DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Skolas metodiskā konference

5.jūnijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā notika ikgadējā metodiskā konference “Uz katra izglītojamā izaugsmi virzīts individuāls atbalsts”. Konferences galvenie uzdevumi ir popularizēt skolotāju labās prakses piemērus un veidot skolu kā mācīšanās organizāciju.

Konferencē piedalījās 3 ziņotājas no pirmskolas – Marina Bonka, Irina Soļina, Gunta Koļesņikova –, tika stāstīts par personīgo pieredzi, dažāda veida aktivitātēm, Bee-robotu izmantošanas iespējām, kas veicina bērnu izaugsmi. Bioloģijas skolotāja Jeļena Šilova demonstrēja skolēnu izstrādātās spēles, stāstīja par diferencēto laboratorijas darbu, kuru skolēni pilda, sadarbojoties grupās. Sociālo zinību un vēstures skolotāja Oksana Staņeviča dalījās ar dažāda veida uzdevumu paraugiem, ko var izmantot darbā ar skolēniem, kam ir nepietiekams latviešu valodas līmenis. Angļu valodas skolotāja Nataša Semjonova stāstīja par inovatīvām mācīšanās platformām, kuru izmantošana padara mācību procesu interesantu un mūsdienīgu. Datorikas un latviešu valodas skolotāja Anželika Anufrijeva demonstrēja, kā veiksmīgi izmantot digitālus resursus, pilnveidojot tekstveides prasmes. Iveta Krilova stāstīja par to, kā tiek attīstīta skolēnu kritiskā domāšana, strādājot ar zinātniski pētniecisko darbu. Svetlana Rudjko un Regīna Urbanoviča stāstīja par mobilitāti Francijā projekta “LIFT of Democracy” ietvaros. Svetlana Zenova prezentēja latviešu valodas stundu, kurā mērķtiecīgi sniegts individuāls atbalsts katram izglītojamajam. Angļu valodas skolotāja Alla Mihailova stāstīja par sociāli izglītojošo kampaņu “Eiropas medus brokastis”, kuras ietvaros var pieteikties aizraujošām nodarbībām, lai paplašinātu zināšanas par medus produktiem. Iegūtās jaunas idejas un prezentētus materiālus mūsu skolas skolotāji varēs izmantot savā turpmākajā darbā.

Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu!

Sagatavoja: direktora vietniece izglītības jautājumos A.Proščenko