DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

+Programmas

Lapa izstrādes stadijā

 

Programmas nosaukums Programmas kods,   akreditācijas Nr., licencēšanas ID
1. Pamatizglītības programma
 21011111
Nr.8807
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma
 21011121
Nr.8806
3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
 31013011
Nr.9573
4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
 31014011
Nr.9500
5. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 21015621
Nr.8910
6. Pamatizglītības programma
 21011111
ID V_3039
7. Pamatizglītības mazākumtautību programma
 21011121
ID V_3040
8. Vispārējās vidējās izglītības programma
 31016011
ID V_3045
9. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
 21015511
ID V_3043
10. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
 21015521
ID V_3041
11. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 21015611
ID V_3044
12. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 21015621
ID V_3042