DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhivs e-Twinning

Nacionālais Kvalitātes sertifikāts par e-Twinning projektu

Mūsu skola jau vairākus gadus veiksmīgi piedalās starptautiskajos e-Twinning projektos. 2022. gada maijā e-Twinning projektam “Culture past to present” tika piešķirts nacionālais sertifikāts. To īstenoja Daugavpils 16. vidusskolas Jauno ģeogrāfu kluba dalībnieki – Nikoļa Matjuhina, Lana Daškeviča (12.kl.), Vladislavs Gaiļevskis, Maija Kuzņecova, Deniels Jefanovs, Evelīna Vasiļjeva (11.kl.), Arina Daškeviča, Alina Ščelčkova, Aleksandrs Ziļs (10.kl.), Veronika Kazakeviča, Adriana Vanagele (9.a) – un ģeogrāfijas skolotāja S.Rudjko sadarbībā ar partneriem no Turcijas, Slovākijas, Horvātijas un Rumānijas.

Projekta galvenā ideja ir novērtēt, cik labi mūsu jaunieši (vecumā no 14 līdz 17 gadiem) apzinās, kā mūsu kultūra ir mainījusies laika gaitā, cik plašas ir viņu zināšanas par valsts kultūru. Ir ļoti svarīgi saglabāt mūsu senču nacionālās kultūras daudzveidību un  bagātību, popularizējot un izplatot to sabiedrībā, kas industrializācijas, urbanizācijas un pieaugošas tehnoloģiju izmantošanas laikmetā pakāpeniski attālinās no tradicionālajām struktūrām.

Projekta mērķi ir veicināt jauniešu izpratni par mūsu kultūras bagātību no pagātnes līdz tagadnei; atklāt mūsu kultūras vērtības, kas joprojām pastāv vai ir izzudušas laika gaitā; palīdzēt jauniešiem atklāt savas un citu tautu kultūru līdzības un atšķirības; attīstīt radošumu, atklājot dažādas kultūras un gūstot jaunu pozitīvu pieredzi; attīstīt savu pašapziņu, uzņemoties aktīvu lomu un atbildību grupas darbā; apgūt mūsu senču kultūras vērtības, efektīvi izmantojot tehnoloģijas ar web 2.0 rīkiem; dot jauniešiem iespēju iesaistīties mūsu kultūras bagātību un vērtību aizsargāšanā, veidojot tiltus starp pagātni un nākotni.

Projekts tika īstenots šajā mācību gadā no novembra līdz janvārim, tā gaitā notika daudzveidīgas aktivitātes. Mēs popularizējām projekta ideju, savu skolu, pilsētu un valsti, veidojām logotipu, anketas, Pasaules tolerances dienas un datora drošības dienas ietvaros – plakātus. Ar tīmekļa 2.0 rīkiem tika pētīts leģendārs raksturs mūsu kultūrā, atklājot aizmirstās spēles un daloties Jaungada vēlējumos ar mūsu partneriem. Tika organizētas ekskursijas uz vietām, kurām ir vēsturiskā vai kultūras vērtība, mēs gatavojām savu senču un citu kultūru tradicionālos ēdienus, daloties ar to ar draugiem no citām valstīm. Skolēni arī apmeklēja Rundāles pili, Tērvetes Dabas parku un Tērvetes koka pili, izmantojot “Latvijas skolas somas” iespējas.

Darba rezultātā mēs izplatījām savu projektu, aktīvi izmantojot sociālo mediju kontus, likām saviem skolēniem apzināties mūsu kultūras bagātību un vērtības, esam nodrošinājuši saviem audzēkņiem patīkamu laiku, attīstot viņu radošumu, motivējām tos apgūt un pētīt jaunus web 2.0 rīkus, ļaujot viņiem efektīvāk un lietderīgāk izmantot tehnoloģijas. Projekta noslēgumā mēs sagatavojām izstādi dalībskolās un izveidojām kopīgu e-grāmatu par leģendārajām partneru valstu kultūras personībām.

Visi projekta dalībnieki saņēma nacionālo sertifikātu.

Sagatavoja ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, e-Twinning projekta vadītāja Svetlana Rudjko

Daugavpils 16.vidusskola ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī

 

Daugavpils 16. vidusskola  ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par  darbu  eTwinning projektā  «Values making us Valuable».

Projektā “Values making us Valuable” darbojās 6 valstu komandas: Gruzija, Itālija, Ziemeļmaķedonija, Spānija, Turcija un Latvija. Darbu koordinēja 10 skolotāji. 16. vidusskolas komandu pārstāvēja 8. -11. klašu audzēkņi (tagad 9.-12.kl.):  Daškeviča Arina, Jarošenko Kristīne, Ščelčkova Alina, Arefjevs Ņikita, Kaufmans Aleksandrs, Kordoviča Diāna, Osipovs Rostislavs, Pogodina Valerija, Ragele Juliāna, Siļčonoks Daniels, Siņica Anna, Šileinis-Šileiko Žanna, Terehovs Andrejs, Vasile Darja, Vavilovs Dmitrijs un Zaharova Anastasija.

Mūsu projekta galvenā doma, ka ir dažas kopīgās universālas vērtības, kas vieno mūs visus un ir kā cilvēka uzvedības atspulgi. Neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kādos apstākļos cilvēks dzīvo, šīs universālās vērtības kalpo kā saiknes cilvēku attiecībām. Ar šī projekta palīdzību mēs vēlējāmies radīt strukturētu veidu, kā mūsu skolēniem mācīt šīs universālās vērtības. Projekta aktivitātes mūsu skolēniem sniedza iespēju uzzināt par universālām vērtībām gan formālās, gan neformālās mācīšanās veidā, kā arī palīdzēja viņiem pamanīt, ka šīm vērtībām ir vienāds spēks un nozīme ikvienā kultūrā.

Projekta mērķi tika sasniegti. Strādājot projektā, skolēni varēja: iegūt dziļāku izpratni un atzinību par tādām vispārīgām vērtībām kā empātija, cieņa, laipnība, godīgums, mīlestība, miers utt.; saprast, kā šīs vērtības tiek iestrādātas ikvienā kultūrā un vieno cilvēkus no jebkuras kultūras kopējā zemē; ievērot un novērtēt līdzības starp valstīm; uzlabot savu spēju sadarboties un strādāt komandā; uzlabot savu spēju vadīt darbu grupā un iepazīstināt ar darbībām un galaproduktu citus; uzlabot savu valodu prasmi, jo viņi sazinājās angļu valodā; savstarpēji sadarboties, piedalīties kultūras apmaiņā, iegūstot informāciju par partnervalstīm. Skolēni apguva datorrakstpratību un zināšanas par e-sadraudzības darbību.Viņi pilnveidoja prasmes dažādu web2 rīku izmantošanā. Skolēni iepazīstināja ar projekta pieredzi un rezultātiem viņiem apkārt esošos cilvēkus (viņu ģimenes, draugus utt.).

Darbojošies skolēni ir izstrādājuši un prezentējuši vairākus veiksmīgus projektus, ieguvuši nenovērtējamu sadarbības pieredzi ar ārvalstu partneriem un darbu komandā.       

Projekta vadītāja Svetlana Rudjko izsaka pateicību visiem projekta partneriem un dalībniekiem un cer uz turpmāku veiksmīgu sadarbību. 

Sagatavoja Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

 

 

Starptautiskie e-Twinning projekti ir veiksmīgi noslēgušies

8.-11. klašu skolēni un 16. vidusskolas skolotāji Svetlana Rūdjko un Regīna Urbanoviča 2.semestrī veiksmīgi turpināja darbu pie starptautiskajiem e-Twinning projektiem “Values making us Valuable” un “Generation & School”, kas mācību gada beigās ir veiksmīgi noslēgušies.

Projekta “Values making us Valuable” koordinatori uzrunā tā dalībniekus: “Cienījamie kolēģi, skolēni un vecāki, kas jau no paša sākuma atbalsta projektu, mūsu projekts “Vērtības, kas mūs padara vērtīgus” ir noslēdzies. Kopš 2019. gada oktobra mēs esam strādājuši pie universālām vērtībām, kas mūs vieno un apvieno. Projekta galvenais mērķis bija sniegt iespēju mūsu izcilajiem jauniešiem novērtēt ētisko vērtību nozīmi un universālumu. Viss darbs, ko projekta laikā veica mūsu skolēni, bija brīnišķīgs un ļoti vērtīgs. Pateicamies visiem projektā iesaistītajiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Mēs ceram, ka empātija vienmēr apgaismos jūsu ceļu, godīgums vienmēr bruģēs ceļu taisnīgumam, laipnība vienmēr glorificēs jūsu pasauli, cieņa vienmēr cienīs jūsu personību, miers nesīs harmoniju jūsu iekšējā pasaulē un mīlestība liks jums spīdēt kā zvaigznēm visu mūžu.”

Projekts “Values making us Valuable” ir radīts ar domu, ka ir dažas kopīgas universālas vērtības, kas vieno mūs visus un ir kā cilvēka uzvedības atspulgi. Neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kādos apstākļos cilvēks dzīvo, šīs universālās vērtības kalpo kā saiknes cilvēku attiecībām. Projekta aktivitātes mūsu skolēniem sniedza iespēju uzzināt par universālām vērtībām gan formālās, gan neformālās mācīšanās veidā, kā arī palīdzēja viņiem pamanīt, ka šīm vērtībām ir vienāds spēks un nozīme ikvienā kultūrā.

Projekta īstenošanas laikā dalībnieki:

 • veidoja albumus,tīmekļalietojumprogrammas,dienasgrāmatas,plakātus,dzejoļus, logo;
 • paplašinājasavuredzēslokuparcitāmvalstīmunkultūrām;
 • novērtējauniversālovērtībuietekmiunnozīmi;
 • izmantojadažādusTwinspacelīdzekļus (tērzēšanas, translācijaspasākumi, diskusijuforumic.);
 • izmantojadažādus web2līdzekļus (padlet, google tools, powerpoint, canva, kahoot, animoto, kizoa, story jump wire, postermywall, learningapps, pizap. voki, avatarmaker surveyform);
 • pilnveidoja angļuvalodasunsaziņasprasmes;
 • strādājakākomandaunsadarbojās, lai sasniegtu kopējo mērķi;
 • strādājaarvienaudžiemvalstsunstarpvalstugrupās;
 • veica savuspētījumusunpilnveidojaanalīzesunnovērtēšanas

Projekta noslēgumā dalībnieki izveidoja vispārīgu, kopīgu “Universālo vērtību” vārdnīcu.

Projekta “Generation & School” rezultāts bija filmas veidošana, kurā projekta dalībnieki no dažādām valstīm veica intervijas ar beibibumeru paaudzes pārstāvjiem. Jaunajai paaudzei bija interesanti uzzināt, ko domā vecākā paaudze par mūsdienu jauniešiem, par ikdienas datorizāciju, mobilajiem telefoniem un smartfoniem. Interesants fakts, ka dažādās valstīs beibibumeru paaudzes atbildes uz intervijas jautājumiem bija līdzīgas.

Strādājot pie projektiem, Latvijas komandas dalībnieki sadarbojās ar šādām valstīm: Turcija, Spānija, Portugāle, Gruzija, Polija, Maķedonija un Francija. Līdzdarbojoties projektos, jaunieši paplašināja savu redzesloku, uzlaboja savas prasmes sadarboties un draudzēties.

Sagatavoja e-Twinning projektu koordinatore Svetlana Rudjko

 

Ģeometrisko figūru noslēpumainā pasaule gleznās

Izcils krievu mākslinieks Kazimirs Maļevičs lielu uzmanību savās gleznās veltīja ģeometrisko figūru tēlošanai. Baltkrievu/ franču mākslinieks Marks Šagāls teica: “Man glezna ir plāksne, kura pārklāta ar lietu tēliem, kas izvietoti noteiktā loģiskā secībā.”

Projektu nedēļas laikā 11.klases skolēnu grupa kopā ar vadītāju Regīnu Urbanoviču strādāja pie eTwinning projekta “Mysterious World of Geometric Shapes in Pictures”, kurā piedalās dažādu valstu skolēni, kam svarīga matemātiskās un loģiskās domāšanas attīstība, saistot matemātiku ar vizuālo mākslu, kā arī paplašinot un padziļinot zināšanas par tēmu “Figūru laukums”. Projektā gaitā mēs vēlamies radīt gleznas, kas veidotas no ģeometriskām figūrām, kuru izvietojumu nosaka autora iztēle.

Projekta mērķis un uzdevumi;

 • veicināt skolēnu interesi par matemātiku;
 • attīstīt matemātisko domāšanu un zināšanas;
 • nostiprināt un padziļināt zināšanas par tēmu “Četrstūra, trijstūra un riņķa laukums”;
 • pilnveidot angļu valodas zināšanas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes, lai sazinātos ar vienaudžiem no citām valstīm, kas interesējas ar matemātiku un vizuālo mākslu;
 • veicināt izglītojamo interesi par mākslu, kā arī attīstīt radošās un komunikācijas prasmes un iemaņas.

Projekta sākumā ir dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās. Darba gaitā skolēni veido dažādus uzdevumus un teksta uzdevumus, kuros jāaprēķina četrstūra, trijstūra vai riņķa laukums. Pēc tam šīs ģeometriskās figūras ar noteiktiem laukumiem tiek attēlotas gleznā brīvā secībā. Komandas, projekta dalībnieces, mainās ar uzdevumiem un risina tos. Katra komanda veido gleznu, kas atbilst savu uzdevumu nosacījumiem un atbildēm, kā arī atrisina partneru piedāvātos uzdevumus un  veido gleznu no figūrām  atbilstoši to uzdevumu nosacījumiem un atbildēm. Lai noteiktu figūras krāsu, nepieciešams sastādīt uzdevumus par ģeometrisko figūru dažādu elementu aprēķināšanu, zinot to laukumu. Atbildes uzdevumos ir naturālie skaitļi no1 līdz 7, atbilstoši varavīksnes krāsu skaitam (1- sarkana, 2- oranža, 3- dzeltena, 4- zaļa, 5- gaiši zila, 6- indigo jeb zilganvioleta, 7- violeta). Katra komanda, pirms šos uzdevumus piedāvāt partneriem, norāda, kuras figūras krāsa tiks noteikta ar konkrētu risinājumu. Veidojot gleznu, pēc komandas vēlmes, ģeometriskajām figūrām var pievienot dažādu izmēru un krāsu detaļas vai priekšmetus.

Rezultātā izglītojamie uzzinās, kā tiek mācīta matemātika un vizuālā māksla citās valstīs, izveido Interaktīvo elektronisko grāmatu ar teorētisko materiālu, uzdevumiem un to risinājumiem, kas palīdzēs padziļināt zināšanas par tēmu “Četrstūra, trijstūra un riņķa laukums”, kā arī izveido gleznu galeriju un elektronisko grāmatu ar gleznām, kas radītas no ģeometriskām figūrām.

Sagatavoja Regīna Urbanoviča,
projekta vadītāja, direktora vietniece izglītības jomā

 

 
Eiropas Kvalitātes sertifikāts par eTwinning projektu

 

Mūsu skola jau 5 gadus veiksmīgi piedalās starptautiskajos e-Twinning projektos. Šajā gadā skola arī ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisko darbu ar eTwinning projektu «The music of equations». Tas nozīmē, ka projekta dalībnieku darbs ir atzīts visaugstākajā Eiropas līmenī. Turklāt šis projekts tiks izrādīts īpašā Eiropas Portāla vietnē  www.etwinning.net

Apsveicam ar šo sasniegumu projekta dalībniekus: direktora vietnieci un matemātikas skolotāju Regīnu Urbanoviču, mūzikas skolotāju Liliju Grakovu, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju Svetlanu Rudjko un 11. klases skolēnus – Rostislavu Osipovu, Dianu Kordoviču, Aleksandru Kaufmanu, Valēriju Pogodinu, Juliānu Rageli, Anastasiju Zaharovu, Danielu Siļčonoku, Annu Siņicu, Žannu Šileinis-Šileiko, Andreju Terehovu, Darju Vasili.

Skolas avīzes redakcija

 

 
Solis tālāk: ar eTwinning pie Erasmus+: Jaunatne darbībā

 

Rudens brīvdienās 16.vidusskolas 11. klases skolēni Žanna Šileinis-Šileiko un Daniels Siļčonoks ar ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotāju Svetlanu Rudko piedalījušies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajās mācībās „Solis tālāk: ar eTwinning pie Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kas norisinājās viesnīcā “Baltvilla”, Garkalnes novadā. Divu dienu laikā komandas no 10 Latvijas skolām mācījās plānot un rakstīt Erasmus+ projektus. Rezultātā tika apgūtas šādas tēmas:

 • Neformālās izglītības pamatprincipi un neformālās izglītības metodes.
 • “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un Eiropas Solidaritātes korpuss: mobilitātes projektu veidi, mērķi un piemēri.
 • Starptautiskās mobilitātes skolas vidē – iespējas un izaicinājumi.
 • “Erasmus+: Jaunatne darbība” un Eiropas Solidaritātes korpuss – mobilitātes projektu izstrādes un īstenošanas pamati.
 • Inovatīvu projektu ideju ģenerēšana.
 • Skolotāja loma un sadarbība ar jauniešiem neformālās izglītības aktivitātēs.
 • Jauniešu iesaistīšanas un motivēšanas plāna izstrāde.
 • Ieguvumi no neformālās izglītības skolotājam.
 • Mobilitātes projektu izstrādei un īstenošanai nepieciešamā sadarbības tīkla, atbalsta un resursu apzināšana.

Jāatzīmē, ka mācības notika nepiespiestā gaisotnē. Dalībnieki ne tikai uzzināja daudz jauna, kas viņiem noderēs mācību procesā, bet arī atpūtās skaistā ezera krastā.

Sagatavoja Svetlana Rudjko,
ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

 

Ikgadējā eTwinning starptautiskā konference

 

Š.g. 24.–26.oktobrī Mandelieu-la-Napoule pilsētā, Francijā, notika ikgadējā eTwinning starptautiskā konference. Vairāk nekā 500 skolotāju no visas Eiropas, Nacionālo un Eiropas eTwinning projektu uzvarētāji un finālisti, eTwinning Nacionālo Atbalsta dienestu pārstāvji diskutēja par tēmu „Kur izglītība satiekas ar demokrātiju” (“Where Education Meets Democracy”).

Latvijas komandu pārstāvēja trīs Nacionālā atbalsta dienesta darbinieki un septiņi “Nacionālās eTwinning balvas 2019” finālisti. Mūsu pilsētu pārstāvēja Daugavpils 16.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča ar projektu “The music of equations” („Vienādojumu mūzika”) un J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas bibliotekāre Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta ar projektu READ(Y)?”.

            Konferences tēma bija „Demokrātiskā līdzdalība”. Pirmajā dienā uzstājās Francijas izglītības un jaunatnes ministrs Jean-Marc Merriaux, Eiropas komisijas jaunatnes, izglītības un Erasmus+ direktore Sophia Eriksson Waterschoot un Porto Universitātes profesors Isabel Menezes. Kā arī tika pasniegtas balvas labākajiem eTwinning projektiem Eiropā.

            Otrajā dienā varēja piedalīties 46 darbnīcās (workshop sessions). Diemžēl konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt tikai 4 darbnīcas. Vienu no četrām darbnīcām, kuru apmeklēja Regīna Urbanoviča, vadīja Duygu Efeturk, eTwinning vēstnieks Turcijā. Darbnīcas mērķis bija palīdzēt skolotājiem izprast demokrātiskās līdzdalības nozīmi, tajā parādīja, kā ieinteresēt skolēnus. Duygu uzsvēra, ka, lai jūs sadzirdētu, ir svarīgi pieņemt apkārtējos cilvēkus. Ir svarīgi saprast, ka ne visi cilvēki ir vienādi, taču viņi ir vienlīdzīgi un viņiem jābūt pārliecinātiem sevī. Lai visi dalībnieki būtu iesaistīti darbnīcā, tika izmantota „World cafe“ (“Pasaules kafejnīca”) metode. Mūsdienās šī metode ir ļoti populāra visā pasaulē. Ar tās palīdzību īsā laika posmā var apvienot pilnīgi dažādus cilvēkus, izvairīties no iespējamiem pārpratumiem un pārvarēt nevēlēšanos strādāt kopā.

Olivera Nediс no Bosnijas un Hercegovinas darbnīcā “Kļūsti par aktīvu pilsoni!” runāja par to, cik svarīgi ir pašam būt aktīvam pilsonim un iesaistīt savus skolēnus interesēties par politiku, attīstīt politisko un informatīvo kompetenci.

Svarīga veiksmīgu eTwinning projektu izveidošanai ir ne tikai interesanta ideja, bet arī uzticami partneri. Tāpēc konferencē tika organizētas divas darbnīcas “Partneru meklēšanas tirgus” (PARTNER FINDING FAIR), kur bija iespēja tikties ar potenciālajiem nākotnes projektu partneriem, dalīties pieredzē savu projektu veidošanā un dzirdēt daudz interesantu ideju.

Trešajā dienā visi dalībnieki piedalījās interaktīvajā aktivitātē: visi “pārcēlās” uz iedomājamo zemi eTwinlandija un sprieda par to, kurā valsts reģionā glabāsies antīka vāze Ostraka, izrādot ar to savas demokrātijas iemaņas. Dienas noslēgumā eksperti, skolotāji un atbalsta dienesta pārstāvji diskutēja par to, kā mēs varam ietekmēt izglītības sistēmu, lai būtu vairāk demokrātiskiem.

Pēc trim dienām ar aizraujošām plenārsēdēm, semināriem, darbnīcām un diskusijām eTwinning konference Francijā noslēdzās. Konferences dalībnieki iepazinās ar interesantiem cilvēkiem, guva jaunas zināšanas un idejas, ko izmantot savā darbā un jaunos starptautiskajos projektos.

Sagatavoja Regīna Urbanoviča, direktores

vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja

 

Nacionālā eTwinning konference 2019

 

Šī gada 12. oktobrī Rīgā, “People Work” telpās, norisinājās  Nacionālā eTwinning konference, kura tika prezentēti  seši pagājušā mācību gada veiksmīgākie skolu sadarbības projekti.

Daugavpili pārstāvēja 16.vidusskolas komanda ar savu projektu «Vienādojumu mūzika» (The music of equations).  Projektā skolēni iemācījās apvienot matemātiku un mūziku – tautasdziesmas šifrēja ar vienādojumu palīdzību. Projekta dibinātāja ir direktores vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča. Projekta īstenošanā  aktīvi piedalījās 10 klases skolēni, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Svetlana Rudjko un mūzikas skolotāja Lilija Grakova.

Projektu pasākumā “Nacionālā balva” prezentēja Ragele Juliāna, Valērija Pogodina,   Andrejs Terehovs, Daniels Siļčonoks, Žanna Šileinis-Šileiko un Anna Siņica.   Mūsu skolēni ar lepnumu stāstīja par paveikto darbu, par iegūto pieredzi un prasmēm projekta realizācijas procesā.

Īstenojot projektu, skolēni iemācījās:

 • neirastā un veiksmīgā veidā sasaistīt mūziku ar matemātiku,
 • mērķtiecīgi un pārdomāti strādāt ar TwinSpace platformu,
 • plānot un īstenot dažādas aktivitātes, kas veicina sadarbību starp projektā iesaistītajām skolām,
 • izveidot metodisko materiālu, ko var izmantot citi skolotāji, realizējot līdzīgu aktivitāti ar saviem skolēniem.

Projekts  «Vienādojumu mūzika» bija vērtīgs, jo sasniegts mērķis un rezultāts:

 • veicināta skolēnu interese par matemātiku, tautasdziesmām un mūziku,
 • attīstīta matemātiskā domāšana un risināšanas prasmes,
 • padziļinātas zināšanas par tēmu “Vienādojumi”,
 • uzlabotas angļu valodas zināšanas,
 • uzlabotas komunikācijas tehnoloģiju pielietošanas prasmes,
 • izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem,
 • izveidots video albums ar tautas dziesmām.

Latvijas skolotājiem bija lieliska iespēja klātienē satikt ASV izglītības līderes Nady Persons un Porscha Williams no Concious Roots, kuras stāstīja par skolotāja lomu, identitāti un to, kā veidot iekļaujošu klases vidi. Konferences dalībnieki apsprieda, kā pieņemt un izprast atšķirīgo, strādājot ar dažādiem skolēniem un pieaugušajiem.

Kamēr skolotāji veidoja «identitātes apli» un diskutēja par iekļaušanu projekta finālā, skolēniem bija iespēja apmeklēt Rīgas Ilūziju Muzeju, kurā viņiem izdevās izkļūt no spoguļu labirinta, kurā  viņi saņēma neaizmirstamas emocijas, atrodoties veļas mašīnā un telpā bez gravitācijas.

Projektā iesaistītajai vadītājai R.Urbanovičai tika piešķirts eTwinning apbalvojums – dalība eTwinning ikgadējā starptautiskajā konferencē no 23. līdz 26.oktobrim Kannās, Francijā.

Balva visiem finālistiem – “Aspired Interactives” organizētās tehnoloģiskās un praktiskās nodarbības, kur katram dalībniekam būs iespēja veikt reālas darbības un gūt pieredzi, lai padziļinātu un nostiprinātu jau iegūtās zināšanas un ieinteresētu skolēnus, jauniešus par STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes un matemātikas) priekšmetiem, kas nereti, skolēniem šķiet abstrakti un nesaistīti ar reālo dzīvi.

 

Sagatavoja Regīna Urbanoviča, direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja,

Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

 

 

 

Starptautiskais e-Twinning projekts “Vienādojumu mūzika” (“The music of equations”)

 

Daugavpils 16.vidusskola realizēja starptautisko  e-Twinning projektu   “Vienādojumu mūzika”. Projekta autori – direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, sadarbojoties   ar  mūzikas skolotāju Liliju Grakovu un ģeogrāfijas skolotāju Svetlanu Rudjko. Projekta dalībnieki – 10.klases skolēni.

Pitagors izveidoja savu gudrības skolu, balstoties uz diviem priekšmetiem – mūziku un matemātiku. Mūsu projekts apvienoja skolēnus no dažādām valstīm, kuri ir ieinteresēti attīstīt matemātisko, loģisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, saistot matemātiku ar mūziku.

Projekta mērķi:

 • palielināt skolēnu interesi par matemātiku un attīstīt matemātisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”,
 • uzlabot angļu valodas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, lai izveidotu saikni ar vienaudžiem no citam valstīm, kas ir ieinteresēti matemātikā un mūzikā.
 • palielināt skolēnu interesi par tautasdziesmām un mūziku, kā arī attīstīt radošās un komunikācijas prasmes.

 

Projekta “Vienādojumu mūzika” gaitā skolēni sastādīja interesantus vienādojumus, kā arī teksta uzdevumus, kurus var atrisināt ar vienādojumu palīdzību. Vienādojuma saknēm (risinājumam) obligāti jābūt naturāliem skaitļiem no 1 līdz 7. Katram skaitlim tiek piešķirts nots nosaukums: do – 1, re – 2, mi – 3, fa – 4, sol – 5, la – 6, si – 7. Projekta dalībnieki apmainījās ar uzdevumiem tālākai atrisināšanai. Katra komanda sūtīja partneriem šifrētas (notis pārveidotas skaitļos) savas valsts tautasdziesmu melodijas, veidoja muzikālo video ar savas melodijas atskaņošanu un partneru uzminēto melodiju.

Projekta plānotais rezultāts tika sasniegts – izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem un video albums ar tautas dziesmām. Projekta gaitā izstrādāta unikāla metodika – izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem, kas palīdzēs izprast un nostiprināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, iepazīstināt skolēnus ar citu valstu tautasdziesmām.

Sagatavoja Regīna Urbanoviča, direktores vietniece
izglītības jomā, matemātikas skolotāja

 

Daugavpils 16. vidusskola — eTwinning skola 2018.-2019.

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. eTwinning tika uzsākts 2005. gadā kā galvenā darbība Eiropas Komisijas eMācību Programmā.  No 2014. gada eTwinning ir integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+.

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad uzsāka jaunu iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komanda, kasīsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam.  Pēc rūpīgas atlases šādu statusu saņems 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes. Starp tām ir Daugavpils 16.vidusskola.

Mūsu mācību iestādē tika izstrādāti   veiksmīgi  starptautiskie  eTwinning  projekti. Šo projektu dibinātāji  un   autori  – Regīna Urbanoviča, direktora vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja, Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, kā arī  sadarbība ar Nadeždu  Dzalbi un Žannu Špoģi —  angļu valodas skolotājām.  Šogad skola  veic šādus  projektus:

 • Brīnumainā četrstūru pasaule (The magic world of quadrangles)-autors Regīna Urbanoviča.
 • Pozitīvās Uzvedības Atbalsts ( “APU- Challenge!’’) — autors Svetlana Rudjko.
 • Manas valsts simtgade (projekts veltīts Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas neatkarības simtgadei) — autors Valentīna Lipkoviča.

Mūsu mācību iestādes eTwinning komandas darbs  ir atzīmēts Eiropā. Daugavpils 16.vidusskola   ieguva  eTwinning  skolas statusu!   Apsveicam  eTwinning dalībniekus -skolēnus un skolotājus, kā arī  skolas  vadības komandu.

 

* * *

14.martā divu e-twinning (Erasmus+) projektu ietvaros skolā notika online tikšanās ar ukraiņu partneriem, pie tiem strādā 8.A klases skolēni un viņu skolotājas Regīna Urbanoviča un Svetlana Rudjko. Sākumā audzēkņi  sarunājās ar matemātikas projekta komandu, pēc tam – ar ģeogrāfijas.

Partneri veselu stundu stāstīja par sevi, savu vaļasprieku, skolu, ģimeni, pilsētu, nākotnes plāniem, mīļākajām grāmatām, filmām, televīzijas pārraidēm, mūziķiem. Izrādījās, ka mūsu un Ukrainas skolēniem ir daudz kopīga.

Skolēni apsprieda daudzas tēmas un norunāja tikties vēlreiz. Jāatzīmē, ka sarunas ar partneriem noritēja angļu valodā, tā ir lieliska iespēja skolēniem pilnveidot svešvalodas zināšanas.

Informāciju sagatavoja Svetlana Rudjko