DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhīvs Audzināšanas darbs

Audzināšanas darba programma 2020. – 2023. gadam 

 

 

2021./2022.m.g.

Demokrātijas nedēļa

1.maija svētki

“Tu dzīvo te un tagad. Tev ir viena dzīve,

viens punkts. Ko paspēsi izdarīt, tas paliks.”

(Česlavs Milošs)

 

    

 

Latvijas valstij šī diena ir īpaši nozīmīga, jo tiek svinēti divkārši, savstarpēji saistīti svētki – tieši 1. maijā pirmoreiz tika sasaukta Latvijas Republikas Satversmes sapulce, kas izstrādāja un 1922. gadā pieņēma valsts pamatlikumu – Satversmi, kura nosaka katra mūsu valsts iedzīvotāja demokrātiskās tiesības – tiesības uz izglītību, veselības aprūpi, darbu utt. 1. maijā Latvijā tiek atzīmēti arī Darba svētki. Gan pasaulē, gan mūsu valstī šos svētkus svin jau vairāk nekā simt gadu un to aktualitāte ir neapstrīdama joprojām.

Interesants fakts mūsdienu Latvijā: uzšūts lielākais Latvijas karogs – tā izmērs ir vairāk nekā 1050 kvadrātmetri. Pasaulē lielākais sašūtais Latvijas karogs izklāts Mežaparka Lielajā estrādē. (https://www.tvnet.lv/5424861/uzsuts-lielakais-latvijas-karogs)

 

4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

 1990.gada 4.maijā Latvijas parlaments pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Tas bija svarīgs brīdis mūsu valsts dzīvē, nozīmīga lappuse Latvijas valstiskuma vēsturē.

 

9.maijs – Eiropas diena

Katru gadu 9. maijā visā Eiropā un arī vietām pasaulē tiek atzīmēta Eiropas diena. Tā ir diena, kad tiek svinēta Eiropas kopības sajūta un panāktais miers Eiropā. Šogad, 2021. gadā, aprit 17 gadi kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā, to padarot par pilntiesīgu Eiropas daļu.

Vēsturiski 1950. gada 9. maijā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans, apzinoties trešā pasaules kara draudus, kas varētu aptvert visu Eiropu, starptautiskajai presei nolasīja deklarāciju, kurā Francija, Vācija un citas Eiropas valstis tika aicinātas apvienot savu ogļu un tērauda ražošanu, tādējādi ieliekot «pirmo pamatakmeni Eiropas Savienības izveidē».

Svinēsim Eiropas dienu, paužot atzinības vārdus un cieņu visiem eiropiešiem, kas klātienē un attālināti, bet tomēr plecu pie pleca, cīnās, lai izvestu Eiropu no krīzes. Eiropas dienā atcerēsimies par ES galvenajām vērtībām, tostarp, mieru, brīvību, likuma varu, demokrātiju.

Šajā Eiropas dienā saudzēsim viens otru un svinēsim katrs savās mājās, piedaloties Eiropas eksāmenā un citās aktivitātēs!

 

“Eiropas eksāmens”

 

“Eiropas eksāmens” ir tiešsaistes tests, kurā, atzīmējot Eiropas dienu, Eiropas Komisija aicina piedalīties  jau septīto gadu. Tas ir izzinošs un atraktīvs veids, kā pārbaudīt un paplašināt savas zināšanas par Eiropas Savienību. “Eiropas eksāmenu” šogad raksturo vārdi REDZI, DZIRDI, UZZINI, IZPROTI, mudinot pilnveidot zināšanas, izpratni, kļūt aktīvākiem, kopā veidot Latviju un Eiropas Savienību.

Šogad Eiropas eksāmens” notiks no 7. maija plkst.8.00 līdz 9. maija plkst.21.00  tīmekļa vietnē www.esmaja.lv .

“Eiropas eksāmenā” piedalīties, savas zināšanas pārbaudīt un iegūt vērtīgas balvas aicināti dalībnieki dažādās vecuma grupās gan skolēni, gan pieaugušie. Katrai vecuma grupai sagatavoti atbilstoši jautājumi.

 

Sagatavoja vēstures skolotāja Jeļena Bernāne

 

 

Daugavpils 16. vidusskolas Pilsonības nedēļas „Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju” novadīšanas plāns 05.11. — 27.11.2020.

 

UNESCO Latvijā

Oktobrī Latvijā norit UNESCO nedēļa. Arī mūsu skolā  notiek tai veltītas aktivitātes. Klases stundās  skolēni pēta un pārrunā informāciju par Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (UNESCO), UNESCO Latvijas dārgumiem (Rīgas vēsturiskais cents, Strūves ģeodēziskais loks, Baltijas valstu Dziesmu un deju svētku tradīcija, Suitu kultūrtelpa, Dainu skapis, Baltijas valstīs saglabātu dokumentu kopums „BALTIJAS CEĻŠ — cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības», Latvijas Nacionālā bibliotēka un t.t.), notiks viktorīnas:  “Manas valsts galvaspilsēta Rīga” (1.- 7. kl.),  “Daugavpils nacionalitātes” (8. – 12. kl.).

Vai tu zini, ka … ?

Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada 14. oktobra, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO galvenajā mītnē Parīzē.

Atbilstoši UNESCO Konstitūcijai 1992. gadā ar LR Augstākās padomes lēmumu tika izveidota UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK).

UNESCO LNK veicina sekmīgu Latvijas dalību UNESCO, sniedz atzinumus un priekšlikumus par UNESCO kompetences jautājumiem, izstrādā rīcības plānus UNESCO programmu īstenošanai Latvijā, koordinējot to izpildi, piedalās UNESCO un ar to saistīto starpvaldību un starptautisko institūciju darbā, kā arī sniedz informāciju un veido sadarbību Latvijā UNESCO darbības jomās.

UNESCO darbības galvenās jomas Latvijā ir: kultūras, dabas, nemateriālā un dokumentārā kultūras mantojuma saglabāšana; inovatīvu sadarbības tīklu attīstīšana un koordinēšana; zināšanu sabiedrības veicināšana un zināšanu mobilizēšana; izglītības pieejamības un kvalitātes veicināšana, stiprinot mūžizglītības, iekļaujošās izglītības un ilgtspējības principus un vērtības izglītībā. (Izmantots avots: https://unesco.lv/lv/unesco-latvija/unesco-latvija-1/).

Sagatavoja vēstures un sociālo zinību skolotāja Jeļena Bernāne