DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pirmsskolnieku mācību ekskursija

Projekta “Pirmsskolas un sākumskolas sadarbības pēctecība” ietvaros 14.martā pirmsskolas kopienas bērnus (5-6 gadi), skolotājas un skolotāju palīgus mācību ekskursijās skolā laipni sagaidīja direktora vietniece Zigrīda Panfilova. Bērniem tika piedāvātas dažāda veida aktivitātes, lai iepazītu skolas telpas.

Kustību aktivitātes lielajā sporta zālē. Klases telpā skolotāja Diāna organizēja rotaļīgu mācību stundu, kurā notika vārdu veidošana no burtiem „S.K.O.L.A”, kustību rotaļas ar dziedāšanu un pirkstu vingrinājumiem, flautas spēles fonā bērni zīmēja pēc shēmas. Bioloģijas skolotāja Jeļena bērniem pastāstīja, ka šajā priekšmetā var uzzināt par dzīvo dabu un cilvēkiem. Demonstrēja skolēnu radošos darbus, caur kuriem viņi nostiprina gūtās zināšanas par cilvēku. Fizikas skolotāja Aļona bērniem parādīja, kā enerģija un berze dara brīnumus. Bērni praktiskā darbībā ar magnētu pārbaudīja, kurus priekšmetus tas pievelk. Ekskursijas noslēgumā skolas aktu zālē drošākiem bērniem bija iespēja uzstāties uz lielās skatuves.

Paldies skolas darbiniekiem par izzinošu un atraktīvu ekskursiju!

Sagatavoja: DDAV pirmsskolas kopienas komanda