DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Spēle “Abi labi”

Š.g.  29. aprīlī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā notika spēle “Abi labi”, kuru organizēja un novadīja skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar sporta skolotājiem. Pasākuma mērķis ir attīstīt ģimeņu radošumu, sekmēt to saliedēšanos.

Spēlē piedalījās pirmsskolas sagatavošanas grupu bērni, 1. klašu skolēni un viņu vecāki,  startēja 5 komandas – 2 skolas un 3 pirmsskolas. Bērni kopā ar vecākiem piedalījās jautrās sporta stafetēs, no kurām visvairāk emociju izraisīja virves vilkšana. Visi dalībnieki bija ieguvēji, saņemot pozitīvo emociju lādiņu, izjūtot ģimenes kopā būšanas un darbošanās prieku. Ātrākās un veiklākās spēlē bija 1.b un 1.d klases skolēnu un vecāku komandas. Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki mielojās ar garšīgiem pīrāgiem skolas ēdnīcā.

Sirsnīgs paldies skolēnu pašpārvaldei, direktora vietniecei R.Urbanovičai, sporta skolotājiem A.Visockim un S.Kiseļovam par aizraujošās spēles organizēšanu, 1. klašu audzinātājām un pirmskolas grupu skolotājām par motivāciju un sniegto atbalstu!

Sagatavoja: 1.b klases audzinātāja Karīna Gomola