DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhivs APU programma

2020.g.

ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI:

viktorīna “Es izvēlos cieņu, atbildību, drošību!”

 

2019./2020.m.g. Daugavpils 16.vidusskola turpina īstenot programmu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU), kas tiek balstīta uz trim pamatvērtībām – cieņa, atbildība, drošība. Lai skolas vidi veidotu drošu un attiecības cieņpilnas, skolā regulāri tiek pārrunāti un interaktīvā veidā aktualizēti APU noteikumi, skolēni piedalās dažādās aktivitātēs.

2020.gada 29. janvārī Daugavpils Vienības pamatskolā notika viktorīna “Es izvēlos cieņu, atbildību, drošību!” 7. klašu skolēniem, kurā piedalījās 10 pilsētas skolas, kas īsteno APU programmu. Mūsu skolu pārstāvēja 7.a klases komanda: Adriana Vanagele, Veronika Kazakeviča, Olesja Bogdane un Jaroslavs Šeršņovs. Pasākuma laikā skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi. Tā bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas, vēlreiz atcerēties pozitīvus uzvedības noteikumus skolā, aizdomāties par savstarpējām attiecībām ar skolas biedriem. Viktorīna noritēja draudzīgā gaisotnē, skolēni aktīvi un ar ieinteresētību iesaistījās dažādās aktivitātēs.

Paldies 7.a klases komandai par vēlmi darboties, sadarboties un prezentēt savas zināšanas.

 

Sagatavoja Ludmila Voicehovska, Daugavpils 16.vidusskolas sociālā pedagoģe

 

 2018.g.

 

Papildinātie APU noteikumi

Vairākus mēnešus visās klasēs tika apspriesti papildinājumi APU noteikumiem, kurus ierosināja Skolēnu parlaments. Visi šie ierosinājumi un papildinājumi ir apkopoti. Piedāvājam iepazīties ar papildinātajiem APU noteikumiem.

 

* * *

 

APU programmas iekļaušana eTwinning projektā

 

Projektu nedēļas ietvaros 9.a klases skolēni uzsākuši divus starptautiskos e-Twinning projektus. Viens no tiem ir projekts “APU”- Challenge!

Projekta ,,APU”- Challenge autori piedāvā savu Pozitīvās Uzvedības Atbalstu, kur katra dalībvalsts, pieņemot stafeti (videomateriālu), dalīsies pieredzē šajā jautājumā. Latvijas komanda ir izveidojusi atbalsta materiālu, kurš palīdz skolēnam izprast, ka justies laimīgam var tad, kad jūti, ka teci ciena.

Aicinājums pārņemt videoklipu radīšanas stafeti par pozitīvu uzvedību ieinteresēja partnerus no Ukrainas, Gruzijas un Turcijas. Par projekta Challenge dalībnieku var kļūt jebkura vecuma un jebkuras mācību iestādes  audzēknis — no bērnudārza līdz augstskolai. Projekts Challenge veido pareizas uzvedības etiķeti stundās un pozitīvu uzvedības attieksmi dažādās ikdienas situācijās.

Mērķi:

  • popularizēt APU programmu aiz robežām;
  • uzslavēt skolēnu par labu uzvedību un iepazīstināt ar uzvedības noteikumiem;
  • stiprināt skolēnu gatavību sadarbībai.

Projekta beigu rezultāts būs veb saites izveide, kur tiks izvietoti dalībvalstu videoklipi, ar kuriem varēs iepazīties visi ieinteresētie.

Sagatavoja Svetlana Rudjko, projekta vadītāja

 

 

2017.g.

 

 

 APU videofilmu konkurss «Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās»

 

Š.g. 18.aprīlī Daugavpils krievu vidusskolā-licejā notika APU konference, kurā piedalījās Daugavpils skolu APU komandas un pedagogi, PII vadītāji un viņu vietnieki, kā arī Rīgas, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Krāslavas novada, Jēkabpils pilsētas, Preiļu pilsētas skolotāji.

Visiem skolēniem ir tiesības skolā justies droši, mācīties atbilstoši savām spējām un saņemt cieņpilnu izturēšanos. Lai tas īstenotos, skolā ir svarīgi radīt drošu vidi, kur visi izturas viens pret otru ar cieņu. To var panākt, ja skolēni saprot atbildību par savu rīcību. Skolā skolēns apgūst pozitīvo uzvedību, vispirms izprotot, kas ir pozitīvā uzvedība, redzot šādas uzvedības modeļus no skolotājiem, tad to izmēģinot piemērotā vietā un laikā un saņemot iedrošinājumu no pieaugušajiem par savu pareizo izvēli uzvesties pozitīvi. Skolēniem veidojas izpratne par vērtībām, un noteikumi palīdz saprast, kā rīkoties droši, ar atbildību un ar cieņu ikdienas situācijās klasē, ēdnīcā, sporta zālē, pagalmā, garderobē un citur.

Konferences ietvaros notika videofilmu konkursa “APU skolā un ārpus tās” rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana. Ļoti patīkami, ka videofilmas, ko izveidoja mūsu skolēni, tika novērtētas ļoti augstu. 7.B klases skolēni Antons Šalkovskis un Vladislavs Rjazancevs par savu videofilmu ieguva I pakāpi  (“Mēs un cieņa”).

Paldies skolotājai Irinai Grodzei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

8.A klases skolēni Aleksandrs Kaufmans, Rostislavs Osipovs, Anastasija Zaharova, Juliana Ragele, Valerija Červinska ieguva  II pakāpi  (“Cieņa – tātad esi laimīgs!”).

Paldies skolotājai Svetlanai Rudjko par skolēnu sagatavošanu konkursam!

 

* * *

Palīdzi citiem, un citi palīdzēs tev

 

Projektu nedēļas laika nedrīkst aizmirst par atbalstu pozitīvai uzvedībai (APU). Mēs veidojām filmas, kurās uzskatāmi parādījām, kā nedrīkst uzvesties un kāda ir laba un pareiza uzvedība. Esiet savstarpēji laipni! Palīdziet citiem, tad arī citi palīdzēs jums!

 

 

* * *

 APU programmas realizācija skolā

Š.g. 29.decembrī notika seminārs klašu audzinātājiem „APU programmas realizācija skolā”, kurā tika akcentēts, ka sistēma var darboties tikai tad, ja tajā aktīvi piedalās gan skolēni un to vecāki, gan visi pedagogi un tehniskie darbinieki.

Seminārā uzstājās direktora vietniece Regīna Urbanoviča un skolas psiholoģe Ludmila Budreviča. Tika runāts par šādiem jautājumiem: programmas izaicinājumi, veiksmes un grūtības; noteikumu ievērošana un uzvedības pārkāpumi; vienotās prasības; loģiskās sekas; ieraksti e-žurnālā par skolēnu uzvedību un darbu (gan pozitīvi, gan negatīvi).

 

* * *

 APU komanda mācās

Programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” ietvaros mūsu skolas APU komandas locekļi – direktore O.Dukšinska, direktora vietniece R.Urbanoviča, psiholoģe L.Budreviča, sociālā pedagoģe L.Voicehovska, speciālā pedagoģe un skolotāja T.Anufrijeva – 2017. gada 10.janvārī piedalījās Daugavpils 6.vidusskolā rīkotajā seminārā „Pedagogu motivācijas veicināšana APU realizācijai skolā”. Seminārā tika apspriesti šādi jautājumi: ārējās un iekšējās motivācijas stimulēšana mērķa sasniegšanai, aktīvās klausīšanās loma efektīvās komunikācijas veidošanā starp pedagogu un skolēnu.

 

* * *

 Daugavpils Universitāte izsaka PATEICĪBU Daugavpils 16. vidusskolai par piedalīšanos pētījumā DU 3. zinātniski praktiskajai konferencei „Laimīgi bērni drošā vidē”.

 

* * *

Mūsu skola aktīvi piedalās projektā «APU» (atbalsts pozitīvai uzvedībai). Šī projekta ietvaros tiek organizēti dažādi pasākumi skolēniem un semināri skolotājiem, izveidoti bukleti un uzlīmes, kas atgādina skolēniem kā pareizi uzvesties. Bet tagad skolēnu labas uzvedības veicināšanai pedagoģi varēs izmantot arī animācijas, kuras veidoja paši skolēni.

APU-01 ,  APU-02 ,   APU-03 ,   APU-04 ,    APU-05 ,    APU-06 ,  APU-07

 

* * *

Pieredzes apmaiņas seminārs

2016.g. 25.janvārī Daugavpils 16.vidusskolā notika pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs “Atbalsts pozitīvai uzvedībai un drošības jautājumi skolā”. Seminārā piedalījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji un pilsētas skolu APU komandas (J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Daugavpils 9.vidusskola, Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola, Daugavpils 17.vidusskola, Daugavpils 11.pamatskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs).

Atklājot semināru, klātesošos uzrunāja skolas direktore O.Dukšinska. Viņa iepazīstināja dalībniekus ar APU un drošības jautājumu aktualitātēm un aktivitātēm mūsu skolā. Tika demonstrēta videofilma par skolu . Daloties pieredzē, direktora vietniece izglītības jomā R.Urbanoviča pastāstīja par uzvedības noteikumu veidošanas procesu skolā. Direktora vietniece izglītības jomā L.Plociņa runāja par atbilstošas vides veidošanu skolā, akcentējot tādu jautājumu kā atbalsts skolēniem. Psiholoģe L.Budreviča runāja par skolēnu emocionālo drošību un pastāstīja par Art-metožu izmantošanu savā darbā. Informātikas skolotāja I.Grodze demonstrēja fragmentu no skolēnu veidotās videofilmas “Drošība internetā”, uzsverot nepieciešamību informēt skolēnus par iespējamiem riskiem un draudiem interneta vidē un mācīt viņiem rūpīgi pārdomāt publicētās informācijas saturu. Sākumskolas skolotāja K.Gomola runāja par grupu darbu un dinamisko pauzi mācību stundā. Tika parādīts stundas fragments.

Semināra gaitā pilsētas skolu APU komandām bija iespēja ne tikai iepazīties ar mūsu skolas pieredzi, bet arī dalīties savā. Viņi aktīvi iesaistījās diskusijās, darbojās grupās, stāstīja savas skolas labās prakses piemērus, piedāvāja oriģinālas idejas, kā veicināt skolēnu fizisko un emocionālo drošību skolā.

Semināra noslēgumā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova pateicās viesmīlīgiem saimniekiem. Viņa apkopoja dalībnieku domas un idejas, kā arī izteica priekšlikumus turpmākai darbībai (video) .

 

* * *

APU programma skolā

Ir zināms, ka skolēnu sociālā uzvedība un mācību sasniegumi ir cieši saistīti. Tāpēc mūsu skola jau otro gadu piedalās pilsētas APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) programmā, kuras mērķis ir iedibināt skolā vienotu sistēmu skolēnu pozitīvās uzvedības veicināšanai. APU balstās uz trim pamatvērtībām: drošību, cieņu un atbildību. Programmas īstenošanā ir iesaistīti 1.-12. klašu skolēni, skolotāji, administrācija, vecāki, tehniskais personāls, skolas padome un skolēnu parlaments.

Pagājušajā mācību gadā sākās nopietns darbs, lai izveidotu pozitīvas uzvedības noteikumus. Skolēnu parlamenta sēdēs un klases stundās tika izvērtēti un apspriesti pastāvošie noteikumi, un tika secināts, ka tie ir pareizi, taču galvenokārt skan kā noliegums (nedrīkst, ne-). Skolēni un skolotāji sāka aktīvi darboties, viņi laboja un pārfrazēja esošos noteikumus tā, lai netiktu izmantota partikula “ne”, papildināja tos ar  jaunajiem, grupēja atbilstoši pamatvērtībām (drošība, cieņa, atbildība). Apkopojot visus skolēnu priekšlikumus, tika izveidoti vienoti skolas APU noteikumi. Ar to, kā jāuzvedas stundās, starpbrīžos, klasē, gaitenī, ēdnīcā, garderobē, sporta zālē, tika iepazīstināti ne tikai skolēni, bet arī vecāki un skolas darbinieki. Ievērojot šos noteikumus, mēs visi skolā jutīsimies drošībā un komfortabli.

Pagājušajā mācību gadā 5.A klases skolēni izveidoja arī galda spēli par pozitīvas uzvedības noteikumiem, kuru viņi prezentēja pilsētas APU noslēguma pasākumā. Turpat skolēnu parlamenta pārstāvji pastāstīja  par APU programmas īstenošanu skolā, panākumiem un atradumiem. Piemēram, mūsu skolā starpbrīžos skolēni var spēlēt grīdas spēles, kā arī izmantot sporta zāli aktīvai atpūtai.

APU programmas ietvaros skolā tika izveidotas arī krāsainas uzlīmes un plakāti ar pozitīvas uzvedības noteikumiem. Uzlīmes ir izvietotas gaiteņos, kabinetos, ēdnīcā, garderobē, sporta zālē. Plakāti pagaidām pieejami tikai elektroniskā veidā.

Šajā mācību gadā mēs turpinām aktīvu darbību APU programmā un esam gatavi dalīties pieredzē ar visiem interesentiem. Gribētos atgādināt, ka katrs no mums ar savu pozitīvo uzvedību veido labvēlīgu gaisotni skolā.

Daugavpils 16.vidusskolas APU komanda

 

Uzvedības noteikumi

 

* * *

Prezentācija «Būsim par piemēru pozitīvai uzvedībai«