DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhīvs 2022./23.m.g. (Karjeras atbalsts)

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni  2022./2023. mācību gadā ir pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana ( individuālā karjeras atbalsta pieeja), karjeras vadības prasmju aktualizēšana mācību procesā, pedagogu savstarpējās sadarbības veicināšana mācību satura plānošanā un īstenošanā (karjeras jautājumu integrēšana).

Skolā strādā pedagogs karjeras konsultants. PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā; līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu; veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā, un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu; sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem modelē individuālu mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā; piesaista ārējos sadarbības partnerus dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei. Savā darbā PKK balstās uz izglītojamo spējām, interesēm un skolas piedāvājumu.

 


 

Projekta “Kods: L.A.U.K.I.” noslēguma pasākums Jelgavā

2023.gada 4.aprīlī Jelgavas pils aulā norisinājās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centra sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā īstenotā projekta “Kods: L.A.U.K.I.” noslēguma pasākums, kurā piedalījās arī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas un Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas skolēnu komandas.

Projekts bija liels piedzīvojums. Tajā piedalījās 6 skolēnu komandas no Latvijas pilsētām: Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Rēzeknes, Rīgas un Jelgavas. Projekta laikā katra skolēnu komanda devās uz diviem uzņēmumiem lauku teritorijās un filmēja video par tiem. Daugavpils skolēni veidoja filmas par metālapstrādes uzņēmumu SIA “Salika” un Z/S “Klajumi”.

Pirms video veidošanas skolēni ieguva iespēju mācīties video montēšanu un video scenārija veidošanu kopā ar speciālistiem no Rīgas Mediju un mākslas tehnikuma. Notika arī klātienes tikšanās Rīgā.

Noslēguma pasākumā skolēni piedzīvoja sava video pirmizrādi un pēc tam arī tika cildināti par paveikto darbu. Katras pilsētas komanda saņēma nomināciju. Mūsu Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola saņēma atzinību par labu un skaistu lietu darīšanu un uzvaru nominācijā “Saturiski ekspresīvākais sižets”. Noslēguma pasākumā atbalstīt komandu bija ieradies arī SIA “Salika” uzņēmuma vadītājs Kaspars Rokjans. Milzīgs paldies par to.

Jelgavā skolēniem arī bija iespēja apskatīt dažādas augstskolas fakultātes un iepazīt studiju vidi. 10.a klases skolēni Deniss Aleksandrs Akuntjevs, Dmitrijs Grocs, Anna Lomonosova un Andrejs Ļaļins atzīst, ka projekts bija noderīgs un iegūtās zināšanas paliks atmiņā uz ilgu laiku un tiks izmantotas. Tāpat viņi izrāda interesi piedalīties citos projektos.

Paldies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, kas ierosināja tieši Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolai un Daugavpils Valstspilsētas vidusskolai izveidot komandas šim projektam.

Sagatavoja pedagogs – karjeras konsultants Gunda Pastare


 

 

LU SZF nodarbības

 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) aicina vidusskolēnus sešas sestdienas apmeklēt profesionālās izaugsmes kursus, lai iegūtu dziļāku izpratni par sociālajām zinātnēm un praktiskas zināšanas karjeras veidošanai jebkurā nozarē. Bezmaksas nodarbības sabiedrībā zināmu profesionāļu un LU SZF mācībspēku komandas vadībā norisināsies no 2023. gada 28. janvāra attālināti, platformā Zoom.

Šo nodarbību – Jauno profesionāļu skolu – mērķis ir sniegt motivētiem vidusskolēniem atspēriena punktu un vērtīgas zināšanas, kas var noderēt, uzsākot savu nākamo izglītības posmu un karjeru. Turklāt skolēni, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

 

Plašāka informācija atrodama šeit


 

Ēnu diena 2023

 

  Ēnu diena 2023. gadā norisināsies 5. aprīlī! 

No 7.marta skolēniem būs iespēja pieteikties uz Ēnu devēju piedāvātajām vakancēm, pieteikšanās notiks tradicionālajās 3.kārtās —

7.– 31. marts Skolēni — ēnotāji reģistrējas, atjauno profilus, piesakās vakancēm:

  • 7. – 13.marts Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.
  • 14. – 16.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. Šajā laikā nevar skolēni pieteikties uz vakancēm.
  • 17. – 20.marts Pieteikšanās 2.kārta — noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.
  • 21. – 23.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.
  • 24. – 27.marts Pieteikšanās trešā kārta — noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.
  • 28. – 30.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.
  • 31.marts Nejaušais Ēnotājs — skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.
  • Nejaušais Ēnotājs — skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.

 

Lasīt vairāk šeit


 

Tikšanās ar RTU pārstāvi

 

2023.gada 11. janvārī Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika tikšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvi, kas sniedza informāciju par studiju iespējām. Skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus un iegūt atbildes uz tiem. Pasākumā piedalījās arī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas jaunieši.
Tikšanās laikā viesis izstāstīja par universitātes studentu sasniegumiem, studiju programmām, ārpus studiju iespējām, kopmītnēm un deva iespēju skolēniem pašiem izvēlēties informāciju, kuru viņi vēlas saņemt. Mūsu jaunieši atzina, ka Rīgas Tehniskā universitāte vada mūsdienīgas nodarbības un nodrošina augsta līmeņa augstāko izglītību, kas ir atzīta arī pasaulē.
Tikšanās sniedz iespēju izvērtēt un piemērot konkrēto izglītības iestādi sev. Varbūt kāds no mūsu absolventiem dosies tieši uz šo universitāti.

Informāciju sagatavoja pedagogs–karjeras konsultants Gunda Pastare


 

Mācību vizīte uz zirgu sētu «Klajumi»

 

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 10.a klases skolēni – D.Akuntjevs, A.Ļaļins, A.Lomonosova un D.Grocs – piedalās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centra kopā ar British Council (Britu padomes) pārstāvniecību organizētajā projektā “Kods: L.A.U.K.I”, kura mērķis ir iepazīt lauku dzīvi, nodarbinātības iespējas un kliedēt mītus, kas radušies sabiedrībā.

2022.gada 13.janvārī DDAV skolēni kopā ar Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas skolēniem devās mācību vizītē uz zirgu sētu “Klajumi”. Tās laikā skolēniem bija iespēja uzzināt par šī uzņēmuma tapšanu, izprast zirgkopības nianses, tāpat izmēģināt arī kopt dzīvniekus un jāt.

Projekta ietvaros komandai no abām skolām bija dots uzdevums izveidot video materiālu par saimniecību, tāpēc visas vizītes laikā jaunieši filmēja un diktofonā reģistrēja visu notiekošo. Gaidāms liels uzdevums – iegūtos materiālus apkopot video.

25.janvārī projekta “Kods: L.A.U.K.I.” grupai gaidāma mācību vizīte uz SIA “Salika”.

Informāciju sagatavoja pedagogs – karjeras konsultants Gunda Pastare


 

Ekskursija uz Pašvaldības policiju

 

2022. g. 7. decembrī 4.d klases skolēni devās ekskursijā  uz Pašvaldības policiju tikties ar Nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni priekšnieku Artūru Davidovu. Ekskursijas mērķis bija  parādīt skolas izglītojamiem policijas kā valsts institūcijas darbu un tās lomu sabiedrības drošības nodrošināšanā.

A.Davidovs interesanti stāstīja par nepilngadīgo bērnu paradumiem, kas smēķē, lieto narkotikas un alkoholu, kas neievēro ceļu satiksmes noteikumus. Policists izstāstīja visu par sodiem, kas draud likumu  pārkāpējiem. Tie pārsvarā ir naudas sodi, kā arī inspektors teica, ka kriminālā atbildība sākas ar 14 gadu vecumu. A. Davidovs  arī parādīja skolēniem policistu formu un ieročus, pastāstīja par policistu ikdienas darbu.

Paldies valsts policijas pārstāvim par interesantu un izzinošu ekskursiju!


 

Spēlējam stratēģijas galda spēli «DemokrātiJĀ!»

 

2022.gada 5.decembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (izglītības programmu īstenošanas vietās Aveņu iela 40 un Valmieras iela 5) viesojās Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs, Gada Eiropas cilvēks Latvijā 2022 nominants. Viņa vadībā 10.-11.klašu skolēni spēlēja stratēģijas galda spēli “DemokrātiJĀ!”.

Spēles laikā skolēni uzzināja vairāk par to, kas veido valsti, un par valsts pamatfunkcijām. Tāpat diskusijas laikā Oskars pieminēja dažādus faktus par pasaules valstīm, tautām, valūtām u.c., kas palīdzēja izprast demokrātijas nozīmi. Spēle palīdz izprast demokrātijas pamatelementu nozīmību, tāpat rosina domāt par demokrātiskas vides veidošanu skolā. Izglītojamie komandās veidoja savu valsti un diskutēja par pilsonisko lietpratību, kas ir ļoti nozīmīga. Skolēni atzīst, ka vēlas iesaistīties savas skolas dzīvē un būt demokrātiskiem arī savstarpējās attiecībās.

Paldies Oskaram Zuģickim par interesantajām nodarbībām un novēlam iegūt nomināciju Gada Eiropas cilvēks Latvijā 2022!

Sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Gunda Pastare

 

Kas ir demokrātiska valsts? Kādi ir tās pamati un principi? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem mums bija iespēja saņemt atbildes, spēlējot interaktīvo spēli «DemokrātiJĀ!». Tās mērķis ir izveidot savu valsti, sarindojot valsts vērtības un prioritātes svarīguma secībā. Mēs kopā ar Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītāju Oskaru Zuģicki diskutējam par demokrātijas atšķirībām un līdzībām dažādās valstīs un Latvijā, pilnveidojām savas zināšanas par demokrātijas kultūru. Spēlē nebija pareizo un nepareizo atbilžu, kā arī uzvarētāju un zaudētāju, mēs klausījāmies cits cita viedokļus un secinājām, ka demokrātija ir valsts pamats, tas ir modelis, kura visnozīmīgākā daļa esam mēs.

Viktorija Ivanova, 11.a klases skolniece


 

Jauniešu forums

 

2022.gada 22.novembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” projekta “Dialogs Daugavpils attīstībai” ietvaros noritēja Jauniešu forums, kurā piedalījās arī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas15 Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji (8.-11.kl).

Pasākuma laikā notika paneļdiskusija, kurā piedalījās Randa Ķeņģe (IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā), Andrejs Elksniņš (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs), Nils Mosejonoks (JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta direktors), Inese Tauriņa (biedrības “Sabiedrība par atklātību – DELNA” direktore) un Jānis Drelings (Daugavpils Valts ģimnāzijas Skolēnu līdzpārvaldes prezidents). Tika apspriesti dažādi jaunatnes politikas veidošanas jautājumi un jauniešu līdzdarbošanās iespējas  Daugavpilī, Latvijā un Eiropā. Diskusijas dalībnieki dalījās savā pieredzē.

Pēc paneļdiskusijas klātesošie tika sadalīti vairākās darba grupās, kurās diskutēja par trijām prioritātēm: līdzdalība un iniciatīvas, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, atbalstoša vide un klimats. Katrai darba grupai bija piesaistīti eksperti. Veicot atgriezenisko saiti pēc grupu darbu, tika izveidota “ceļa karte” Daugavpils dialogam ar jauniešiem.

Pasākuma laikā priecēja arī dažādi priekšnesumi no mūsdienu deju kolektīva „DZIRKSTELĪTE” (vad. Inese Poga), deju studijas “PARADĪZE” (vad. Žanna Trojāne) un muzikālās grupas “Greedy for Stage”.

Lai forumā izveidotā “ceļa karte” uzlabo situāciju jaunatnes lietās Daugavpilī!

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Gunda Pastare


 

Iepazīstam profesiju — keramiķis

 

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (izglītības programmas īstenošanas vieta Tartu ielā 8)  Karjeras nedēļas pasākumu ietvaros grupā „Māriņa” viesojās Daugavpils Māla mākslas centra keramiķe un bērnu mākslas skolas „Saules skola” veidošanas skolotāja Nellija Dzalba.

Keramiķe pastāstīja bērniem par savu amatu, par māla izstrādājumiem, kā arī par veidošanas, apstrādes un apdedzināšanas procesiem. Keramika ir daudzveidīga, sākot no lipinātiem traukiem līdz virpotiem uz podnieka virpas. Gatavus māla darbus izžāvē, tad tos apdedzina (termiski apstrādā) keramikas krāsnī pie 1000 grādiem. Ja ir nepieciešams krāsains efekts, tad darbus glazē ar keramikas glazūrām un vēlreiz apdedzina. Bērni ar interesi klausījās keramiķes stāstījumu par keramikas veidošanas principiem, kā no māla piciņas var izveidot trauciņu vai arī kā no veltnētām „desiņām” uztaisīt rotājumus un daudz ko citu.  Bērni vēroja, kā keramiķe sagatavo māla masu un parāda, kā ar to veidot. Turpinājumā sekoja interesantākais process – aktīvā līdzdarbošanās. Bērni kopā ar keramiķi veidoja radošus darbus par tēmu “Ziemas prieki”. Grupas bērni uzzināja, ka māls ir mīksts, mitrs, smērē rokas un diezgan ātri žūstošs, bet ļoti plastisks materiāls.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības skolotāja Sarmīte Vaģele


 

Iepazīstam eksperta profesiju

 

No 21.novembra līdz mēneša beigām mūsu pirmsskolas grupās (programmas īstenošanas vietā Raipoles 8) notika Karjeras nedēļa.

Vispirms mēs pārrunājām ar bērniem, kas ir profesija, kāpēc jāiet uz darbu, kādu  profesiju  pārstāvjus zinām.  Ar bērniem pārrunājām dažādas profesijas un tajās izmantojamos darbarīkus, izveidojām runājošo sienu ar attēliem un vārdiem, ar kuru palīdzību var veidot teikumus par profesijas pārstāvja darbu. Mēs secinājām, ka mūsu bērniem visvairāk interesē policista profesija, tāpēc mēs aicinājām ciemos mūsu audzēkņa mammu, Nadeždu Stašulāni, kura strādā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja Latgales ekspertu nodaļā. Nadežda kopā ar savu kolēģi Agitu atbrauca pie mūsu grupas bērniem, un pastāstīja tiem par savu profesiju. Ko viņas dara, kā meklē pierādījumus, kādi var būt pierādījumi, kā atrast noziedznieku, parādīja savus darbarīkus, piedāvāja bērniem pašiem atrast pierādījumus. Kopā ar bērniem pētīja pirkstu nospiedumus, un katram bērnam bija iespēja saņemt daktiloskopisko karti ar saviem pirkstu nospiedumiem.

Liels pārsteigums bērnus gaidīja ārā! Īsta  mašīna “Policija”, kura aprīkota speciālajam eksperta darbam. Bērniem bija iespēja iekāpt automašīnā un apskatīt dažādas lietas un aprīkojumu pierādījumu meklēšanai. Visiem ļoti patika iepazīšanās ar eksperta darbu un radās liela interese par profesiju eksperts. Ikdienā mēs redzam tikai parastos policistus un pat nevaram iedomāties, ka policista eksperta profesija  ir tik svarīga, interesanta, vajadzīga un arī reta (Latgales reģionā strādā tikai 18 šādas profesijas pārstāvji).

Sirsnīgi pateicamies ekspertēm Nadeždai un Agitai par interesanto pasākumu bērniem!

Informāciju sagatavoja J.Matule un L.Sidorova, grupas “Gulbītis” pirmsskolas izglītības skolotājas

 


 

Karjeras nedēļa pirmsskolā

 

Novembra nogalē pirmsskolā (programmas īstenošanas vietā Raipoles 8) notika Karjeras nedēļai veltīti daudzveidīgi pasākumi, kuru laikā bērni tika iepazīstināti ar profesiju daudzveidību.

Grupas ”Dzeguzīte” bērni kopā ar skolotājām devās ekskursijā uz Jaunforštates tirgu. Pirms došanās bērni kopā ar skolotājām formulēja sev interesējošos jautājumus. Kāda veida veikali ir tirgū? Ko var nopirkt tirgū? Kādus pienākumus veic pārdevējs? Bērni apmeklēja pārtikas produktu, saimniecības preču un apģērbu tirgošanas vietas. Izpētīja preču klāsta daudzveidību,  iepazina pārdevēja darbu un iejutās pircēju lomās.

Veiksmīgi sadarbojoties ar grupu vecākiem bērni tika iepazīstināti ar lielveikalu “MEGO”. Bērna mamma, kura strādā veikalā par pārdevēju – kasieri, nofilmēja izzinošu video sižetu par lielveikala  nodaļām, pircēju un pārdevēju pienākumiem un kases darbību. Bērni ar interesi iepazinās ar šo materiālu, kurš atklāja viņiem daudz ko jaunu labi pazīstamā veikalā.   

Grupas “Balodītis” bērni īpašu uzmanību pievērsa profesijai – sētnieks. Šīs profesijas pārstāvis katru dienu ir sastopams iestādes teritorijā, kur veic tīrības un kārtības uzturēšanas darbus. Sētnieks bērniem rādīja, kādi darbarīki viņam vajadzīgi ziemā – ķerra, slota, sniega lāpsta, spainis ar smilšu un sāls maisījumu. Bērni zinātkāri novēroja sētnieka darbības, kā arī palīdzēja, tīrot un slaukot celiņus no sniega, berot maisījumu uz notīrītiem celiņiem, savācot nokritušos zarus.

Grupas “Pūcīte” bērni vēroja pavāru darba specifiku un piederumus, un arī paši  demonstrēja savu radošumu kulinārā meistarībā.

Nedēļas laikā visās grupās notika ļoti interesantas nodarbības par tēmu “Profesijas”. Skolotājas, izmantojot tehnoloģijas, rādīja vecāku veidotos video sižetus par profesijām un pārrunāja ar audzēkņiem uzzināto. Bērni guva plašāku informāciju par katru profesiju. Viņiem bija iespēja izvēlēties izzināšanai sev vairāk interesējošo profesiju un uzzināt par to daudz jauna.  

Informāciju sagatavoja Jeļena Jurāne, DDAV pirmsskolas izglītības metodiķe, interešu pulciņa skolotāja


 

Ekskursija uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

 

9.novembrī 11.d un 12.d  klases skolēni  devās izzinošā ekskursijā uz mūsu pilsētas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai iepazītu jaunas profesijas šajā jomā. Skolēni guva zināšanas par to, kur jāmācās un kāda izglītība ir nepieciešama, lai kļūtu par ārsta palīgu, ģimenes ārstu, brigādes vadītāju. Šī dienesta darbinieki aizraujoši stāstīja par savu darba ikdienu, par to, ka jāmīl cilvēki, lai saistītu savu dzīvi ar šo darbu. Skolēniem šī ekskursija izraisīja lielu interesi.

Paldies par atbalstu un ekskursijas organizēšanu mūsu skolas sociālajam pedagogam Nadeždai Stajevskai un mūsu pilsētas Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta darbiniekiem!

Informāciju sagatavoja O. Staņeviča


 

Skolēnu tikšanās ar VUGD pārstāvi

 

Karjeras nedēļas ietvaros 21. oktobrī  Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 4.d  klases audzināšanas stundā viesojās VUGD pārstāvis Artjoms Anufrijevs. Stundas mērķis bija iepazīstināt skolēnus  ar ugunsdzēsēju un glābēju ikdienu, atgādināt  par drošības noteikumiem un pastāstīt par iespējām nākotnē apgūt šo profesiju.

Skolēni  uzzināja, ka glābējam ir jābūt atbildīgam, drošsirdīgam, fiziski izturīgam un jāprot ātri pieņemt lēmumus.Viņi ieguva informāciju,  kur var apgūt  ugunsdzēsēja un glābēja profesiju. A.Anufrijevs parādīja skolēniem izglītojošu, skaistu prezentāciju par ugunsdzēsēju ikdienas darbu, pastāstīja, ka  ugunsdzēsēju mašīna ir aprīkota ar vairākām dažādu diametru šļūtenēm, ar dažāda lieluma kāpnēm un ūdens mucu, kuras tilpums ir 3 tonnas. Skolēni uzzināja, ka ugunsdzēsējiem ir speciāls apģērbs, bet, ja ugunsgrēks ir ēkā, kurā atrodas cilvēki, viņi ģērbj masku ar skābekli un dodas degošajās telpās glābt cilvēkus.

Šī tikšanās bija ne vien ļoti noderīga, bet arī jautra un interesanta.


 

Karjeras spēle

 

2022.gada 13.oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros J.Pilsudska poļu valsts ģimnāzijā norisinājās pilsētas Karjeras spēle, kurā piedalījās 5.-8.kl. skolēnu komandas (katrā 6 dalībnieki) no 11 Daugavpils izglītības iestādēm.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola startēja ar zinātkāru un aktīvu 8.klašu skolēnu komandu: Polina Martinkeviča (8.c), Sofja Poļetajeva (8.c), Sanita Eisaka (8.c), Anastasija Smirnova (8.c), Maksims Pankins (8.d), Maksis Beikuļs (8.d). Spēles laikā dalībnieki, apliecinot savas zināšanas, loģiskās domāšanas spējas un atjautību, darbojās stacijās, kurās veica dažādus uzdevumus, piemēram, atpazīt profesijas pēc skaņām, nosaukt atpazīstamu personību profesijas, atrisināt krustvārdu mīklu u.c.

Apsveicam DDAV 8.klašu skolēnu komandu ar iegūto 1. vietu pilsētas Karjeras spēlē! Patiess prieks par mūsu komandu. Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas jaunieši karjeras jomā ir viszinošākie!

 Sagatavoja pedagogs  karjeras konsultants Gunda Pastare

 

 


 

Ikgadējā Karjeras nedēļā jauniešus aicinās atklāt savas uzņēmējspējas

 

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. Arī Daugavpils pilsēta piedalās ikgadējā Karjeras nedēļā, papildinot kopējo pasākumu klāstu ar dažādām mācību ekskursijām, tikšanām, foto un zīmējumu konkursiem, interaktīvām mācību un klases audzināšanas stundām.

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Aicinām sekot līdzi Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmai VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.

 Pilnu tekstu lasīt: https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/ikgadeja-karjeras-nedela-aicinas-jauniesus-atklat-savas-uznemejspejas


 

Pirmā projekta «Kods: L.A.U.K.I» tikšanās Rīgā

 

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte — LLU) Mūžizglītības centrs Jelgavā kopā ar Britu padomes (British Council) pārstāvniecību Latvijā un uzņēmējiem laukos uzsākuši projekta «KODS: L.A.U.K.I.» īstenošanu, kurā latviešu un mazākumtautības pilsētu skolu jaunieši, karjeras konsultanti un pedagogi iepazīs lauku dzīvi, nodarbinātības iespējas, lai kliedētu mītus, kas radušies sabiedrībā.

Projekta aktivitātēs iesaistīti Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 5. vidusskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 6. pamatskolas, Rīgas Arkādijas vidusskolas, Ziemeļvalstu vidusskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, Liepājas 7. vidusskolas, Ventspils 2. vidusskolas un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, pedagogi un karjeras konsultanti.

Projekta laikā dalībniekiem būs iespēja gūt izpratni par lauku dzīvesstilu un vērtībām, dažādām uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijās, sniedzot daudzveidīgu skatījumu, praktisko pieredzi un reālās dzīves piemērus, veicinot kritisko domāšanu un medijpratību, uzzināt par digitālā mārketinga iespējām lauku uzņēmējdarbības un dzīvesveida popularizēšanai jauniešu auditorijās pilsētās, kā arī iemācīties veidot reklāmas video projektā iesaistītajam uzņēmējam.

Projekta atklāšanas pasākums un komandu pirmā tikšanās notika 27. septembrī LBTU. Tajā skolēniem bija iespēja uzzināt maizes ceptuves «Ķelmēnu» saimnieces Rūtas Mūrnieces un IK «Dabas gardumi» saimnieces Ievas Sprižas pieredzes stāstus par uzņēmumu dibināšanu, uzkrāto pieredzi un dažādiem izaicinājumiem.

Tāpat pirmajā tikšanās reizē jaunieši no dažādām skolām iepazina viens otru. Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas komanda sastāvā ir četri atraktīvi un izdomas bagāti 10. klases jaunieši: Deniss Akuntjevs, Dmitrijs Grocs, Anna Lomonosova un Andrejs Ļaļins. Jaunieši projekta ietvaros tiek apvienoti ar četriem jauniešiem no Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas.

Projekta turpinājumā Latvijas pilsētu skolēni piedalīsies trīs vebināros, kuros galvenais akcents tiks pievērsts video satura izstrādes nozīmei, scenārijam, režijai, tehniskā izpildījuma plānam, kā arī filmēšanas iespējām ar telefonu, kadra veidošanas pamatprincipiem un montāžai. Pēc tam jaunieši un karjeras konsultanti viesosies pie uzņēmējiem, lai vebināros iegūtās zināšanas varētu pielietot praktiski, kā, piemēram, uzņēmēju intervēšana un filmēšana. Savukārt noslēgumā skolu komandu pāri (latviešu un mazākumtautību skolas no vienas pilsētas) sagatavos video stāstu par apmeklētajiem diviem uzņēmējiem, lai popularizētu uzņēmējdarbību laukos jauniešu vidū.

Lai mums izdodas!

Sagatavoja Gunda Pastare, pedagogs karjeras konsultants