DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhivs Valsts aizsardzības mācība

2021./2022. mācību gads

Jaunsargu nodarbības Daugavpils 16.vidusskolā

2021./2022. mācību gada Daugavpils 16.vidusskolā turpinās Jaunsargu nodarbības, kuras apmeklē 15 skolēni no dažādām klasēm. Nodarbības notiek katras nedēļas otrdienās no plkst.15:30 līdz plkst.17:05.

Jaunsargu interešu izglītības programmas  mērķis ir attīstīt dzīvei modernā sabiedrībā nepieciešamās prasmes un iemaņas,veicināt jaunatnes mērķtiecīgu izglītošanos valsts aizsardzības jomā, patriotismā, pilsoniskās apziņas veidošanā, biedriskuma, drošsirdības, disciplīnas veidošanā un fizisko spēju pilnveidošanā. Programmā var piedalīties jebkurš skolas jaunietis vecumā no 10 līdz 21 gadam. Līdz ar kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu arī interešu izglītībā bērni un jaunieši attīsta un nostiprina valstiskuma apziņu un piederības izjūtu Latvijai, mācās uzņemties atbildību par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti, kā arī attīsta ne tikai intelektuālās, bet arī fiziskās spējas.

Šī mācību pusgada ietvaros Daugavpils 16.vidusskolas jaunsargi piedalījušies trīs pasākumos:

  • Orientēšanās apvidū ar kompasa un maršruta kartiņas palīdzību;
  • Praktiskā šaušana ar pneimatisko ieroci Crosman;
  • Pārgājiens ar uzdevumiem (orientēšanās dabā ar karti, pēc lineāriem objektiem, ugunskuru veidi un ugunskuru iekurināšana ar dažādiem paņēmieniem).

Informāciju sagatavoja Jaunsardzes centra 2.novada nodaļas

Jaunsargu instruktors kaprālis Jānis Mežulis

 

 

 

 

2020./2021. mācību gads

 

Valsts aizsardzības mācība attālināti

 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli līdz 06.04.2021. valsts aizsardzības mācība vispārējās izglītības iestādēs tiek īstenota attālināti, saskaņā ar Jaunsardzes centra 24.09.2020. rīkojumā Nr.278 “Par valsts aizsardzības mācības programmas īstenošanu 2020./2021.mācību gadā” noteikto kārtību. Instruktori patstāvīgi pielāgo mēneša mācību saturu attālinātai mācību metodei.

Arī Daugavpils 16.vidusskolas 10. un 11. klasei nodarbībās paredzamās tēmas tiek apgūtas attālināti. Nodarbību tēmu materiāli, ieskaites, praktiskie darbi skolēniem tiek nosūtīti e-klasē, WhatsApp grupās, ZOOM un Uzdevumi.lv.  Pēc iepazīšanās ar mācību stundās paredzētās tēmas materiāliem, jauniešiem jāveic arī praktiskie uzdevumi, kā piemēram, orientēšanās, sakaru apmācība, ierindas mācība, vēsture.

Vasaras brīvlaikā jauniešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties praktisko iemaņu nometnēs, kurām būs interešu izglītības statuss. Praktisko iemaņu nometnes tiks organizētas pēc katra mācību gada un ilgs 10 dienas. Šogad pieteikties uz šīm nometnēm jaunieši var līdz februāra beigām Jaunsardzes centra mājas lapā: https://jc.gov.lv/lv/valsts-aizsardzibas-maciba  

 

Informāciju sagatavoja:

Jaunsardzes centra 2.novada nodaļas

Jaunsargu instruktors Jānis Mežulis

 

Valsts aizsardzības mācības pilotprojekta noslēgums

 

2020.gada 23. septembrī Aizsardzības ministrijā norisinājās Valsts aizsardzības mācības pilotprojekta noslēguma sanāksme, kurā piedalījās arī  Daugavpils 16.vidusskolas pārstāvis. Projektu divu gadu laikā īstenoja 13 Latvijas izglītības iestādes.

Sākumā klātesošos uzrunāja aizsardzības ministrs Artis Pabriks, akcentējot projekta nozīmīgumu un izaicinājumus. Viņš uzsvēra, ka pilotprojekta laikā gūtās atziņas sniegs būtisku ieguldījumu jauniešu izglītošanā, veicinot jaunās paaudzes izpratni par demokrātisko vērtību nozīmīgumu un savu lomu šo vērtību aizsargāšanā, kā arī visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā un pilnveidošanā. Dalībskolām A. Pabriks pasniedza Aizsardzības ministrijas Goda rakstu par uzņēmību un pašaizliedzīgu iesaistīšanos valstiski nozīmīgajā projektā.

Sanāksmes turpinājumā izglītības iestāžu pārstāvji prezentēja sasniegtos rezultātus, tika izvērtēti projekta īstenošanas guvumi un nepieciešami uzlabojumi, kā arī tika apspriestas jaunās mācību programmas turpmāk sasniedzamie mērķi. Plānots, ka no 2024.gada valsts aizsardzības mācība būs obligāts mācību priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante A.Anufrijeva

 

 

2019./2020. mācību gads

 

Jaunsardzes kauss biatlonā 2020

 

2020. gada 24.janvārī sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”, Madonā, notika sacensības “Jaunsardzes kauss biatlonā 2020”, ko rīkoja Latvijas Biatlona federācija sadarbībā ar Jaunsardzes centru. Sacensību mērķis ir popularizēt biatlonu bērnu un jauniešu vidū, kā arī noskaidrot labākos biatlonistus Jaunsardzes dalībnieku vidū.

Sacensībās piedalījās arī jaunsargi no Daugavpils pilsētas jaunsargu vienībām, tai skaitā arī no Daugavpils 16.vidusskolas.Jaunsardzes – 11.klases skolnieces Zlata Pancerko, Nataļja Tumanova un Nadežda Jefimova – startēja vecākajā (A) jauniešu grupā. Viņām vajadzēja veikt 3 km garu trasi ar divām uguns robežām. Sakarā ar esošajiem laika apstākļiem un sniega neesamību, distanci vajadzēja veikt skrienot, ne slēpojot. Neskatoties uz to, ka trase vietām bija ļoti dubļaina un pūta stiprs vējš, Z.Pancerko ar teicamu šaušanu un ātru soli trasē ieguva godalgotu 1.vietu, bet N.Jefimova ar vienu kļūdu šautuvē ieguva 2.vietu. Apsveicam!

 

Sagatavoja Jānis Mežulis, Daugavpils pilsētas jaunsargu vienības instruktors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacensības «Dari pareizi un bez bailēm par godu Latvijai»

 

2019.gada 4.oktobrī Daugavpils Cietoksnī notika militāri patriotisks pasākums – piedzīvojumu sacensības ar devīzi «Dari pareizi un bez bailēm par godu Latvijai», ko rīkoja Zemessardzes 34.kājnieku bataljons un 36.kaujas atbalsta bataljons. Sacensību mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu, iepazīstināt ar Jaunsardzi, Zemessardzi un NBS. Piedzīvojumu sacensības izraisa lielu interesi jauniešu vidū, un šogad tajās piedalījās 13 komandas no Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada mācību iestādēm.

Daugavpils 16. vidusskolu skolu pārstāvēja 11. komanda. Katrai komandai bija jāiziet 8 stacijas, parādot savu izturību, veiklību, atjautību, uzmanību, spēku un ātrumu. Sacensību laikā komandām bija jāveic dažādas grūtības pakāpes uzdevumi, piemēram, gaisa pārceltuve, šķēršļu pārvarēšana, šaušana ar pneimatisko šauteni, granātas mešana, spēka un atjautības vingrinājumi, pirmās palīdzības sniegšana cietušajam. Pasākuma noslēgumā jaunieši iepazinās ar Zemessardzes un NBS dienestiem un karavīru bruņojumu un ekipējumu, kā arī varēja piedalīties individuālajos pārbaudījumos – fizisko vingrinājumu izpildē. Tajos mūsu 11.klases meitenes ieguva godalgotās vietas.

 Kopvērtējumā mūsu 11.klases komanda ieguva 4.vietu, atzīstot, ka šoreiz komandu konkurence un dalībnieku sagatavotība bija augstākajā līmenī.

Paldies komandu dalībniekiem par velmi darboties komandā, cīnīties par uzvaru un būt par īstiem Latvijas patriotiem!

 

Sagatavoja Jānis Mežulis, Daugavpils pilsētas jaunsargu vienības instruktors,

Anželika Anufrijeva, pedagoģe karjeras konsultante

 

 

 

2018./2019. mācību gads

Valsts aizsardzības mācību pasniedz arī Daugavpilī

 

Daugavpils 16. vidusskolu dalī­bai šajā pilotprojekfā neizvēlējās nejauši — šeit jau vairākus gadus darbojas līdzīga militāri patriotis­kās audzināšanas programma. Tā­dējādi jaunajā mācību gadā sko­lā pastāv vecais un jaunais šīs programmas formāts. Stundas pēc ierastas shēmas vada Zemessar­dzes 34. artilērijas bataljona kap­teinis Valērijs Baranovskis (11. un 12. klase), savukārt atsevišķas no­darbības, kurām reizi mēnesī tiek atvēlēta visa diena, vada Jaunsardzes Daugavpils nodaļas vadītājs Jānis Mežulis (10. klase).

«16. vidusskola ir lieliski piemē­rota mūsu nodarbībām,» saka V. Baranovskis, «šeit ir pneimatiskā šautuve un vietapraktiskām nodar­bībām, blakus atrodas mežs, uz ku­rieni vārdoties nelielos pārgājienos un rīkot orientēšanās sacensības.»

Speciālajās stundās skolēni ne tikai nostiprina Latvijas un kaimiņ­valstu vēstures zināšanas, bet arī uzzina, kā laika gaitā mainījies bruņojums, kādi karaspēka veidi ir Latvijā, iepazīstas ar karadar­bības stratēģiju un taktiku, militā­rās karjeras iespējām. Jāatzīmē, ka skolā vienlaikus ir atsevišķi pro­fesionāli kursi, kuros sagatavo ro­bežsardzes dienestam, — skola sa­darbojas ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldi. Tādējādi šeit tiek audzināti Latvijas armijas un robežsardzes kadri.

Latgalē, izņemot Daugavpils 16. vidusskolu, valsts aizsardzības mā­cības pilotprojektā piedalās arī Zemgales vidusskola (Demenes pa­gasts) un Balvu profesionālā un vis­pārizglītojošā vidusskola. Visdrīzāk, valsts aizsardzības mācību visās Lat­vijas skolās sāks pasniegt 2024. ga­dā. Pa šo laiku pasniedzējiem jā­savāc pietiekami daudz informāci­jas, lai šīs nodarbības kļūtu vēl no­derīgākas un interesantākas.

Aleksandrs Rube

Avīze «Latgales Laiks» Nr.86

 

16.vidusskolā māca izdzīvošanas pamatus

 

Jaunajā mācību gadā 15 valsts skolās ir sācies pilotprojekta ,,Valsts aizsardzības mācība’’ realizācijas process. Daugavpilī jaunais mācību priekšmets tiek pasniegts tikai  mūsu skolā, turklāt patriotiskā audzināšana un izdzīvošanas pamatu apmācība sākās vēl pirms šī pilotprojekta apstiprināšanas. Nodarbības realizētas vidusskolā 10.-12. klašu skolēniem. Stundas vada  Zemessardzes 34. artilērijas bataljona Operatīvās daļas priekšnieks, kapteinis Valērijs Baranovskis un jauns valsts aizsardzības mācības skolotājs Jānis Mežulis. Papildus informācija Ļubovas Tranas sižetā. video

*  *  *

 

Š.g. 21. septembrī Daugavpils cietoksnī notika paramilitārās spēles ,,Dari pareizi un bez bailēm’’. Tās organizēja Zemessardzes 34. Artilērijas bataljons. Mūsu skolu pārstāvēja 11.kl. un 12. kl. komandas. 13 komandu konkurencē 12. klases komanda izcīnīja godpilno 2. vietu. ,,Esmu ļoti priecīgs par audzēkņu sniegumu un lepns, ka tie ir mani skolēni,’’- izteica atzinību skolotājs V. Baranovskis.

   

 

2017./2018. mācību gads

 

 

22.septembrī mūsu skola piedalījās Bruņoto spēku sacensībās, kurās no mūsu skolas tika sagatavotas 2 komandas pa 6 cilvēki komandā – 11. un 12. klašu skolēni. Kopā no Daugavpils skolām piedalījās 16 skolas. Kopvērtējumā mūsu skola ieņēma  4. vietu. Vislabākie rādītāji mums bija granātas mešanā, šaušanā un šaušanā ar artilērijas lielgabalu. Konkursā piedalījās: A.Puķis, S.Šinkevičs, K.Prokofjeva, E.Saļkovska, A.Kuprijanovs, A.Viļkels, L.Škuts, G.Baranovs, E. Drizlionoks, D.Božko, D.Andrejeva, V.Trubovich.

 

2016./2017. mācību gads

 

Intervija ar Valsts aizsardzības mācības skolotāju Valēriju Baranovski

 

1. Cik sen mācāt Valsts aizsardzības mācību Daugavpils 16.vidusskolā?
“Valsts aizsardzības mācību” vadīšanu pārņemu no kolēģa  2016.gada oktobrī.
 
2.Kādi svarīgākie uzdevumi ir nosprausti 2016./2017. mācību gadam?
Es uzskatu, ka galvenais uzsvars jāliek uz patriotisko audzināšanu. To var darīt jebkuras tēmas ietvaros. Viens no galvenajiem patriotiskās audzināšanas elementiem ir Latvijas armijas vēsture mūsu valsts vēstures kontekstā.
 
3. Vai skolēni ar prieku apmeklē šīs nodarbības?
Ar “Valsts aizsardzības mācību” priekšmetu tāda pat situācija, kā ar citiem priekšmetiem – daži nāk ar lielāku prieku, daži ar mazāku.
 
4. Kādi mūsu skolas jaunatnes panākumi spēlē “Jaunie Rīgas sargi“ ?
Diemžēl godalgoto vietu nedabūjām, bet skolēni ļoti centās gan gatavošanās periodā, gan piedaloties spēlē.
 
5. Kādi ir nākotnes plāni?
Turpināt mācīt jaunatni un kopā ar viņiem mācīties pašam!

 

* * *

 

Kopš 2006.gada Daugavpils 16.vidusskola visā valstī pazīstama ar profesionālo mācību virzienu, parakstīts līgums ar  Iekšlietu ministriju. Specializētajā klasē līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem notiek nodarbības ar robežsargiem, kuri dod pamatzināšanas šajā profesijā. Sadarbībā ar robežsargiem tika organizētas ekskursijas uz Valsts robežsardzes koledžu, Pāternieku un Silenes robežkontroles punktiem (Foto prezentācija ).

No 2015./16.mācību gada ieviests jauns mācību priekšmets „Valsts aizsardzības mācība” (mācību saturs), šī programma ir saskaņota ar Aizsardzības ministriju, Rekrutēšanas un jaunsardzes centru un Valsts izglītības satura centru (grani.lv raksts).

Šogad programmu apgūst 69  vidusskolas skolēni.

 Mācību priekšmeta mērķis

Veicināt  izglītojamo  interesi  par dienestu  Nacionālajos bruņotajos spēkos, militāro specialitāšu daudzveidību, pilnveidot  pašvērtējumu un nostiprināt pilsonisko apziņu.

Mācību priekšmeta uzdevumi

Veidot izpratni par valsts aizsardzību un dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Pilnveidot zināšanas un prasmes, kas dod iespēju turpināt izglītību un veidot karjeru valsts aizsardzībā. Attīstīt patriotismu, pilsonisko apziņu, biedriskumu, drošsirdību un fiziskās spējas.

 

* * *

2015.gada 6.novembrī Daugavpils 16 vidusskolā viesojās viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots un Daugavpils 16. vidusskolas absolvents Viktors Dvorjančuks, kurš arī ir izvēlējies savu dzīvi saistīt ar militāro dienestu.

Viesi tikās ar skolēniem, pastāstīja par savu profesiju, atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Tikšanās izvērtās ļoti sirsnīga un interesanta. Skolēniem bija iespējams klātienē uzdod interesējošos jautājumus un saņemt profesionālas atbildes, jo daudzi izglītojamie pēc skolas beigšanas vēlas apgūt profesijas, lai varētu dienēt bruņoto spēku struktūrās. Liela loma skolēnu ieinteresētībai nākāmās profesijas izvēli saistīt ar militāro jomu ir arī skolā licencētajai Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmai, kurā apgūst dažādus mācībus priekšmetu un praktiskas iemaņas un prasmes valsts aizsardzības mācībā.

 

* * *

Vēl skolā aktīvi darbojas jaunsargu pulciņš, kurā no 10 gadu vecuma var piedalīties ikviens zēns vai meitene.

2015.gada 25.novembrī 33 jaunsargu pulciņa dalībnieki piedalījās 309. Daugavpils jaunsargu vienības organizētajā braucienā uz Kara muzeju Rīgā.

Nodarbības Daugavpils 16.vidusskolā notiek katru trešdienu no plkst. 15:00 līdz 17:00 (Jaunsardzes prezentācija).

Daugavpils 16.vidusskolas jaunsardze (video)