolventu panākumiem. Dalībnieki noformē ekspozīcijas, gatavo fotohroniku, piedalās konkursos, projektos, kā arī vada klases stundas. Muzejā notiek sociālo zinību stundas.