DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhīvs Projekti

Tiešsaistes tikšanās Erasmus+ projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” ietvaros

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

2021.gada 26.aprīlī Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” ietvaros 

notika projekta dalībnieku tiešsaistes tikšanās, kurā piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Horvātijas. Daugavpils 16. vidusskolu pārstāvēja skolas direktore O. Dukšinska un angļu valodas skolotāja Ž.Špoģe.

Tikšanās laikā notika pieredzes apmaiņa par projektā veiktajām aktivitātēm, to norisi, nozīmi un efektivitāti.Tika runāts par šādiem jautājumiem: tiešsaistes semināri, stundas un prezentācijas par kiberbulinga pārvarēšanu; inforgrafika par projekta tēmu; jaunu materiālu sagatavošana un  izplatīšana; filma par komunikācijas problēmām (veltīta Pasaules telekomunikāciju dienai); prezentācijas par pārmērīgās sociālo tīklu izmantošanas trūkumiem un sociālo mediju aktivitātēm, piemēram, sludinājumiem, valodas prasmes uzlabošanas vingrinājumiem; pasākuma “Sievietes un zinātne, skatījums uz digitālo dalījumu” organizēšana projekta  dalībskolās. Tikšanās dalībnieki aktīvi diskutēja par to, kā tiek veidota digitālā kompetence, dalījās pieredzē par e-resursu izmantošanu mācību procesā.

Daugavpils 16. vidusskola dalījās pieredzē par tiešsaistes stundu un pasākumu organizēšanu projekta Erasmus+ «Awesome» ietvaros. 7. klašu skolēniem tika organizētas tiešsaistes stundas par drošību internetā, kurās tika stāstīts par kiberiebiedēšanu, draudiem internetā, kā pasargāt sevi un palīdzēt citiem, par sociālo tīklu izmantošanas drošību, kib

 

erhigiēnu u.c. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā, uzdeva jautājumus par tēmu. 7. klašu skolēniem tika organizēts arī tiešsaistes pasākums “Sievietes z

inātnē”, kurā projekta dalībnieku komanda pastāstīja interesantus faktus par sieviešu sasniegumiem zinātnē, tika apspriesti interesanti fakti par sievietēm, kas ir d

e

vušas lielu ieguldījumu zinātnē, kā arī dzimumu lomu problēmu agrīnajos gadsimtos, kad sievietēm bija liegta formālā zinātniskā izglītība. Skolēni arī piedalījās viktorīnā “Sievietes nevar nodarboties ar zinātni”.

Tiešsaistes tikšanās noslēgumā dalībnieki izvērtēja iegūtās zināšanas un pieredzi, kā arī saskaņoja veicamos uzdevumus, jo darbs pie projekta turpinās. Nākamā tikšanās ar projekta partneriem tiek plānota maijā.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Žanna Špoģe

 

   

Skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks”

Daugavpils 16.vidusskolai šajā mācību gadā izveidota cieša sadarbība ar “Iespējamā misija” mācību programmas projektu “Macītspēks”. Savas darba gaitas 2020./2021. mācību gadā skolā uzsāka šī projekta skolotāja Ieva Maļinovska, kura savas dizainera prasmes realizē, mācot bērniem dizainu un tehnoloģijas. Skolas kolektīvs vienmēr priecājas par jauniem skolotājiem. Lielu individuālu konsultatīvu atbalstu sniedz skolas vadība un mentore Jadviga Osipova, kura palīdz ne tikai metodiski pareizi novadīt stundu, bet vienmēr zina īstos vārdus īstajā brīdī. Regulāri notiek kolēģu grupas mentoringi, kuros skolotāja var gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un saņemt gan metodisko, gan psiholoģisko atbalstu. Jaunā skolotāja strādā tikai pirmo gadu, taču pārzina jautājumus, kas saistīti ar mācību saturu, vērtēšanu, metodiku, audzināšanas procesa organizēšanu, ar izglītību saistīto dokumentāciju, zina skolas iekšējos noteikumus.
Ieva atzīst, ka darbs skolā izrādījies pavisam citādāks, nekā viņa bija to iztēlojusies, jo domājusi, ka skolotājam stundas beidzas 14:00, un pēc tam pārējā dienas daļa ir brīva. Uzsākot darba gaitas bijusi pārsteigta par to, cik daudz par skolotāja darbu nezina sabiedrība.
2021./2022. mācību gadā projekts “Mācītspēks” turpināsies, un Ievas Maļinovskas plānos ir pabeigt DU, lai strādātu skolā par dizaina un tehnoloģiju skolotāju.

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Zigrīda Panfilova

 

Tiešsaistes konference Erasmus+ projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” ietvaros

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

2021.gada 15.aprīlī Erasmus+ projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” ietvaros notika tiešsaistes konference (zoom platformā), kurā piedalījās skolēni un skolotāji no 6 partnerskolām. Konferences mērķi bija attīstīt skolotāju un skolēnu digitālās prasmes, tuvāk iepazīties citam ar citu, pastāstīt par skolas dzīvi ārkārtējās situācijas laikā, kā arī turpmākā darba un mācību perspektīvām.

Atklājot konferenci, dalībniekus uzrunāja Daugavpils 16.vidusskolas projekta koordinatore Jeļena Sardiko.Turpinājumā notika aktīvs un ražīgs darbs. Katrs skolēns pastāstīja par sevi, savām interesēm profesionālajā jomā. Katram partnerim bija iespēja iepazīstināt ar savu skolu. Daugavpils 16.vidusskolu pārstāvēja 10.klases skolēni Evelīna Vasiļjeva, Viktorija Proško un Deniels Jefanovs, kuri prezentēja mūsu skolu, piedāvātās mācību programmas, kā arī dalījās savā pieredzē, kā viņiem izdodas apgūt zināšanas Covid19 laikā. Itāļu partnerskola dalījās pieredzē par LearnLab digitālās platformas izmantošanu (https://learnlab.net).  Konferences laikā skolēniem bija arī iespēja piedalīties projekta partnerskolu koordinatoru sagatavotajā digitālajā spēlē, kurā viņi atbildēja uz dažādiem jautājumiem par skolas dzīvi, sagatavošanos profesionālajai darbībai un vienu  no galvenajām projekta tēmām – uzņēmējdarbību. Konferences noslēgumā katrs skolēns uzdeva jautājumu par viņu interesējošu tēmu.

Novērtējot pasākumu, dalībnieki to atzina par nozīmīgu internacionālā mērogā, interesantu daudzveidīgu formu apguvē, lietderīgu svešvalodas, digitālo un komunikācijas prasmju attīstīšanā. „Nemaz nenožēloju, ka piedalījos šajā konferencē. Es iepazinos ar jauniem cilvēkiem, uzzināju par viņu interesēm un par skolām dažādās valstīs,” pateica Evelīna.

Liels paldies angļu valodas skolotājai Jeļenai Abramovai par atbalstu.

Ar konferences materiāliem var iepazīties projekta vietnē https://voneinanderlernen.wixsite.com/projekt.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Jeļena Sardiko

 

Erasmus+ projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” tiek īstenots

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

2020./2021.mācību gadā Daugavpils 16.vidusskola turpina īstenot Erasmus+ projektu “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”. Ņemot vērā pasaulē noteiktos ierobežojumus, projekta darbība turpinās attālināti, nenotiek klātienes mobilitātes. Regulāri notiek tiešsaistes tikšanās ar projekta partneriem no Čehijas, Itālijas, Grieķijas un Latvijas, kurās koordinatori apspriež projekta vietējā līmeņa aktivitātes, kas virzītas uz projekta mērķu sasniegšanu.

Viens no projekta mērķiem ir veicināt sadarbību ar reģionālajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kā arī veidot jaunatnes kontaktus ar tiem. Lai  ieskatītos uzņēmējdarbības reālajā pasaulē, gūstot jaunas zināšanas un pieredzi, mūsu skolas projekta dalībnieki – 11.klases skolēni Nikoļa Matjuhina, Lana Daškeviča, Maksims Antonovs un Danila Bulis – sagatavoja jautājumus intervijām ar uzņēmējiem, sazinājās ar dažiem pilsētas uzņēmējiem un intervēja tos. Plānotas vēl vairākas intervijas ar uzņēmējiem.

Tika veikta arī mūsu skolas skolēnu digitālā aptauja – tests «Uzņēmēja personība», ko izveidoja Maksims Antonovs (https://docs.google.com/forms/d/1nV7no-UCGrNWUlBv34B9n_sxWgYhCRSitWwOf42aOsc/edit?ts=5ea83a9c&gxids=7628). Aptaujā piedalījās 85 skolēni vecumā no 15-18 gadiem. Viņiem bija iespēja novērtēt, cik lielā mērā viņiem ir attīstītas uzņēmējdarbībā nepieciešamās pamatprasmes un vai viņiem piemīt uzņēmēja īpašības  (zinātkāre, radošums, patstāvība, iniciatīva, komandas gars, biznesa spēja, patstāvīgums). Testa rezultāti tika apstrādāti un publicēti  projekta tīmekļa vietnē https://voneinanderlernen.wixsite.com/projekt, kā arī TwinSpice eTwinning platformā. Visi projekta materiāli, foto galerija un video ir brīvi pieejami plašai auditorijai.

Lai attīstītu starpkultūru kompetences, stiprinātu Eiropas sadarbību starp partnerskolām,  veicinātu svešvalodu apguvi, 16.aprīlī tiks organizēta tiešsaistes tikšanās skolēniem un skolotājiem no 6 partnerskolām. Tās laikā jauniešiem būs iespēja tuvāk iepazīties citam ar citu, pastāstīt par skolas dzīvi ārkārtējas situācijas laikā, kā arī turpmākā darba perspektīvām. Lai precizētu pasākuma programmu, aprīļa sākumā notiks kārtēja projekta koordinatoru tiešsaistes sanāksme Skype platformā.

Novēlam projekta dalībniekiem veiksmīgu radošu darbu un interesantas iepazīšanās.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Jeļena Sardiko

 

Projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” aktivitātes

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

2020. gada 11.novembrī Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” ietvaros notika projekta dalībnieku tikšanās, kurā piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Horvātijas. Ņemot vērā pasaulē noteiktos ierobežojumus, tā norisinājās tiešsaistē.

Daugavpils 16.vidusskolu pārstāvēja direktore Olga Dukšinska, angļu valodas skolotājas Žanna Špoģe un Nadežda Dzalbe, informātikas skolotājs Ivans Aļohno. Tikšanās laikā notika pieredzes apmaiņa, tika runāts par šādiem jautājumiem: jauni materiāli; filmas par projekta tēmu; CLIL nodarbību paraugs; infografika par projekta tēmu; Web vietas/ eTwinning platformas atjaunināšana (kopumi partneru valodās); veselīga dzīve digitālajā laikmetā un digitālais detokss; tradicionālo tautas deju un tradicionālo spēļu piemēri; labas prakses piemēri dažādās valstīs, kā izvairīties no pārmērīgas digitālo ierīču lietošanas;  darbības kiberiebiedēšanas pārvarēšanai; darbnīcas un izstādes (karikatūras un bildes) par sociālajiem medijiem un komunikāciju. Projekta dalībnieki aktīvi diskutēja par to, kā tiek veidota digitālā kompetence, dalījās pieredzē par e-resursu izmantošanu mācību procesā. Arī notika darba izvērtēšana. Dalībnieki izvērtēja iegūtās zināšanas, apsprieda jau paveikto un saskaņoja veicamos uzdevumus, lai sasniegtu projekta mērķi – veidot izpratni par sociālo mediju pārmērīgu un nepareizu izmantošanu, uzlabot digitālās kompetences, izpētīt alternatīvus laika pavadīšanas veidus.

Darbs pie projekta turpinās, dalībniekiem priekšā vēl citi veicami uzdevumi, kā arī pieredzes apmaiņa. Nākamā tikšanās ar projekta partneriem  tiek plānota decembrī.

 

Sagatavoja projekta koordinatore Žanna Špoģe

 

 

Daugavpils 16.vidusskola ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī

 

Daugavpils 16. vidusskola  ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par  darbu  eTwinning projektā  «Values making us Valuable».

Projektā “Values making us Valuable” darbojās 6 valstu komandas: Gruzija, Itālija, Ziemeļmaķedonija, Spānija, Turcija un Latvija. Darbu koordinēja 10 skolotāji. 16. vidusskolas komandu pārstāvēja 8. -11. klašu audzēkņi (tagad 9.-12.kl.):  Daškeviča Arina, Jarošenko Kristīne, Ščelčkova Alina, Arefjevs Ņikita, Kaufmans Aleksandrs, Kordoviča Diāna, Osipovs Rostislavs, Pogodina Valerija, Ragele Juliāna, Siļčonoks Daniels, Siņica Anna, Šileinis-Šileiko Žanna, Terehovs Andrejs, Vasile Darja, Vavilovs Dmitrijs un Zaharova Anastasija.

Mūsu projekta galvenā doma, ka ir dažas kopīgās universālas vērtības, kas vieno mūs visus un ir kā cilvēka uzvedības atspulgi. Neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kādos apstākļos cilvēks dzīvo, šīs universālās vērtības kalpo kā saiknes cilvēku attiecībām. Ar šī projekta palīdzību mēs vēlējāmies radīt strukturētu veidu, kā mūsu skolēniem mācīt šīs universālās vērtības. Projekta aktivitātes mūsu skolēniem sniedza iespēju uzzināt par universālām vērtībām gan formālās, gan neformālās mācīšanās veidā, kā arī palīdzēja viņiem pamanīt, ka šīm vērtībām ir vienāds spēks un nozīme ikvienā kultūrā.

Projekta mērķi tika sasniegti. Strādājot projektā, skolēni varēja: iegūt dziļāku izpratni un atzinību par tādām vispārīgām vērtībām kā empātija, cieņa, laipnība, godīgums, mīlestība, miers utt.; saprast, kā šīs vērtības tiek iestrādātas ikvienā kultūrā un vieno cilvēkus no jebkuras kultūras kopējā zemē; ievērot un novērtēt līdzības starp valstīm; uzlabot savu spēju sadarboties un strādāt komandā; uzlabot savu spēju vadīt darbu grupā un iepazīstināt ar darbībām un galaproduktu citus; uzlabot savu valodu prasmi, jo viņi sazinājās angļu valodā; savstarpēji sadarboties, piedalīties kultūras apmaiņā, iegūstot informāciju par partnervalstīm. Skolēni apguva datorrakstpratību un zināšanas par e-sadraudzības darbību.Viņi pilnveidoja prasmes dažādu web2 rīku izmantošanā. Skolēni iepazīstināja ar projekta pieredzi un rezultātiem viņiem apkārt esošos cilvēkus (viņu ģimenes, draugus utt.).

Darbojošies skolēni ir izstrādājuši un prezentējuši vairākus veiksmīgus projektus, ieguvuši nenovērtējamu sadarbības pieredzi ar ārvalstu partneriem un darbu komandā.       

Projekta vadītāja Svetlana Rudjko izsaka pateicību visiem projekta partneriem un dalībniekiem un cer uz turpmāku veiksmīgu sadarbību. 

Sagatavoja Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

 

Erasmus dienas 2020

No 15.-17.oktobrim visā Eiropā un ārpus tās notiek Erasmus dienas 2020, kuru galvenā ideja ir runāt par Eiropas vērtībām, mobilitātes ieguvumiem un Erasmus+ projektu rezultātiem.
Daugavpils 16.vidusskola piedalās Eiropas mēroga iniciatīvā „Erasmus dienas”, organizējot sādus pasākumus:

 • Video-prezentācija par īstenotām Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā” un Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projektu “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?”, “Mācīties vienam no otra — veidot nākotni” aktivitātēm skolas foajē, facebook mājaslapā.
 • Tiešsaistes aptauja «Uzņēmēja personība» ES Erasmus+ programmas (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Mācīties vienam no otra — veidot nākotni” 11.klases skolēniem. Tā palīdzētu identificēt īpašības, kas nepieciešamas profesionālajai dzīvei.
 • Video-konference ar skolu apmaiņas partnerību projekta “Mācīties vienam no otra — veidot nākotni” koordinatoriem, lai sasveicinātos Erasmus dienā, apspriestu projekta aktivitātes vietējā līmenī.
 • Publikācijas eTwinning platformā par Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projektiem.

Sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas projekta koordinatore Jeļena Sardiko

 

 

Projekts “Mācītspēks”

 

 

Pirmo reizi šogad tiek realizēts jaunais skolotāju projekts “Mācītspēks”, un arī Daugavpils 16.vidusskola ir iesaistījusies šī projekta dalībnieku atbalstā. 1.septembrī darbu skolā uzsāka Ieva Maļinovska. Viņa skolēniem mācīs dizainu un tehnoloģijas. Vēlam veiksmi jaunajai skolotājai!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Z.Panfilova

 

 

Erasmus+  projekta kursi “Mūsdienīgā skolvadība”

 

Šī gada marta sākumā Spānijā (Tenerifē) starptautiskā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”  (Nr.2019-1-LV01-KA101-060312) ietvaros Daugavpils 16.vidusskolas direktore  Olga Dukšinska, angļu valodas skolotāja Žanna Špoģe un sākumskolas skolotāja  Tatjana Anufrijeva  apmeklēja tālākizglītības kursus “Mūsdienīgā skolvadība”. Tajos piedalījās skolu vadība un  skolotāji no Somijas, Francijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Horvātijas, Portugāles un citām valstīm.

Pirmajā dienā notika iepazīšanās ar visu valstu dalībniekiem. Katras valsts skolu komandas bija sagatavojušas prezentācijas par savu valsti, pilsētu, izglītības sistēmu un savu skolu. Ar interesi klausījāmies par Somijas, Francijas, Portugāles un Igaunijas pārdomāto valsts politiku un konkurētspējīgu pedagogu atalgojuma sistēmu. Somijas kolēģiem problēmu ar jauno pedagogu iesaistīšanu darbam skolā nav, jo ir ļoti liela konkurence. Visu pārējo valstu pārstāvjiem ir līdzīgas Latvijai problēmas, skolās trūkst STEM cikla priekšmetu pedagogu un jaunatne izvēlas citas profesijas.

Nedēļas laikā katru dienu uzzinājām kaut ko jaunu, piemēram, kas ir mūsdienīga skolas un  personāla vadība, kā motivēt skolas darbiniekus un skolēnus, kā arī, kā rīkoties sarežģītās situācijās skolā. Notika nopietnas diskusijas par bērnu ar īpašām vajadzībām apmācības procesu. Kursos vairāk uzzinājām par  paaudžu atšķirībām un to īpatnībām, kā arī izaicinājumiem darba devējiem un pedagogiem. Skolas vadībai tika sagatavotas rekomendācijas darbam ar jaunajiem speciālistiem.

Interesanti darbojāmies grupās, dalījāmies savā pieredzē,  piedalījāmies interaktīvajās spēlēs  par skolas komandas sadarbību.

Erasmus+ projekta ietvaros dalībnieki   apmeklēja  nacionālo parku  un ar  funikulieri pacēlās līdz  vulkānam Teide, no augšas vērojot skaisto dabu un Atlantijas okeānu.

Šis brauciens noteikti bija ļoti vērtīgs ikvienam no mums. Kursos ir iegūta liela pieredze darbam skolā. 

Mūsu skolas komanda nodibināja ciešus kontaktus ar kolēģiem no Somijas, Polijas, Portugāles (Porto) un Igaunijas ģimnāzijas Tallinā.

 Informāciju sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas  pedagogu komanda

 

Starptautiskie e-Twinning projekti ir veiksmīgi noslēgušies

8.-11. klašu skolēni un 16. vidusskolas skolotāji Svetlana Rūdjko un Regīna Urbanoviča 2.semestrī veiksmīgi turpināja darbu pie starptautiskajiem e-Twinning projektiem “Values making us Valuable” un “Generation & School”, kas mācību gada beigās ir veiksmīgi noslēgušies.

Projekta “Values making us Valuable” koordinatori uzrunā tā dalībniekus: “Cienījamie kolēģi, skolēni un vecāki, kas jau no paša sākuma atbalsta projektu, mūsu projekts “Vērtības, kas mūs padara vērtīgus” ir noslēdzies. Kopš 2019. gada oktobra mēs esam strādājuši pie universālām vērtībām, kas mūs vieno un apvieno. Projekta galvenais mērķis bija sniegt iespēju mūsu izcilajiem jauniešiem novērtēt ētisko vērtību nozīmi un universālumu. Viss darbs, ko projekta laikā veica mūsu skolēni, bija brīnišķīgs un ļoti vērtīgs. Pateicamies visiem projektā iesaistītajiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Mēs ceram, ka empātija vienmēr apgaismos jūsu ceļu, godīgums vienmēr bruģēs ceļu taisnīgumam, laipnība vienmēr glorificēs jūsu pasauli, cieņa vienmēr cienīs jūsu personību, miers nesīs harmoniju jūsu iekšējā pasaulē un mīlestība liks jums spīdēt kā zvaigznēm visu mūžu.”

Projekts “Values making us Valuable” ir radīts ar domu, ka ir dažas kopīgas universālas vērtības, kas vieno mūs visus un ir kā cilvēka uzvedības atspulgi. Neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kādos apstākļos cilvēks dzīvo, šīs universālās vērtības kalpo kā saiknes cilvēku attiecībām. Projekta aktivitātes mūsu skolēniem sniedza iespēju uzzināt par universālām vērtībām gan formālās, gan neformālās mācīšanās veidā, kā arī palīdzēja viņiem pamanīt, ka šīm vērtībām ir vienāds spēks un nozīme ikvienā kultūrā.

Projekta īstenošanas laikā dalībnieki:

 • veidoja albumus,tīmekļalietojumprogrammas,dienasgrāmatas,plakātus,dzejoļus, logo;
 • paplašinājasavuredzēslokuparcitāmvalstīmunkultūrām;
 • novērtējauniversālovērtībuietekmiunnozīmi;
 • izmantojadažādusTwinspacelīdzekļus (tērzēšanas, translācijaspasākumi, diskusijuforumic.);
 • izmantojadažādus web2līdzekļus (padlet, google tools, powerpoint, canva, kahoot, animoto, kizoa, story jump wire, postermywall, learningapps, pizap. voki, avatarmaker surveyform);
 • pilnveidoja angļuvalodasunsaziņasprasmes;
 • strādājakākomandaunsadarbojās, lai sasniegtu kopējo mērķi;
 • strādājaarvienaudžiemvalstsunstarpvalstugrupās;
 • veica savuspētījumusunpilnveidojaanalīzesunnovērtēšanas

Projekta noslēgumā dalībnieki izveidoja vispārīgu, kopīgu “Universālo vērtību” vārdnīcu.

Projekta “Generation & School” rezultāts bija filmas veidošana, kurā projekta dalībnieki no dažādām valstīm veica intervijas ar beibibumeru paaudzes pārstāvjiem. Jaunajai paaudzei bija interesanti uzzināt, ko domā vecākā paaudze par mūsdienu jauniešiem, par ikdienas datorizāciju, mobilajiem telefoniem un smartfoniem. Interesants fakts, ka dažādās valstīs beibibumeru paaudzes atbildes uz intervijas jautājumiem bija līdzīgas.

Strādājot pie projektiem, Latvijas komandas dalībnieki sadarbojās ar šādām valstīm: Turcija, Spānija, Portugāle, Gruzija, Polija, Maķedonija un Francija. Līdzdarbojoties projektos, jaunieši paplašināja savu redzesloku, uzlaboja savas prasmes sadarboties un draudzēties.

Sagatavoja e-Twinning projektu koordinatore Svetlana Rudjko

 

Ģeometrisko figūru noslēpumainā pasaule gleznās

Izcils krievu mākslinieks Kazimirs Maļevičs lielu uzmanību savās gleznās veltīja ģeometrisko figūru tēlošanai. Baltkrievu/ franču mākslinieks Marks Šagāls teica: “Man glezna ir plāksne, kura pārklāta ar lietu tēliem, kas izvietoti noteiktā loģiskā secībā.”

Projektu nedēļas laikā 11.klases skolēnu grupa kopā ar vadītāju Regīnu Urbanoviču strādāja pie eTwinning projekta “Mysterious World of Geometric Shapes in Pictures”, kurā piedalās dažādu valstu skolēni, kam svarīga matemātiskās un loģiskās domāšanas attīstība, saistot matemātiku ar vizuālo mākslu, kā arī paplašinot un padziļinot zināšanas par tēmu “Figūru laukums”. Projektā gaitā mēs vēlamies radīt gleznas, kas veidotas no ģeometriskām figūrām, kuru izvietojumu nosaka autora iztēle.

Projekta mērķis un uzdevumi;

 • veicināt skolēnu interesi par matemātiku;
 • attīstīt matemātisko domāšanu un zināšanas;
 • nostiprināt un padziļināt zināšanas par tēmu “Četrstūra, trijstūra un riņķa laukums”;
 • pilnveidot angļu valodas zināšanas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes, lai sazinātos ar vienaudžiem no citām valstīm, kas interesējas ar matemātiku un vizuālo mākslu;
 • veicināt izglītojamo interesi par mākslu, kā arī attīstīt radošās un komunikācijas prasmes un iemaņas.

Projekta sākumā ir dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās. Darba gaitā skolēni veido dažādus uzdevumus un teksta uzdevumus, kuros jāaprēķina četrstūra, trijstūra vai riņķa laukums. Pēc tam šīs ģeometriskās figūras ar noteiktiem laukumiem tiek attēlotas gleznā brīvā secībā. Komandas, projekta dalībnieces, mainās ar uzdevumiem un risina tos. Katra komanda veido gleznu, kas atbilst savu uzdevumu nosacījumiem un atbildēm, kā arī atrisina partneru piedāvātos uzdevumus un  veido gleznu no figūrām  atbilstoši to uzdevumu nosacījumiem un atbildēm. Lai noteiktu figūras krāsu, nepieciešams sastādīt uzdevumus par ģeometrisko figūru dažādu elementu aprēķināšanu, zinot to laukumu. Atbildes uzdevumos ir naturālie skaitļi no1 līdz 7, atbilstoši varavīksnes krāsu skaitam (1- sarkana, 2- oranža, 3- dzeltena, 4- zaļa, 5- gaiši zila, 6- indigo jeb zilganvioleta, 7- violeta). Katra komanda, pirms šos uzdevumus piedāvāt partneriem, norāda, kuras figūras krāsa tiks noteikta ar konkrētu risinājumu. Veidojot gleznu, pēc komandas vēlmes, ģeometriskajām figūrām var pievienot dažādu izmēru un krāsu detaļas vai priekšmetus.

Rezultātā izglītojamie uzzinās, kā tiek mācīta matemātika un vizuālā māksla citās valstīs, izveido Interaktīvo elektronisko grāmatu ar teorētisko materiālu, uzdevumiem un to risinājumiem, kas palīdzēs padziļināt zināšanas par tēmu “Četrstūra, trijstūra un riņķa laukums”, kā arī izveido gleznu galeriju un elektronisko grāmatu ar gleznām, kas radītas no ģeometriskām figūrām.

Sagatavoja Regīna Urbanoviča,
projekta vadītāja, direktora vietniece izglītības jomā

 

 

 

 

Erasmus+ projekta partneru tikšanās Daugavpils 16.vidusskolā

 

No 01.09.2019. līdz 31.08.2021. Daugavpils 16. vidusskolā tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

Erasmus+ projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” ietvaros no 2020. gada 17.februāra līdz 23.februārim Daugavpils 16.vidusskolā notika otrā projekta dalībnieku tikšanās, kurā piedalījās partneri no Čehijas, Grieķijas, Itālijas, Vācijas, Daugavpils 15.vidusskolas, mūsu skolēni un skolotāji.

Projekta dalībniekus laipni sagaidīja Daugavpils pilsētas domē un pastāstīja par pilsētu, tās vēsturi, izglītības un uzņēmējdarbības iespējām jauniešiem. Skolā viesus sirsnīgi sagaidīja skolas direktore Olga Dukšinska, vokālais ansamblis un tautas deju kolektīvs. Projekta dalībnieki jautri iemācījās  dažādus vārdus latviešu valodā.

Visās dienās notika aktīvs darbs. Skolēni piedalījās dažādās projekta aktivitātēs, kuru mērķis bija attīstīt jauniešu sociālās kompetences – iecietību, precizitāti, spēju strādāt komandā, atbildību, uzcītību, uzticamību, izturību, mobilitāti, elastību, komunikācijas prasmes, starpkultūru kompetences, kā arī veicināt uzņēmējdarbības izglītību.

Projekta dalībnieki tikās ar dažādiem speciālistiem, jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vēstniece Oļesja Soboļevska rīkoja semināru  ”Biznesa pamati”. Daloties pieredzē par darbību skolēnu mācību uzņēmumā, Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni Arturs Ozerskis un Alisa Meškovska profesionāli novadīja meistraklases smutiju gatavošanā un kēksu cepšanā, lai motivētu jauniešus strādāt un attīstīties. Projekta dalībniekiem bija iespēja sadarboties ar Daugavpils uzņēmējiem, kuri stāstīja par savu darbību, kā arī sniedza padomus  topošajiem uzņēmējiem. Māla mākslas centrā un studijā „Latgales dizains” projekta dalībnieki piedalījās darbnīcās – izgatavoja keramikas un dizaina rokdarbu izstrādājumus. Tekstila māksliniece Inga Vasiļjeva organizēja meistarklasi rotājumu izgatavošanā. Daugavpils 16. vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja Gaļina Želabovska un mājturības un tehnoloģiju skolotāja Jadviga Osipova novadīja meistarklases, kurās projekta dalībnieki izgatavoja dekoratīvus izstrādājumus un dāvanu maisiņus. Iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas jaunieši demonstrēja turpmākajās aktivitātēs, veidojot un prezentējot savu uzņēmumu (mini firmu).

Tikšanās noslēgumā visi skolēni saņēma „Uzņēmēja pasi” un apliecību par aktīvu darbu.

Dalībniekiem bija arī iespēja iepazīt skolas vidi, Latvijas kultūru, tradīcijas, vēsturi. Viņi apmeklēja Daugavpils cietoksni, Marka Rotko mākslas centru,  ievērojamākās vietas Rīgā.

Visi projekta dalībnieki augsti novērtēja tikšanās programmu un rīkotās aktivitātes. Kā pozitīvais tika minēta interesanta komunikācija citam ar citu,  svešvalodu izmantošana, kreativitāte un motivācija, jaunas zināšanas uzņēmējdarbībā un pieredzes pārņemšana, kā arī cilvēku atsaucīgums Daugavpilī, vēsturisko vietu krāšņums.

Liels paldies visiem projekta darbā iesaistītajiem par atbalstu un sadarbību!

 

Sagatavoja Daugavpils 16. vidusskolas projekta komanda

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” aktivitātes

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

Erasmus+ programmas ietvaros 9., 11. un 12. klases skolēni kopā ar direktori Olgu Dukšinsku un angļu valodas skolotāju Žannu Špoģi projektu nedēļas laikā aktīvi darbojās pie projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?”.

Ar radošu pieeju un kreatīvām idejām, lai veiksmīgāk piedalītos starptautiskajā projektā, tika ieplānota digitālo spēļu un elektronisko grāmatu par vispopulārākajiem sociālajiem tīkliem veidošana, intervija ar psihologu un aptauja.

Pirmdienas aktivitātes bija iepazīšanās ar darba gaitu, pienākumu sadale un aptaujas veidošana. Tika veikta aptauja par tēmu „Sociālo tīklu lietošana”, kurā piedalījās 9. klašu un vidusskolas skolēni.

Otrdien apkopojām aptaujas rezultātus un atspoguļojām tos, izmantojot PowerPoint programmu. Tā kā ikviens no projekta dalībniekiem bija ieinteresēts vairāk uzzināt par jauniešu atkarību no sociālajiem tīkliem un iespējām, kā risināt šo problēmu, tika pieņemts lēmums intervēt skolas psiholoģi Ludmilu Budreviču. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija videofilmas par Latviju, Daugavpili un mūsu skolu veidošana, ko izmantos vēlāk kā prezentāciju ārzemēs.

Trešajā dienā skolēniem vajadzēja izveidot divas Kahoot! spēles, ar kuru palīdzību ikvienam projekta dalībniekam būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, sociālajiem tīkliem un to vēsturi. Viens no šīs dienas mērķim bija izveidot elektronisko grāmatu par vispopulārākajiem tīkliem, ko mūsu jaunieši lieto ne tikai mācībām, bet arī brīvā laika pavadīšanai. Katra vietnei veltījām atsevišķu lappusi, kur tika apkopoti dati ne tikai par to, kāpēc skolēni lieto šos tīklus, bet arī par to vēsturi.

Ceturtdien veltījām laiku spēlēm ar sākumskolas skolēniem. Tā bija lieliska iespēja ieinteresēt bērnus un vidusskolas skolēnus, lai samazinātu laiku mobilu telefonu lietošanai. Skolēnu mērķis bija arī analizēt un sistematizēt visu iegūto informāciju. Vēlāk notika projekta koordinatoru un dalībnieku sanāksme, kurā tika apkopoti projektu nedēļas rezultāti un izvirzīti nākotnes mērķi.

Pēdējā projektu nedēļas dienā skolēni prezentēja darba rezultātus: divas Kahoot! spēles, elektronisko grāmatu, aptaujas rezultātu un videofilmas.

Paveiktais darbs palīdzēs skolēniem un skolotājiem turpināt aktīvu līdzdalību starptautiskajā Erasmus+ projektā.

Sagatavoja Valērija Pečonka, 12. klase

 

 

 Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās Polijā
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts «Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

No 2020.gada 21.janvāra līdz 23.janvārim XX vidusskolā Poznaņā (Polijā) notika pirmā projekta «Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” („Are we really social with social media?”) aktivitāte, kurā piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Horvātijas. Daugavpils 16.vidusskolu pārstāvēja direktore Olga Dukšinska, angļu valodas skolotāja Žanna Špoģe un latviešu valodas skolotāja Anželika Anufrijeva.

Pirmajā dienā notika iepazīšanās ar visu valstu dalībniekiem. Katra komanda pastāstīja par savu skolu, pilsētu un valsti. Tika rādītas gan prezentācijas, gan videofilmas, akcentēts projekta svarīgums gan izglītojamiem, gan pedagogiem. Notika ekskursija pa vidusskolu Poznaņā, kuras laikā mums bija iespēja iepazīt tuvāk mācību procesa organizēšanu, apgūstamos mācību priekšmetus un skolas vidi.

Turpmākajās dienās norisinājās aktīvs darbs. Vispirms projekta dalībnieki izvērtēja katras komandas izveidotos logo un no 18 izvēlējās vienu, kuru apstiprināja kā projekta logo. Tālāk mēs padziļinājām savas zināšanas par digitālo kompetenci. Polijas un Igaunijas partneri stāstīja par digitālās kompetences jēdzienu, tās līmeņiem, veidošanu un izmantošanu. Katras valsts komanda izvērtēja izglītojamo un pedagogu digitālās kompetences līmeni, nonākot pie secinājuma, ka dziļākai jautājuma izpratnei nepieciešams veikt aptauju, lai iegūtie dati būtu objektīvi. Projekta dalībnieki aktīvi diskutēja par to, kā tiek veidota digitālā kompetence, dalījās pieredzē par e-resursu izmantošanu mācību procesā. Pēc dalībnieku novērojumiem, izglītojamie un skolotāji aktīvi un lietderīgi izmanto dažādus e-resursus, toties krietni mazāks ir tādu skaits, kuri paši prot veidot programmas.

Notika arī darba izvērtēšana. Dalībnieki izvērtēja iegūtās zināšanas, apsprieda jau paveikto un saskaņoja veicamos uzdevumus, lai sasniegtu projekta mērķi – veidot izpratni par sociālo mediju pārmērīgu un nepareizu izmantošanu, uzlabot digitālās kompetences, izpētīt alternatīvus laika pavadīšanas veidus.

Projekta partneriem bija arī iespēja iepazīt Polijas un Poznaņas kultūru, tradīcijas un vēsturi. Mēs apmeklējam salu Island Tumski, interaktīvo muzeju ICHOT, Imperial Castle un citas Poznaņas ievērojamās vietas.

Nākamā tikšanās ar projekta partneriem – skolēniem un skolotājiem – tiek plānota Horvātijā.

Sagatavoja latviešu valodas skolotāja Anželika Anufrijeva

 
Mācību kurss “Radošuma un inovāciju ieviešana mācībās” Barselonā
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā ” Nr.2019-1-LV01-KA101-060312

 Daugavpils 16.vidusskolas ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotāja Svetlana Rudjko no 4. līdz 9.novembrim apmeklēja mācību kursu “Integrating Creativity and Innovation into Teaching” (“Radošuma un inovāciju ieviešana mācībās”), kas notika Barselonā (Spānijā), par ko arī ieguva sertifikātu. Šis kurss tika izveidots skolotājiem, lai sniegtu iespēju apzināties, kā pielietot jaunrades metodes un inovatīvus lēmumus savā stundā. Mācībās piedalījās skolotāji no 5 valstīm: Dienvidāfrikas, Vācijas, Rumānijas, Igaunijas un Latvijas. Mēs esam guvuši praktisku pieredzi,  kā attīstīt skolēnu mīkstās iemaņas, kritisko un radošo domāšanu, kā lietderīgi izmantot  IKT izglītībā.

Pirmajā dienā notika iepazīšanās un saruna par pamatzināšanām  skolā un mācību stiliem. Katrs dalībnieks ir pastāstījis par sevi, savu pilsētu, skolu, kurā strādā. Kursa vadītājs Alessandro Punto savukārt pastāstīja par Barselonu, Kosta Bravu, Žeronu, Figeresu, Pubolu un citām Katalonijas pilsētām, ieteica, kādus muzejus un vietas

 vēlams apmeklēt, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par reģionu. Iemācījos lietot metro.

Turpmākajā nedēļā, aktīvi darbojoties, mēs apguvām  motivāciju un nopietnu spēli, radošu domāšanu un kartēšanu. Alessandro Punto lasīja lekciju par radošās domāšanas galvenajiem posmiem, uzskaitījām tos: Jautājums – Ziņkārība – Novērošana – Pētījums – Noslēpums un Iedzīvošana. Viņš uzsvēra, ka radošuma ziņā mākslas un drāmas elementus var iekļaut jebkurā skolas priekšmetā. Ieviešot radošumu, skolotājs ir līderis, mentors un koučers, vajag vairāk optimisma un harmonijas, mazāk stresa savā stundā. Dalībnieki iepazinās ar tādām vietnēm kā canva.com, edpuzzle.com, coggle.com, animoto.com, pexels.com un wevideo.com.

Arī strādājām ar vizuāliem avotiem izglītībā. VTS. Mēs meklējām tiešsaistes vizuālos materiālus: Google, You Tube un Wordclouds. Tāpat dalībniekiem bija interesanti uzzināt, kā strādāt ar skaņu programmās: bensound.com, freesound.org. un studytracks. education. Apguvām  pāra un grupas darba pārvaldību, novērtēšanas tipus, portfolio veidošanu un tiešsaistes rīkus. Alessandro lasīja lekciju par Katalonijas kultūras tradīcijām, valodu, nacionālo virtuvi, mūziku (habaneros Katalana), apģērbu (espadrilles), nacionālajām dejām (sardana un flamenko). Kursanti uzzināja, ka Ziemassvētkos pie kataloniešiem nāk nevis Santa Klauss, bet gan draiskais zēns Kagāns. Un, protams,  notika kursantu darba izvērtējums, diskusija par radošajām metodēm Scamper, Life skeels, School innovation corner, Content Creation Cykle-Telling Your story, kā arī sertifikātu izsniegšana.

Noslēgumā bija plaša kultūras programma. Kursu dalībniekiem bija iespēja apskatīt Vidusjūras pērles – Barselonu ar tās gājēju ielu Raļamblu, Kolumbas laukumu, Gotisko kvartālu, Gaudijas namus, Tibido kalnu, Karalisko laukumu, Nacionālo muzeju, Parku – Goeljē muzeju, Sagrada Familja katedrāle…Var uzskaitīt bezgalīgi. Laiks pagāja nemanot. Kursi atbilda savam nosaukumam, bija radoši un noskaņoja uz pozitīvu.

Sagatavoja Svetlana Rudjko,

ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotāja

 

 
Projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” aktivitātes

 

 

 Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts «Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

2019.gada 1.oktobrī Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektu «Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? Are we really social with social media?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3 īstenošanu.

Projektā tiek koncentrēta sociālo mediju pārmērīga un ļaunprātīga izmantošana, akcentējot atkarības pārvarēšanu un jauniešu motivēšanu mērķtiecīgai sociālo mediju izmantošanai. Projekta mērķi ir veidot izpratni par sociālo mediju pārmērīgu un nepareizu izmantošanu, uzlabot digitālās kompetences, izpētīt alternatīvus laika pavadīšanas veidus.

Oktobrī – decembrī projekta dalībnieki, aktīvi darbojoties gan individuāli, gan grupās, veica dažādus uzdevumus. Katrs projekta dalībnieks sagatavoja prezentāciju un pastāstīja par sevi un sociālo mediju lomu viņa dzīvē. Priecē, ka mūsu jaunieši tos izmanto ne tikai izklaidei, bet arī komunikācijas veidošanai, sevis izglītošanai un attīstīšanai. Arī katrs dalībnieks izstrādāja un noformēja 3 projekta logotipus, kurus kārtēja sanāksmē apsprieda un izvērtēja, veiksmīgāko logotipu publicēja eTwinning tīklā. Nākamais solis bija projekta banera noformēšana. Darbojoties grupās, jaunieši izvirzīja savas idejas un priekšlikumus, diskutēja par tiem, veidoja skices, veiksmīgāko variantu noformēja, izmantojot datorprogrammu. Paralēli visām aktivitātēm tika veidota arī videofilma par projekta īstenošanas gaitu.

Darbs pie projekta turpinās, dalībniekiem priekšā vēl citi veicami uzdevumi, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni.

Informāciju sagatavoja Anželika Anufrijeva

 

 

 

Pirmā tikšanās ar projekta partneriem Vācijā

 

No 01.09.2019. līdz 31.08.2021. Daugavpils 16. vidusskolā tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

Projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” ietvaros no 17. līdz 21.novembrim Barntrupas pilsētas ģimnāzijā notika pirmā tikšanās ar projekta partneru skolām no Latvijas, Čehijas, Grieķijas, Itālijas un Vācijas. Mūsu skolu pārstāvēja direktores vietniece izglītības jomā Aļona Proščenko, angļu valodas skolotāja Jeļena Abramova un projekta koordinatore Jeļena Sardiko.

Visās dienās notika aktīvs darbs. Projekta dalībnieki prezentēja savu skolu, iepazīstināja ar savas valsts izglītības sistēmu, vācu skolotāji dalījās pieredzē darbā ar jaunajām informācijas tehnoloģijām, tika apmeklētas atklātās stundas dažādos mācību priekšmetos – vācu valodā, mūzikā, mākslā, teātrī un latīņu valodā. Tā kā projekta mērķis ir uzņēmējdarbības kompetenču attīstīšana, projekta partneri apmeklēja vācu mašīnbūves uzņēmumu KEB, ar kuru pilsētas ģimnāzija cieši sadarbojas.

Sveicot dalībniekus un uzņemot tos Rathausā, projekta nozīmīgumu apstiprināja Barntrupas mērs. Svinīgā gaisotnē tika pacelts projekta karogs kā projektā iesaistītu skolu sadarbības un draudzības apliecinājums.

Projekta partneriem bija arī iespēja iepazīt Vācijas kultūru, tradīcijas, vēsturi, apmeklēt Barntrupas un Detmoldas ievērojamākās vietas.

Barntrupas ģimnāzijas skolotāji un skolēni ieguldīja lielu darbu, organizējot tikšanos augstākā līmenī.

Nākamā tikšanās ar projekta partneriem – skolēniem un skolotājiem – tiek plānota Latvijā, Daugavpils 16.vidusskolā, februārī.

Daugavpils 16.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu «Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv, sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

 Daugavpils 16.vidusskolas projekta koordinatore Jeļena Sardiko,

direktores vietniece izglītības jomā Aļona Proščenko

 
 
Eiropas Kvalitātes sertifikāts par eTwinning projektu

 

Mūsu skola jau 5 gadus veiksmīgi piedalās starptautiskajos e-Twinning projektos. Šajā gadā skola arī ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisko darbu ar eTwinning projektu «The music of equations». Tas nozīmē, ka projekta dalībnieku darbs ir atzīts visaugstākajā Eiropas līmenī. Turklāt šis projekts tiks izrādīts īpašā Eiropas Portāla vietnē  www.etwinning.net

Apsveicam ar šo sasniegumu projekta dalībniekus: direktora vietnieci un matemātikas skolotāju Regīnu Urbanoviču, mūzikas skolotāju Liliju Grakovu, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju Svetlanu Rudjko un 11. klases skolēnus – Rostislavu Osipovu, Dianu Kordoviču, Aleksandru Kaufmanu, Valēriju Pogodinu, Juliānu Rageli, Anastasiju Zaharovu, Danielu Siļčonoku, Annu Siņicu, Žannu Šileinis-Šileiko, Andreju Terehovu, Darju Vasili.

Skolas avīzes redakcija

 

 
Solis tālāk: ar eTwinning pie Erasmus+: Jaunatne darbībā

 

Rudens brīvdienās 16.vidusskolas 11. klases skolēni Žanna Šileinis-Šileiko un Daniels Siļčonoks ar ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotāju Svetlanu Rudko piedalījušies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajās mācībās „Solis tālāk: ar eTwinning pie Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kas norisinājās viesnīcā “Baltvilla”, Garkalnes novadā. Divu dienu laikā komandas no 10 Latvijas skolām mācījās plānot un rakstīt Erasmus+ projektus. Rezultātā tika apgūtas šādas tēmas:

 • Neformālās izglītības pamatprincipi un neformālās izglītības metodes.
 • “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un Eiropas Solidaritātes korpuss: mobilitātes projektu veidi, mērķi un piemēri.
 • Starptautiskās mobilitātes skolas vidē – iespējas un izaicinājumi.
 • “Erasmus+: Jaunatne darbība” un Eiropas Solidaritātes korpuss – mobilitātes projektu izstrādes un īstenošanas pamati.
 • Inovatīvu projektu ideju ģenerēšana.
 • Skolotāja loma un sadarbība ar jauniešiem neformālās izglītības aktivitātēs.
 • Jauniešu iesaistīšanas un motivēšanas plāna izstrāde.
 • Ieguvumi no neformālās izglītības skolotājam.
 • Mobilitātes projektu izstrādei un īstenošanai nepieciešamā sadarbības tīkla, atbalsta un resursu apzināšana.

Jāatzīmē, ka mācības notika nepiespiestā gaisotnē. Dalībnieki ne tikai uzzināja daudz jauna, kas viņiem noderēs mācību procesā, bet arī atpūtās skaistā ezera krastā.

Sagatavoja Svetlana Rudjko,
ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

 

 

Ikgadējā eTwinning starptautiskā konference

 

Š.g. 24.–26.oktobrī Mandelieu-la-Napoule pilsētā, Francijā, notika ikgadējā eTwinning starptautiskā konference. Vairāk nekā 500 skolotāju no visas Eiropas, Nacionālo un Eiropas eTwinning projektu uzvarētāji un finālisti, eTwinning Nacionālo Atbalsta dienestu pārstāvji diskutēja par tēmu „Kur izglītība satiekas ar demokrātiju” (“Where Education Meets Democracy”).

Latvijas komandu pārstāvēja trīs Nacionālā atbalsta dienesta darbinieki un septiņi “Nacionālās eTwinning balvas 2019” finālisti. Mūsu pilsētu pārstāvēja Daugavpils 16.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča ar projektu “The music of equations” („Vienādojumu mūzika”) un J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas bibliotekāre Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta ar projektu READ(Y)?”.

            Konferences tēma bija „Demokrātiskā līdzdalība”. Pirmajā dienā uzstājās Francijas izglītības un jaunatnes ministrs Jean-Marc Merriaux, Eiropas komisijas jaunatnes, izglītības un Erasmus+ direktore Sophia Eriksson Waterschoot un Porto Universitātes profesors Isabel Menezes. Kā arī tika pasniegtas balvas labākajiem eTwinning projektiem Eiropā.

            Otrajā dienā varēja piedalīties 46 darbnīcās (workshop sessions). Diemžēl konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt tikai 4 darbnīcas. Vienu no četrām darbnīcām, kuru apmeklēja Regīna Urbanoviča, vadīja Duygu Efeturk, eTwinning vēstnieks Turcijā. Darbnīcas mērķis bija palīdzēt skolotājiem izprast demokrātiskās līdzdalības nozīmi, tajā parādīja, kā ieinteresēt skolēnus. Duygu uzsvēra, ka, lai jūs sadzirdētu, ir svarīgi pieņemt apkārtējos cilvēkus. Ir svarīgi saprast, ka ne visi cilvēki ir vienādi, taču viņi ir vienlīdzīgi un viņiem jābūt pārliecinātiem sevī. Lai visi dalībnieki būtu iesaistīti darbnīcā, tika izmantota „World cafe“ (“Pasaules kafejnīca”) metode. Mūsdienās šī metode ir ļoti populāra visā pasaulē. Ar tās palīdzību īsā laika posmā var apvienot pilnīgi dažādus cilvēkus, izvairīties no iespējamiem pārpratumiem un pārvarēt nevēlēšanos strādāt kopā.

Olivera Nediс no Bosnijas un Hercegovinas darbnīcā “Kļūsti par aktīvu pilsoni!” runāja par to, cik svarīgi ir pašam būt aktīvam pilsonim un iesaistīt savus skolēnus interesēties par politiku, attīstīt politisko un informatīvo kompetenci.

Svarīga veiksmīgu eTwinning projektu izveidošanai ir ne tikai interesanta ideja, bet arī uzticami partneri. Tāpēc konferencē tika organizētas divas darbnīcas “Partneru meklēšanas tirgus” (PARTNER FINDING FAIR), kur bija iespēja tikties ar potenciālajiem nākotnes projektu partneriem, dalīties pieredzē savu projektu veidošanā un dzirdēt daudz interesantu ideju.

Trešajā dienā visi dalībnieki piedalījās interaktīvajā aktivitātē: visi “pārcēlās” uz iedomājamo zemi eTwinlandija un sprieda par to, kurā valsts reģionā glabāsies antīka vāze Ostraka, izrādot ar to savas demokrātijas iemaņas. Dienas noslēgumā eksperti, skolotāji un atbalsta dienesta pārstāvji diskutēja par to, kā mēs varam ietekmēt izglītības sistēmu, lai būtu vairāk demokrātiskiem.

Pēc trim dienām ar aizraujošām plenārsēdēm, semināriem, darbnīcām un diskusijām eTwinning konference Francijā noslēdzās. Konferences dalībnieki iepazinās ar interesantiem cilvēkiem, guva jaunas zināšanas un idejas, ko izmantot savā darbā un jaunos starptautiskajos projektos.

Sagatavoja Regīna Urbanoviča, direktores

vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja

 

 
Erasmus+ kursi Spānijā

 

Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”  (Nr.2019-1-LV01-KA101-060312, “Improving the quality of school education and good practice for educators in developing students’ transversal competences”) īstenošanu.

No šī gada 14.oktobra līdz 21.oktobrim Daugavpils 16.vidusskolas direktores vietniece Zigrīda Panfilova un angļu valodas skolotāja Viktorija Mikuļina veiksmīgi piedalījās pirmajā šī starptautiskā projekta aktivitātē – tālākizglītības kursos “Inclusion starts with I– learning to live together” (“Iekļaušana sākas ar mani – mācāmies dzīvot kopā”). Kursi norisinājās Spānijai piederošajā Tenerifes salā. Tajos piedalījās skolotāji no Lietuvas, Francijas, Polijas, Vācijas un Somijas.

Pirmajā dienā notika iepazīšanās ar visu valstu dalībniekiem un kursu vadītāju no Rumānijas Marilenu Cointescu. Katrs pastāstīja par savu valsti un skolu. Runājām arī par to, kas ir kultūra, kādas ir tās iezīmes, cik svarīgi ir pieņemt un cienīt citādo. Tā kā tā bija pirmā nodarbību diena, ar Carusel metodi spriedām par to, ko sagaidām no kursiem, kādas ir mūsu bažas, ko varam piedāvāt.

Turpmākajā nedēļā strādājam ļoti intensīvi, katru dienu uzzinot kaut ko jaunu.

Ar aktivitātes “Vilciens” palīdzību pārliecinājāmies, cik nepareizu iespaidu par cilvēkiem var radīt stereotipi. Vai esam toleranti, vai spējam pieņem citas kultūras pārstāvjus,

kā protam komunicēt? Rast atbildes uz šiem jautājumiem nemaz nebija tik viegli. Interesanti bija strādāt internacionālā komandā, jo katras valsts dalībnieka domas nedaudz atšķīrās. Veicām aktivitātes, lai noskaidrotu, kāds ir mūsdienīgs un radošs skolotājs, kādas metodes izmanto savā darbā. Jāpiebilst, ka arī skolotāji no citām valstīm izmanto metodes, kuras ir labi zināmas mums.

Interesantas bija lomu spēles, kas var palīdzēt risināt konfliktsituācijas starp skolēniem, vecākiem, skolotājiem. Sapratām, ka tas nav viegls process, ir vajadzīgs laiks, pacietība un pat dažādu speciālistu iesaistīšana.

Mēs, protams, visi gribam, lai skolēni būtu motivēti. Skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšanā liela nozīme ir gan skolotājiem, gan vecākiem. Viņi var būt kā virzītāji un piemērs, taču svarīga ir katra skolēna iekšējā motivācija.

Nonācām pie secinājuma, ka arī pašam skolotājam jāmainās, jāvelta laiks personīgajai izaugsmei. Te var palīdzēt GROW (Goal, Reality, Options, Way) modelis, kas ļauj

izprast, ko tu vēlies, kas notiek pašlaik, kādas ir iespējas sasniegt mērķi, kāds ir ceļš uz šo mērķi. Ļoti interesanta ir arī Starbursting metode, kas ļauj izanalizēt problēmu no dažādām pusēm (kā? kāpēc? kad? kur? utt.).

Viens no kursu moto bija darbs komandā. Salīdzinājām, ar ko atšķiras grupa no komandas, dalījāmies pieredzē, kas vajadzīgs komandas izaugsmei, ar Belbin metodi izspriedām, kā sadalīt pienākumus komandā.

Kursus pabeidzām ar izvērtēšanu, idejām par to, kā dalīties ar gūto pieredzi un nelielām skumjām par šķiršanos. Pārējie kursu dalībnieki bija kļuvuši ne tikai par domu biedriem, bet īstiem draugiem.

Dalība šajos kursos ļāva sadarboties ar citu valstu pārstāvjiem, saprast, ka mēs īpaši neatšķiramies, jo visus vieno kopīgs mērķis – zinošas un lietpratīgas personības veidošana. Šajā procesā, neapšaubāmi,  ļoti liela nozīme ir skolotājam.

Nobeigumā daži vārdi par vienreizējo vulkāniskās izcelsmes Tenerifes salu. Mums bija iespēja iepazīties ar šīs salas unikālo dabu, arhitektūru, vēsturi, baudīt tradicionālos ēdienus. Tenerife ir vieta, kur piepildās sapņi.

Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi skolas direktorei Olgai Dukšinskai.

Informāciju sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas direktores vietniece Z.Panfilova

 

 

Nacionālā eTwinning konference 2019

 

Šī gada 12. oktobrī Rīgā, “People Work” telpās, norisinājās  Nacionālā eTwinning konference, kura tika prezentēti  seši pagājušā mācību gada veiksmīgākie skolu sadarbības projekti.

Daugavpili pārstāvēja 16.vidusskolas komanda ar savu projektu «Vienādojumu mūzika» (The music of equations).  Projektā skolēni iemācījās apvienot matemātiku un mūziku – tautasdziesmas šifrēja ar vienādojumu palīdzību. Projekta dibinātāja ir direktores vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča. Projekta īstenošanā  aktīvi piedalījās 10 klases skolēni, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Svetlana Rudjko un mūzikas skolotāja Lilija Grakova.

Projektu pasākumā “Nacionālā balva” prezentēja Ragele Juliāna, Valērija Pogodina,   Andrejs Terehovs, Daniels Siļčonoks, Žanna Šileinis-Šileiko un Anna Siņica.   Mūsu skolēni ar lepnumu stāstīja par paveikto darbu, par iegūto pieredzi un prasmēm projekta realizācijas procesā.

Īstenojot projektu, skolēni iemācījās:

 • neirastā un veiksmīgā veidā sasaistīt mūziku ar matemātiku,
 • mērķtiecīgi un pārdomāti strādāt ar TwinSpace platformu,
 • plānot un īstenot dažādas aktivitātes, kas veicina sadarbību starp projektā iesaistītajām skolām,
 • izveidot metodisko materiālu, ko var izmantot citi skolotāji, realizējot līdzīgu aktivitāti ar saviem skolēniem.

Projekts  «Vienādojumu mūzika» bija vērtīgs, jo sasniegts mērķis un rezultāts:

 • veicināta skolēnu interese par matemātiku, tautasdziesmām un mūziku,
 • attīstīta matemātiskā domāšana un risināšanas prasmes,
 • padziļinātas zināšanas par tēmu “Vienādojumi”,
 • uzlabotas angļu valodas zināšanas,
 • uzlabotas komunikācijas tehnoloģiju pielietošanas prasmes,
 • izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem,
 • izveidots video albums ar tautas dziesmām.

Latvijas skolotājiem bija lieliska iespēja klātienē satikt ASV izglītības līderes Nady Persons un Porscha Williams no Concious Roots, kuras stāstīja par skolotāja lomu, identitāti un to, kā veidot iekļaujošu klases vidi. Konferences dalībnieki apsprieda, kā pieņemt un izprast atšķirīgo, strādājot ar dažādiem skolēniem un pieaugušajiem.

Kamēr skolotāji veidoja «identitātes apli» un diskutēja par iekļaušanu projekta finālā, skolēniem bija iespēja apmeklēt Rīgas Ilūziju Muzeju, kurā viņiem izdevās izkļūt no spoguļu labirinta, kurā  viņi saņēma neaizmirstamas emocijas, atrodoties veļas mašīnā un telpā bez gravitācijas.

Projektā iesaistītajai vadītājai R.Urbanovičai tika piešķirts eTwinning apbalvojums – dalība eTwinning ikgadējā starptautiskajā konferencē no 23. līdz 26.oktobrim Kannās, Francijā.

Balva visiem finālistiem – “Aspired Interactives” organizētās tehnoloģiskās un praktiskās nodarbības, kur katram dalībniekam būs iespēja veikt reālas darbības un gūt pieredzi, lai padziļinātu un nostiprinātu jau iegūtās zināšanas un ieinteresētu skolēnus, jauniešus par STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes un matemātikas) priekšmetiem, kas nereti, skolēniem šķiet abstrakti un nesaistīti ar reālo dzīvi.

 

Sagatavoja Regīna Urbanoviča, direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja,

Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

 

 

 

ES Erasmus+ dienas skolā

 
 
 
 
 
2019.gada Daugavpils 16.vidusskolā tika uzsākti jauni Erasmus+ projekti:
 • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1  “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”
 • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3  “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?”
 • Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr.2019-1-LV01-KA101-060312 “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”

 

Mūsu skolā  šonedēļ notiks  Eiropas Savienības Erasmus+ dienām  2019. veltītie pasākumi:

 • 10. oktobrī plkst. 15:00 217.kab. un 315.kab. — projektu koordinatoru prezentācijas, sarunas ar skolēniem un pedagogiem par projektu mērķiem, kā arī darāmiem darbiem;
 • 11.oktobrī plkst. 11:00 7.-12.klašu skolēni piedalīsies Zibakcijā.

 

 

Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts «Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3

 2019.gada 1.oktobrī Daugavpils 16.vidusskola uzsāks Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta «Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? (Are we really social with social media?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3) īstenošanu.

Vairums cilvēku iesaistās sociālajos tīklos, neaizdomājoties, kāda ir viņu dzīves ietekme uz reģionu / valsts un Eiropas līmeni. Galvenais drauds ir sociālo mediju pārmērīga un ļaunprātīga izmantošana. Projektā tiek koncentrēta šī problēma, akcentējot atkarības pārvarēšanu un jauniešu motivēšanu mērķtiecīgai sociālo mediju izmantošanai. Projekta laikā skolēniem būs iespēja padziļināt izpratni par sociālo mediju pārmērīgas lietošanas trūkumiem, kā arī pilnveidot nepieciešamās kompetences to efektīvai izmantošanai.

Projekta mērķi ir:
 1. veidot izpratni par sociālo mediju pārmērīgu un nepareizu izmantošanu;
 2. uzlabot digitālās kompetences;
 3. izpētīt alternatīvus laika pavadīšanas veidus.
Projekta uzdevumi ir:
 • attīstīt digitālo datu un informācijas prasmi;
 • veicināt sadarbību, izmantojot digitālās tehnoloģijas;
 • palīdzēt, kā tīklā piekļūt ticamai informācijai;
 • pilnveidot komunikācijas prasmes;
 • attīstīt inovācijas un radošumu;
 • pilnveidot svešvalodu un dzimtās valodas zināšanas;
 • palielināt nodarbinātības potenciālu;
 • atbalstīt personīgo attīstību.

Projekta īstenošanas laikā paredzētas 3 kopīgas īstermiņa apmācības pedagoģiskajam personālam (Polijā, Horvātijā, Igaunijā) un 3 īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas (Latvijā, Horvātijā, Turcijā).

Projektā tiks iesaistīti vadības pārstāvji, skolotāji, skolēni (14 – 18 g.) un to vecāki. Projekta kopējais finansējums ir 24433,00 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 30.septembrim.

Informāciju sagatavoja Žanna Špoģe

 

Mācīties vienam no otra – veidot nākotni

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1  “Voneinander lernen-Zukunft bauen“/“Mācīties vienam no otra — veidot nākotni”

 

2019.gada septembrī Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”  (Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1) īstenošanu.

Projekta gaitā, sadarbojoties ar uzņēmumiem un piedaloties darba procesā, jauniešiem ir iespēja iegūt uzņēmējdarbības pieredzi, kā arī iepazīt «biznesa moduļus», izveidojot miniuzņēmumus. Piedaloties projekta aktivitātēs, t.sk. Eiropas uzņēmējdarbības dienā, kas notiks partnervalstu skolās, jaunieši tiek mudināti attīstīt galvenās uzņēmējdarbības prasmes un iezīmes (zinātkāri, pašpaļāvību, iniciatīvu, komandas garu, biznesa pārliecību, neatkarību).

Projekta mērķi ir:

 • veicināt uzņēmējdarbības izglītību;
 • attīstīt pamatprasmes attiecībā uz uzņēmējdarbības domāšanu un rīcību;
 • veicināt sadarbību ar reģionālajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kā arī jaunatnes kontaktus ar tiem, lai gūtu ieskatu uzņēmējdarbības reālajā pasaulē;
 • attīstīt mediju kompetences;
 • atbalstīt skolas novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu;
 • veicināt sociālo iekļaušanu sabiedrībā;
 • veicināt mūsdienu svešvalodu apguvi;
 • attīstīt starpkultūru kompetences;
 • stiprināt Eiropas sadarbību starp skolēniem un skolotājiem;
 • veicināt skolas internacionalizāciju, Eiropas dimensijas attīstību, pārņemot novatoriskas koncepcijas un Eiropas skolu metodisko pieredzi.

Skolu apmaiņas partnerībā piedalās 6 Eiropas skolas: koordinējošā skola – Daugavpils 16.vidusskola un partnerskolas – Daugavpils 15.vidusskola (Latvija), Stredni zdravotnicka skola a Obchodni akademie Trutnov (Čehija), IPS F.S. CABRINI (Itālija), 8th LYKEIO PERISTERIOU (Grieķija),  Städtisches Gymnasium Barntrup (Vācija). Projekta dalībnieki ir pieredzējuši dažādu priekšmetu skolotāji, kuri ir atvērti visiem jauninājumiem, skolas vadība, atbalsta personāls un 15–18 gadu veci skolēni, ieskaitot tos, kuri nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, kuriem ir zemā motivācija vai mācīšanās grūtības, kā arī potenciālā mācību pārtraukšana. Netieši ir iekļauti skolēni un skolu klases, kā arī biznesa pārstāvji, amatnieki, speciālisti, vecāki, valdības un valsts amatpersonas, politisko un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Projekta īstenošanas laikā paredzētas 3 kopīgas īstermiņa apmācības pedagoģiskajam personālam (Latvijā, Vācijā, Grieķijā), 5 īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas (Latvijā, Grieķijā, Itālijā, Čehijā, Vācijā), kuros ir iekļautas:

 • iepazīšanās ar partnervalstu skolām un skolas izglītības sistēmām;
 • profesionālā pedagogu apmācība, semināri, pieredzes apmaiņa ar Eiropas kolēģiem, stundu apmeklējumi;
 • meistarklases un apmācības skolēniem;
 • sadarbība ar partnervalstu reģionāliem uzņēmumiem;
 • kopējās tīmekļa vietnes izveidošana ar visiem projekta materiāliem un dokumentiem;
 • Eiropas uzņēmējdarbības dienas rīkošana partnervalstu skolās (vietējā līmenī);
 • publikācijas par projekta gaitu.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.augustam. Visi projekta rezultāti tiks publicēti tam paredzētā projekta vietnē un brīvi pieejami plašai auditorijai.

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas

projekta koordinatore Jeļena Sardiko

 

Skolā uzsākts jauns Erasmus+ projekts

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts «Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā » Nr.2019-1-LV01-KA101-060312

2019.gada 1.jūnijā Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta «Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā»  (Nr.2019-1-LV01-KA101-060312, “Improving the quality of school education and good practice for educators in developing students’ transversal competences”) īstenošanu.

Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu un sagatavotu konkurentspējīgus skolēnus mūsdienīgā Eiropas vidē, veiksmīgi realizētu skolas  STEM cikla, angļu un vācu valodas programmas, pedagogiem projekta ietvaros būs iespēja piedalīties starptautiskos apmācību kursos un semināros Spānijā, Portugālē, Itālijā un Maltā, paaugstināt profesionālās kompetences, pilnveidot savas valodu prasmes un iepazīties ar Eiropas valstu kultūru un tradīcijām. Projekta laikā tiks attīstītas  dalībnieku personīgās kompetences, t.sk.  iegūta Eiropas apziņa,  uzlabotas vācu un angļu valodas zināšanas, darbs ar skolēniem ar īpašām vajadzībām, sociālās, sadarbības, organizatoriskās un tehniskās prasmes.

Projekta mērķi ir:

 • skolas vadības un skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana;
 • mācību procesa modernizēšana atbilstoši mūsdienu izglītības vajadzībām un prasībām;
 • inovatīvo metožu ieviešana;
 • pedagogu svešvalodu kompetences uzlabošana;
 • skolēnu atbalsta plānu, STEM un vācu valodas mācību programmu izstrādāšana un pilnveidošana;
 • labākās inovatīvās Eiropas pieredzes pārņemšana.

Projektā tiek iesaistīti  skolas direktors, divi direktora vietnieki izglītības jomā un 9 skolotāji, kas strādā pamatskolā un vidusskolā, aktīvi piedalās starptautisko projektu darbībā. Projekta kopējais finansējums ir 26457,00 EUR.

Projekts tiek realizēts vairākos posmos: sagatavošanās, īstenošana (mobilitātes) un labās prakses pārņemšana, rezultātu pielietošana, semināri un publicitāte. Paredzēta dalībnieku uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, informēšana par projekta gaitu dažādos medijos.

Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada 31.augustam.

 

Sagatavoja:

skolas direktore, projekta koordinatore Olga Dukšinska

pedagoģe karjeras konsultante Anželika Anufrijeva

 

Starptautiskais e-Twinning projekts “Vienādojumu mūzika” (“The music of equations”)

 

Daugavpils 16.vidusskola realizēja starptautisko  e-Twinning projektu   “Vienādojumu mūzika”. Projekta autori – direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, sadarbojoties   ar  mūzikas skolotāju Liliju Grakovu un ģeogrāfijas skolotāju Svetlanu Rudjko. Projekta dalībnieki – 10.klases skolēni.

Pitagors izveidoja savu gudrības skolu, balstoties uz diviem priekšmetiem – mūziku un matemātiku. Mūsu projekts apvienoja skolēnus no dažādām valstīm, kuri ir ieinteresēti attīstīt matemātisko, loģisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, saistot matemātiku ar mūziku.

Projekta mērķi:

 • palielināt skolēnu interesi par matemātiku un attīstīt matemātisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”,
 • uzlabot angļu valodas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, lai izveidotu saikni ar vienaudžiem no citam valstīm, kas ir ieinteresēti matemātikā un mūzikā.
 • palielināt skolēnu interesi par tautasdziesmām un mūziku, kā arī attīstīt radošās un komunikācijas prasmes.

 

Projekta “Vienādojumu mūzika” gaitā skolēni sastādīja interesantus vienādojumus, kā arī teksta uzdevumus, kurus var atrisināt ar vienādojumu palīdzību. Vienādojuma saknēm (risinājumam) obligāti jābūt naturāliem skaitļiem no 1 līdz 7. Katram skaitlim tiek piešķirts nots nosaukums: do – 1, re – 2, mi – 3, fa – 4, sol – 5, la – 6, si – 7. Projekta dalībnieki apmainījās ar uzdevumiem tālākai atrisināšanai. Katra komanda sūtīja partneriem šifrētas (notis pārveidotas skaitļos) savas valsts tautasdziesmu melodijas, veidoja muzikālo video ar savas melodijas atskaņošanu un partneru uzminēto melodiju.

Projekta plānotais rezultāts tika sasniegts – izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem un video albums ar tautas dziesmām. Projekta gaitā izstrādāta unikāla metodika – izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem, kas palīdzēs izprast un nostiprināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, iepazīstināt skolēnus ar citu valstu tautasdziesmām.

Sagatavoja Regīna Urbanoviča, direktores vietniece
izglītības jomā, matemātikas skolotāja

 

Erasmus+ projekta dalībnieki Polijā

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-034898_3)(ParentInvolvement in Education- To Get Sweet    Results).

No šī gada 6. maija  līdz 12. maijam Daugavpils 16.vidusskolas pedagogu un skolēnu grupa apmeklēja Poznaņu (Polija). Erasmus+  ietvaros uz kārtējo aktivitāti sapulcējās pedagogi un skolēni no Latvijas, Grieķijas, Spānijas, Portugāles, Turcijas un Rumānijas.  Mūsu skolas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar  Polijas skolām un  mācību-audzināšanas procesa organizēšanu valstī.

https://ddavsk.lv/wp-content/themes/HostHub/images/Ivanovs/Images/2017-18/2018-05-17_2.jpgPirmajā projekta darba dienā mēs apmeklējām Brīvības parku, kur mums izdevās kopīgi nofotografēties. Tad  aizbraucām uz visskaistāko vietu — tā bija Imperatora pils, kura dibināta 1910. gadā.

Poznaņā  atrodas Ādama  Mickeviča universitāte, kura  dibināta 1919. gadā. Tas ir viens no lielākajiem Polijas Akadēmiskajiem centriem.  Studentu skaits universitātē ir ap 4,7 tūkstošiem.

Tajā pašā dienā mēs braucām uz pilsētas centru, kur bija paredzēta ekskursija pa veco pilsētu. Bija interesanti  uzzināt, ka Polijas simbols ir kazas un ka  rogali  (kruasāni) tika izcepti tieši Polijā. Interaktīvās stundas laikā bija iespēja iemācīties gatavot rogalus ar mandelēm. Rezultātā iemācījāmies gatavot šo nacionālo ēdienu. Dienas beigās visas delegācijas satikās  kopīgās vakariņās, kur varējām tuvāk iepazīties.

Otrā diena mums sākās ļoti agri, jo devāmies  ekskursijā pa Poznaņu. Ceļš bija ilgs, tomēr jautrs, jo  ceļā mēs sarunājāmies un dziedājām dziesmas. Apskatījām pilsētas populārākās vietas, tad devāmies kruīzā pa Odru. Vakarā mēs kopā ar  citu valstu projekta dalībniekiem  pastaigājāmies pa pilsētu un tās bija fantastiskas emocijas.

Trešdien mums bija iespēja apmeklēt poļu skolu. Tā bija integrētā stunda, kuras mērķis bija uzlabot komunikācijas prasmes angļu valodā, kā arī pielietot dažādus komunikācijas veidus ikdienas dzīvē. Pusdienu laikā visiem projekta dalībniekiem bija iespēja https://ddavsk.lv/wp-content/themes/HostHub/images/Ivanovs/Images/2017-18/2018-05-17_2.jpgpastaigāties gar ezeru un spēlēt volejbolu. Sporta aktivitātes mūs satuvināja.

Ceturtdien skolā tika piedāvātas praktiskas nodarbības. Vēlāk mēs piedalījāmies sacensībās “Pilsētas spēle”, kur bija daudz aizraujošu uzdevumu un jautājumu. Vakarā  atvadīšanās ballītē  jautri pavadījām laiku – dziedājām, dejojām, kā arī saņēmām sertifikātus par piedalīšanos projektā.

Piektdien — pēdējā dienā  mēs viesojāmies  Koszutach   muzejā, kurš dibināts 1966.gadā.  Tur izstādīti eksponāti, kas ir saistīti ar dažādiem Polijas reģioniem. Vēl  mēs apmeklējām Kornikas pili un Arboterum dārzu.

        Esam gandarīti par iespēju darboties Erasmus+  projektā. Pateicamies  mūsu direktorei Olgai  Dukšinskai par šī interesantā projekta realizēšanu!

 

Sagatavoja

Daugavpils 16.vidusskolas 10.klases skolēni:

N.Červinska

V.Petrusevičs

J.Pitkevičs

 

Daugavpils 16. vidusskola — eTwinning skola 2018.-2019.

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. eTwinning tika uzsākts 2005. gadā kā galvenā darbība Eiropas Komisijas eMācību Programmā.  No 2014. gada eTwinning ir integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+.

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad uzsāka jaunu iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komanda, kasīsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam.  Pēc rūpīgas atlases šādu statusu saņems 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes. Starp tām ir Daugavpils 16.vidusskola.

Mūsu mācību iestādē tika izstrādāti   veiksmīgi  starptautiskie  eTwinning  projekti. Šo projektu dibinātāji  un   autori  – Regīna Urbanoviča, direktora vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja, Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, kā arī  sadarbība ar Nadeždu  Dzalbi un Žannu Špoģi —  angļu valodas skolotājām.  Šogad skola  veic šādus  projektus:

 • Brīnumainā četrstūru pasaule (The magic world of quadrangles)-autors Regīna Urbanoviča.
 • Pozitīvās Uzvedības Atbalsts ( “APU- Challenge!’’) — autors Svetlana Rudjko.
 • Manas valsts simtgade (projekts veltīts Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas neatkarības simtgadei) — autors Valentīna Lipkoviča.

Mūsu mācību iestādes eTwinning komandas darbs  ir atzīmēts Eiropā. Daugavpils 16.vidusskola   ieguva  eTwinning  skolas statusu!   Apsveicam  eTwinning dalībniekus -skolēnus un skolotājus, kā arī  skolas  vadības komandu.

 

Erasmus+ projekta dalībnieki Grieķijā

No šī gada 3. līdz 9.martam Daugavpils 16.vidusskolas pedagogu un skolēnu grupa apmeklēja Chios salu Grieķijā. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3  “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results” (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā labāko rezultātu sasniegšanai”) ietvaros uz kārtējo aktivitāti sapulcējās pedagogi un skolēni no Latvijas, Polijas, Spānijas, Portugāles, Turcijas, Rumānijas. Mūsu skolas pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Grieķijas skolas un iepazīties ar mācību un audzināšanas procesa organizēšanu valstī.

Pirmajā projekta darba dienā mēs apmeklējām Volissos ciematu. Tas ir vislielākais ciemats ziemeļrietumu Hiosā. Protams, ka mūs interesēja skola. Tajā atrodas telpas pirmskolai, sākumskolai un vidusskolai. Skolā mācās tikai 150 skolēni.Tālāk turpinājām darbu projekta partnerskolā, kas atrodas Kardamilā. Mūs sagaidīja skolēni ar tradicionālajiem saldumiem. Tika sarīkota atklāšanas ceremonija. Ceremonijas laikā viesus uzrunāja administrācija, bet visiem projekta dalībniekiem bija iespēja dziedāt dziesmas grieķu valodā un dejot tradicionālās grieķu dejas, ko piedāvāja projekta organizatori. Skolēniem no 7 projekta dalībvalstīm bija iespēja labāk  uzzināt vienam  otru. Mēs izveidojām koku: līmējām zaros lapiņas ar saviem vārdiem un stāstījām par sevi, savu valsti un ģimeni.Jauki bija pastaigāties pa skolu un apmeklēt mācību klases. Šajā laikā visiem skolēniem notika stundas, tāpēc mums bija iespēja novērot mācību procesu un parunāt ar skolēniem.Jaunatnei notika aizraujoša  programmēšanas nodarbība, kur  iepazināmies ar daudzām programmām, kā arī bija iespēja pašiem darboties programmā un iemācīties, kā var veidot dažādus skaitļus ar spēles „Domino” figūriņām.Vēlāk devāmies pastaigāties pa  Kardamila ciematu. Redzējām monumentus un uzzinājām ciemata vēsturi. Ļoti interesanti visiem bija apmeklēt un uzzināt daudz jauna par pareizticīgo baznīcu „Moni Moundan of Diefha St. John Prodormoe”. Nav zināms, kad tā tika uzcelta. Bet ir pieņemts, ka ir uzcelta Bizantijas laikos – 968.g. Un par vīna ražošanas darbnīcu „Kafelas P. Estate”. Šajā darbnīcā tiek gatavots Grieķijas tradicionālais vīns. Uzzinājām par vīna ražošanas procesu.

Viena no izzinošākajām ekskursijām bija pa pašu Hiosu. Pilsētā apmeklējām Hiosa Nacionālo bibliotēku, kur tiek glabātas  vecas grāmatas. Bibliotēkā varējām redzēt dažādu ciematu nacionālo apģērbu, gleznas, kurās tika attēloti Hiosa valdnieki un darbarīkus no Bizantijas laikiem. Visi darbarīki tika atrasti ziemeļu Hiosā. Pēc tam devāmies ekskursijā uz muzeju „Mosque”. Tas ir veltīts atradumiem no Bizantijas laikiem. Muzejā glabājas trauki, darbarīki, svētbildes un  arhitektūras elementi. Bija iespēja iepazīties ar Hiosa pili, kas tika uzcelta 10.gs.. Tagad tā tiek restaurēta. Mūsdienās pils ēkās atrodas bibliotēka, veikali un arhitektu organizācija. No šīs pils tika saglabātas Turku pirtis, un tās tika restaurētas. Apmeklējot Turku pirtis, uzzinājām, kā dzīvoja cilvēki senajos laikos. Devāmies uz

Kamposu, kur atrodas bijušo valdnieku vasaras māja. Šī vieta ir īpaša, jo šeit aug mandarīnu, apelsīnu un citronu koki. Kamposā apmeklējām muzeju, kur iepazināmies  ar rīkiem, kuri ir pielietojami, gatavojot sulas un saldumus no šiem augļiem.

Trešdienu uzsākām ar tradicionālo grieķu deju studijas apmeklēšanu, kur iemācījāmies 4 dažādas dejas. Arī noskatījāmies filmas par iemācītajām dejām, kā arī uzzinājām, ka katrā Hiosa ciematā ir savs tradicionālais tērps, kas piemērots dejošanai.

Ceturtdienu uzsākām ar ekskursiju uz mastikas muzeju, kas tika atklāts 2016.gadā. Muzejs atrodas Pyrgi ciematā, dienvidu Hiosā. Tā ir vienīgā vieta pasaulē, kur aug mastikas koki. Uzzinājām, kā aug mastikas koki, kā iegūst un savāc mastiku, un uzzinājām produktu ražošanas procesu. Muzejā redzējām darbarīkus, ar kuru palīdzību gatavo produktus no mastikas. Mastiku lieto medicīnas, kosmētikas un produktu ražošanā. Mums bija iespēja nopirkt suvenīrus un saldumus, kā arī pastaigāties pa dārzu, kur aug mastikas koki.Vēlāk apmeklējām pašu Pyrgi ciematu. Tas ir viens no lielākajiem ciematiem Hiosā, un tas ir pazīstams kā krāsains ciemats, jo katra māja ir izkrāsota melnās un baltas krāsās, un uz mājām ir izveidotas dažāda veida figūriņas. Apmeklējām  Mesta ciematu — tas ir Hiosa tradicionālais ciemats, kur cilvēku galvenā nodarbošanās ir mastikas apstrāde. Ciematā visas ieliņas ir šauras un ceļi, sanākot kopā, veido labirintu. Mestas centrā atrodas vislielākā baznīca Hiosā, kuru mums bija iespēja apmeklēt. Šajā dienā katra valsts varēja parādīt savus talantus un nodziedāt dziesmu dzimtajā valodā. Mēs nodziedājām dziesmu „Auga, auga rūžeņa”.

Devāmies ekskursijā uz Marijas māju, kura tika uzcelta 18.gs. Tā tika restaurēta, un tagad tur atrodas vislielākā kuģniecības aģentūra pasaulē. Marijas mājā iepazināmies ar kuģu vēsturi un kā attīstījās kuģniecība pasaulē.  Apmeklējām Anavatos ciematu, kur atrodas vislielākais klosteris Hiosā. Uzzinājām klostera vēsturi un redzējām saglabājušās mozaīkas svētbildes. Anavatosā apmeklējām pilsdrupas. Pili uzcēla Hiosa iedzīvotāji, jo viņi baidījās un bēga prom no pirātiem. Augonimi ciematā  pastaigājāmies pa  ieliņām, kur redzējām vecas mājas un skaistas dabas ainavas.

Daugavpils 16.vidusskolas 10.klašu grupai bija ko pastāstīt Chios pašvaldības vadībai par mūsu skolu, Daugavpils pilsētu un dzimteni Latviju. No savas puses Chios vadība stāstīja  par to, ka mūsu projekts ir svarīgs Hiosam. Bija iespēja noskatīties videofilmu par Hiosa salu.  Esam ļoti pateicīgi par sadarbību. Paldies viņiem par atbalstu!

Mūsu atmiņā paliks brīnišķīgie grieķi, skaistā arhitektūra, ziedošie kalni un gaiši zilā Egejas jūra, lietderīgie kontakti ar jaunatni un pedagogiem  no Polijas, Rumānijas, Portugāles, Spānijas, Grieķijas, Turcijas.

Pateicamies mūsu direktorei Olgai Dukšinskai par šī interesantā projekta realizēšanu!

Sagatavoja 10. kl. skolnieces

Valērija Pečonka, Laura Matuseviča

***

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-034898_3) (Parent Involvement in Education- To Get Sweet Results).

Projektu nedēļas laikā 10.klases skolēni kopa ar skolotāju Ž.Špoģi veica darbu Erasmus+ projektā, kurā plānotais rezultāts bija kalendāra publicēšana, video prezentācija par Latviju, mūsu pilsētu un Daugavpils 16.vidusskolu, kā arī apkopot informāciju par tēmu „Interesanti fakti par cilvēka smadzenēm”.

Pirmdienas aktivitātes bija iepazīšanās ar darba gaitu, pienākumu sadale un kalendāra lappuses pārbaude. Pirmdienas rezultāts bija kalendāra nodošana publicēšanai.

Otrdien skolēniem bija darbs ar internetu, ka arī PowerPoint prezentācija. Internetā atrasto materiālu par tēmu » Interesanti fakti par cilvēka smadzenēm» skolēniem izdevās sistematizēt. Dienas beigās bija atskaite par darba gaitu.

Trešajā dienā skolēnu darbs bija vieglāks, jo vajadzēja izveidot prezentāciju par Latviju, mūsu pilsētu un Daugavpils 16.vidusskolu. Darbs bija izpildīts ātri, jo 10.klases skolēni jau zināja daudz informācijas par šo tēmu un viņiem bija daudz materiāla.

Ceturtdienas mērķis bija izanalizēt un sistematizēt visu atrasto informāciju. Kā arī bija darbs ar dokumentāciju.

Pēdējā projektu nedēļas dienā skolēniem būs jāprezentē darba rezultāti uz skolas skatuves. Skolēni prezentēs kalendāra lappuses, video prezentāciju par Latviju, mūsu pilsētu un Daugavpils 16.vidusskolu, kā arī tēmu » Interesanti fakti par cilvēka smadzenēm».

Projektu nedēļas laikā padarītais darbs 10.klases skolēniem un Ž.Špoģei noderēs braucienam uz Grieķiju un Poliju.

Sagatavoja: Nikole Červinska, 10.kl.

 

 

Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās Rumānijā

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-034898_3) (Parent Involvement in Education- To Get Sweet Results).

Jau otro gadu mūsu skola piedalās starptautiskajā Erasmus + projektā “Parent involvement in education to get sweet results”. Novembra beigās norisinājās 5. starptautiskā tikšanās projekta ietvaros Rumānijas pilsētā Jasi.

Pirmā tikšanās diena bija ļoti intensīva un aizraujoša. Bija patīkami atkal redzēties pēc pēdējās tikšanās reizes Turcijā kopš diviem mēnešiem. Pirmajā dienā mūs laipni sagaidīja Hirlau tehnoloģiskā liceja skolēni tradicionālos kostīmos ar maizi un sāli. Pēc oficiālās uzņemšanas bija lieliska iespēja iepazīties ar skolu un apmeklēt ķīmijas, matemātikas, mākslas un reliģijas stundas.

Tad apmeklējām Rātsnamu un tikāmies ar Hirlau pilsētas mēru. Pēc draudzīgas sarunas ar pilsētas mēru, atgriezāmies skolā. Apmeklējām nodarbības, kurās bērni apguva prasmi strādāt ar koku un metālu. Meitenes parādīja šūšanas meistarklasi. Bērni iepriekš sagatavoja mums dāvanas, ko darināja savām rokām. Tas bija ļoti patīkami! Pēc vietējo tradīciju prezentācijas, devāmies uz maizes cepšanas meistarklasi un ar prieku piedalījāmies šajā procesā. Sliktu laika apstākļu dēļ mūsu ceļojums beidzās ar Svētā Georgija baznīcas apmeklējumu.

Otrā diena Rumānijā bija ļoti piesātināta. Agri no rīta mēs devāmies izbraucienā ar autobusu. Mihaela sagatavoja stāstu par valsts vēsturi, vēsturiskiem un kultūras objektiem. Apmeklējām vietējo mazo zooloģisko dārzu un baudījām  brīnišķīgu skatu uz Sarkano ezeru.

Trešajā dienā mēs pamodāmies greznajā Brana miestā, 30 km attālumā no Brašovas un apmeklējām Branas pili, ko sauc arī par Drakulas pili.  Leģenda vēsta, ka pilī nakšņoja  slavenais karavadonis Vlads Tepešs (Cepešs), sauktais arī par Drakulu, savu pārgājienu laikā, bet Brana pils apkārtne bija viņa iecienītākā medību vieta. Tad devāmies uz skaisto Brašovas pilsētu un  Melno baznīcu, kur mums bija iespēja klausīties burvīgās ērģeles melodijas.

Pēdējais dienas pārsteigums bija  brauciens uz Piata Mare tirdziņu Sibiu pilsētā, kur dažādu gardumu smaržas un Ziemassvētku apgaismojums radīja burvīgu atmosfēru.

Nākamajā dienā bija ļoti saspringts darba grafiks. Mēs apspriedām projektā paveikto darbu un iepazināmies ar mūsu kopīgā kalendāra demo-versiju. Tika apspriests turpmākais darbs pie projekta un nākamo divu kopīgo sanāksmju rīkošana ar skolēniem Grieķijā un Polijā. Dienas beigās  gaidīja kopīgas, svinīgas tradicionālās vakariņas ar svētku koncertu un sertifikātu pasniegšanu, ko sagatavoja skolēni un mūsu rumāņu draugi. Vakars bija ļoti piesātināts un spilgtu emociju pilns.

Tikšanās beigās kopā ar rumāņu draugiem, Hirlau tehnoloģiskā liceja skolēniem devāmies pastaigā pa Jasi pilsētu un  apmeklējām grieķu-romiešu baznīcu, kur atrodas Svētās Paraskevas pīšļi. Tad apmeklējām Svētās Marijas katedrāli — ļoti neparastu un interesantu arhitektūras objektu.

Laiks pagāja ātri un nākamajā dienā vajadzēja atvadīties no Rumānijas un doties uz mūsu dzimto Latviju ar lieliem plāniem turpmākajam darbam un gatavību nākamajam kopīgam braucienam ar mūsu Daugavpils 16. vidusskolas skolēniem uz Grieķiju.

Sirsnīgs paldies mūsu skolas direktorei Olgai Dukšinskai par Erasmus+ projekta “Parent  involvement in education to get sweet results’’ aktivitātēm!

                                                                                                                                                          Sagatavoja:  Žanna Špoģe un Regīna Urbanoviča

 

Erasmus+ projekta aktivitātes

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-034898_3) (Parent Involvement in Education- To Get Sweet Results).

Erasmus+ projekta ietvaros projekta dalībnieki, t.sk. Daugavpils 16.vidusskolas Eiropas klubs, izveidoja videomateriālu par Latvijas nacionālajiem ēdieniem. Skolēni,  sadarbībā  ar profesionāliem pavāriem, ar prieku gatavoja garšīgus ēdienus: auksto zupu, kāpostus ar kupatiem, kartupeļus, saldo ēdienu no rupjmaizes, cepa pīrādziņus un vārīja ķimeņu tēju. Šī filma tiks nosūtīta visām projekta dalībvalstīm.

Paldies vecākiem, skolēniem, pedagogiem un pavāriem par atbalstu! (video)

Sagatavoja Žanna Špoģe

 Erasmus+ pieredzes apmaiņas seminārs Portugālē

Pavisam nesen pedagogiem no 6 valstīm (Polija, Turcija, Spānija, Rumānija, Latvija, Grieķija) Erasmus+  Eiropas projekta “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results” (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai”) ietvaros bija iespēja apmeklēt pilsētu Funšalu  Madeirā (Portugālē). No Latvijas delegāciju pārstāvēja divi  Daugavpils 16.vidusskolas pedagogi.

Madeira – vulkāniskas izcelsmes salu arhipelāgs, ko veido Madeira un Portu Santu, kā arī divas nelielas neapdzīvotas saliņas, kurās apmetas gājputni. Arhipelāgs atrodas 1000 km uz DR no Lisabonas un 700 km attālumā no Āfrikas piekrastes. Smaragdzaļo salu sauc arī par “mūžīgā pavasara salu” Atlantijas okeāna vidū.

Vizīte Portugālē sākās ar sengaidītu projekta dalībnieku tikšanos Funšalas vidusskolā. Skolā mācās 1500 motivēti skolēni un strādā 142 profesionāli un radoši pedagogi. Skolēni kopā ar pasniedzējiem sagatavoja brīnišķīgu koncertu: bērni spēlēja ģitāru, uzstājās svilpotāju ansamblis, 9.klašu skolēni dziedāja dziesmas par skolu, ģimeni un draugiem. Šai skolai patīk uzņemt viesus.

Dalībnieku sapulcē projekta Erasmus+ vadītāja no Turcijas Selma Ture parādīja kompetences bloknota bukletu (skolēnu, vecāku, pedagogu personīgās dienasgrāmatas). Lietišķs bukleta dizains – tas ir milzīgs visu Eiropas projekta dalībnieku darbs un ieguldījums. Maijā katra dalībnieku valsts publicēs un izplatīs bukletu divās valodās – angļu un dzimtajā valodā. Gribētos atzīmēt, ka Daugavpils 16.vidusskolas  Eiropas klubs jau sen ir sagatavojis visus materiālus projektam.

Tikšanās gaitā projekta dalībnieki  iepazīstināja ar savu paveikto darbu, kas saistīts ar kopīgo  kalendāru, kurš drīzumā tiks publicēts un piedāvāts visiem projekta dalībniekiem nākamajam 2017./2018. mācību gadam. Apspriešanas laikā Selma Ture  un kolēģi no Portugāles, Rumānijas, Spānijas prezentēja mums nelielas filmas, speciāli sagatavotas nākamajam projekta pasākumam – konferencei, kura notiks maijā.

Nākamajā dienā notika aizraujoša stunda: portugāļu valoda kā svešvaloda, kur katrs varēja iemācīties jaunus vārdus un frāzes, iepazīties ar portugāļu kultūru un vēsturi. Nopietna skolotāja pacietīgi atbildēja uz daudziem jautājumiem, laboja nepareizi pateiktos vārdus  un ar prieku mācīja sarežģīto portugāļu valodu. Stundas nobeigumā viņa iepazīstināja ar portugāļu nacionālajiem ēdieniem un interesējās par katra dalībnieka valsts tradīcijām un kultūru.

Svarīgi  bija iepazīties ar Funšalas  skolas vadības, metodiķu, Universitātes karjeras speciālistu darbu, apmeklēt ķīmijas, bioloģijas un robotikas nodarbības. Jāatzīmē, ka  skolēni ir ļoti sabiedriski, atklāti un  labi prot angļu valodu.

Mums bija liels gods apmeklēt  Madeiras salas vadības pili un ar Madeiras galvu parunāt par katrai valstij svarīgiem jautājumiem: par ekonomiku, kultūru, izglītību, atalgojuma sistēmu, sportistiem un slaveniem cilvēkiem. Funšalas pilsētas iedzīvotāji lepojas ar savu tautieti, slaveno portugāļu futbolistu Cristiano Ronaldo.

Gribētos pateikties portugāļu kolēģiem par  iespēju iepazīties ar izglītības sistēmu Portugālē un izklāstīto informāciju par valsts tradīcijām, kultūru,  ekonomiku, kā arī par iespēju piedalīties ekskursijā pa Madeiras salu, apmeklēt botānisko dārzu, prezidenta pils parku, portugāļu laukus un izbaudīt valsts kolorītu.

 

Daugavpils 16.vidusskolas projekts “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results ” (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai”)
(Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta finansējuma  līgums Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3)  līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

Sagatavoja: Ž.Špoģe, O.Dukšinska

* * *

No š.g. 20. līdz 24.februārim notika  Erasmus+ projekta 2.mobilitāte Spānijā (Seviljā). No Daugavpils 16.vidusskolas piedalījās skolas direktore Olga Dukšinska un angļu valodas skolotāja Žanna Špoģe. Pirmajā dienā projekta dalībnieki no Latvijas, Portugāles, Polijas, Rumānijas un Grieķijas izbaudīja jauku dienu skolā I.E.S. Antonio Dominguez Ortiz.

Darbs Seviljas skolā ir ļoti nopietns un atbildīgs, jo šeit mācās imigrantu bērni ar neparastu likteni un skolotāji, strādājot ar šiem bērniem,  vēlas sasniegt labākus rezultātus, iemācīt viņus būt tolerantiem, mērķtiecīgiem un tāpēc liela uzmanība tiek veltīta sadarbībai ar vecākiem un sabiedrību. Visas dienas garumā varējām dzirdēt atslēgvārdus: uzticība viens otram, interešu izglītība, atbalsts ģimenei un skolēniem.

Gribētos atzīmēt, ka pilsētas pašvaldība ļoti nopietni plāno darbu ar šiem bērniem un uz pasākumu ir ieradušies gan pilsētas galva, gan izglītības pārvaldes pārstāvji, kā arī izglītības inspektors. Bija interesanti uzklausīt viņu viedokli, dzirdēt novēlējumus projekta dalībniekiem.

Mēs apmeklējām skolas izstādi ar slavenā spāņu mākslinieka – Bartolome Esteban Murillo darbu kopijām, skolēnu izpildījumā. Noklausījāmies skolas kora dalībnieku priekšnesumu. Bērnu izpildījumā skanēja Flamenko dziesmas. Vēlāk visi projekta dalībnieki prezentēja sagatavotos savas valsts mājas darbus: kluba aktivitātes, personīgās dienasgrāmatas, logo izstrādes jautājumus, kā arī vienota kalendāra izstrādi 2017.gadam ar skolēnu, vecāku un valsts slaveno cilvēku izteicieniem.

Spāņu draugi sagatavoja ļoti interesantu programmu: bija iespēja apmeklēt Seviljas pilsētas domi, kur mūs sagaidīja pilsētas vadība un bija organizēta ekskursija. Pilsētas domes ēka uzcelta 1527.gadā skaistā spāņu renesanses stilā.

Atstāja patīkamu priekšstatu Seviljas katedrāle. Tā ir lielākā katedrāle Spānijā un trešā lielākā Eiropā. Ēka aizņem 1 ha lielu platību un iekļauta  Ginesa rekordu grāmatā.

Projekta organizatori  organizēja kopēju ekskursiju ar skolēniem un vecākiem, kā arī ar projekta dalībniekiem uz Kordobu.

Mūsu ekskursija sākās no Medinas Azaharas apmeklēšanas. Šī pils-cietoksnis ir dibināta 10.gadsimtā. Bija iespēja noskatīties informatīvo video un  pēc tam pastaigāties pa pilsdrupām. Nākošā apmeklējuma vieta bija Kordobas katedrāle mošejā  (Mezquita). Pateicoties bagātai vēsturei un daudzveidīgai ietekmei mošeja savieno sevī dažādu laikmetu arhitektūras stilus. Tā ir unikāla katedrāle, jo atrodas musulmaņu mošejas vidū un ir uzcelta 16.gadsimtā.

Nākamajā dienā Erasmus+ starptautiskā komanda atkal ir sapulcējusies I.E.S. Antonio Dominguez Ortiz skolā. Projekta dalībnieki kopā ar spāņu skolotājiem varēja izteikt savu viedokli par skolēniem un vecākiem. Katra grupa un katra valsts prezentēja savu viedokli par skolēnu vajadzībām, izglītības iespējām valstī, kādu atbalstu viņi sagaida no pedagogiem, runāja par sadarbību ar ģimenēm, par problēmām un ieguvumiem, par tālākizglītības iespējām un karjeras izvēli. Katrā valstī ir savas nianses un īpatnības. Nepārtraukti skanēja vārdi: tolerance, izglītība, vide, intereses un karjera.

Semināra noslēgumā atbildīgā par visu projektu Selma Ture no Turcijas nosprauda mērķus turpmākajam darbam un kopā ar skolas direktoru un spāņu kolēģiem pasniedza sertifikātus.

Daugavpils 16.vidusskolas projekts “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai”)
(Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta finansējuma  līgums Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3)  līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

Sagatavoja: Ž.Špoģe, O.Dukšinska

Spānija - 2017

 

* * *

14.martā divu e-twinning (Erasmus+) projektu ietvaros skolā notika online tikšanās ar ukraiņu partneriem, pie tiem strādā 8.A klases skolēni un viņu skolotājas Regīna Urbanoviča un Svetlana Rudjko. Sākumā audzēkņi  sarunājās ar matemātikas projekta komandu, pēc tam – ar ģeogrāfijas.

Partneri veselu stundu stāstīja par sevi, savu vaļasprieku, skolu, ģimeni, pilsētu, nākotnes plāniem, mīļākajām grāmatām, filmām, televīzijas pārraidēm, mūziķiem. Izrādījās, ka mūsu un Ukrainas skolēniem ir daudz kopīga.

Skolēni apsprieda daudzas tēmas un norunāja tikties vēlreiz. Jāatzīmē, ka sarunas ar partneriem noritēja angļu valodā, tā ir lieliska iespēja skolēniem pilnveidot svešvalodas zināšanas.

Informāciju sagatavoja Svetlana Rudjko

* * *

Daugavpils 16.vidusskolas projekts “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai”)

 (Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta finansējuma  līgums Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3)

Cilvēks ir bagāts tad, kad viņam ir mīloša ģimene un labi draugi. Atrast jaunus draugus, iepazīties ar Eiropas valstu kultūru ,tradīcijām, uzzināt par inovācijām izglītībā – šo iespēju deva projekts Erasmus+, kurā piedalās mūsu skola.

Iespējams, ka ne visi vēl zina, kas slēpjas aiz vārda „ERASMUS”. Tas mūs noved 16. gs. ziemeļu renesanses laikmetā pie tā laika „domu pavēlnieka”- nīderlandiešu humānista Roterdamas Erasma. Viņu var nosaukt par pirmo globālistu cilvēces vēsturē; filozofs apbraukāja visu Eiropu, pasniedza un mācījās daudzās tā laika Eiropas universitātēs, gūstot jaunas zināšanas un pārņemot citu valstu kultūras pieredzi.

No 2016. gada 21. līdz 25.novembrim mūsu skola uzņēma viesus no Eiropas valstīm: Spānijas, Turcijas, Portugāles, Rumānijas, Polijas un Grieķijas. Atklātie, smaidošie, draudzīgie viesi ar interesi iepazinās ar mūsu skolēniem, skolotājiem un vecākiem; apmeklēja stundas un ārpusklases nodarbības. Viņiem tika sagatavota interesanta kultūras programma.

Pirmdien pēc iepazīšanās ar skolu mūsu viesi devās uz Daugavpils Māla mākslas centru. Podniecība ir sena un tradicionāla Latgales nodarbe, spilgta kultūras dzīves pazīme. Tāpēc tik interesanti bija iepazīties ar brīnišķīgajiem podnieku meistarības paraugiem un arī pašiem pamēģināt izveidot savu šedevru. Katrs veidoja kaut ko citu, atklājot savas dvēseles noslēpumu. Ir tik patīkamai, ka šodien dažādos lielās Eiropas nostūrīšos stāv māla figūriņas, kas atgādina par mūsu Latviju.

Otrdien delegāciju svinīgi uzņēma Daugavpils pilsētas domē, tas vēlreiz apliecina šī projekta nozīmīgumu.

Trešdienu ilgi atcerēsies ne tikai viesi, bet arī daudzi 8. – 9. klases skolēni, jo šajā dienā mēs visi kopā devāmies ekskursijā pa Latgali. Aglona — mūsu novada pērle, tā garīgais centrs un pasaules mēroga svētvieta —  mūs sagaidīja ar pelēkām debesīm. Taču pēc dievnama apmeklējuma sirdī kļuva gaiši.

Pēc tam mūs sagaidīja Andrupenes lauku sēta – etnogrāfisks muzejs, kur zem klajas debess var aplūkot XX gs. celtnes, instrumentus, sadzīves priekšmetus. Interesantais stāsts par latgaliešu ikdienu, garšīgās pusdienas, latgaliešu dziesmas un izklaides nevienu neatstāja vienaldzīgu. Priecājās visi.

Ceturtdien viesi apmeklēja muzeju, kurš ir mūsu pilsētas lepnums un vizītkarte. Marka Rotko mākslas centrs – vienīgā vieta Austrumeiropā, kur var iepazīties ar visā pasaulē pazīstamā mākslinieka, abstraktā impresionista, oriģināldarbiem. Apskatījām arī pazīstamu Latvijas un ārzemju mākslinieku darbu izstādes. Te bija gan gleznas, gan grafika, gan tekstils, keramika un fotogrāfijas. Palaimējās redzēt arī izstādi no Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas. Šajā dienā mēs atvadījāmies, apmainījāmies ar adresēm, telefoniem, dāvanām. Bet pats galvenais – ar sirds siltumu. Mēs esam tik dažādi, mums ir dažāda ādas krāsa, valoda, taču mēs kļuvām tuvāki cits citam, jo galvenā valoda uz zemes ir mīlestības valoda.

Projekts deva mums iespēju saprast, ka Eiropa esam mēs! Eiropa – tās ir mūžīgās vērtības: ģimene, tolerance, brīvība, kultūra. Un vēl – jauni draugi un iespējas.

Mūsu projekts ceļā ir jau trīs mēnešus. Priekšā daudz jauna darāmā un veicamā. Kurš ar mums? Pievienojieties, mēs jūs gaidām! Garlaicīgi nebūs!

Informāciju sagatavoja Svetlana Zarjanova un skolas avīze AGU