DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Tikšanās ar rakstnieku un ornitologu Viesturu Ķeru

Trešdien, 6.martā, Piekrastes bibliotēkā DDAV pirmsskolas izglītojamiem (Raipoles iela 8) notika tikšanās ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības vadītāju Viesturu Ķeru. Paralēli vides aizsardzības aktivitātēm ornitologs ir sarakstījis daiļdarbus bērnu auditorijai. Daiļdarbos bērniem saprotamā veidā ir aprakstītas un izskaidrotas norises dabā, tajos ir runa par putniem, to dzīves ciklu un veidu.

Rakstnieks bērniem pastāstīja, kāpēc viņš kļuva par ornitologu un kas viņu iedvesmoja sākt rakstīt grāmatas. Bērni pasākuma laikā no ornitologa ieguva interesantu informāciju par putniem un to dzīves veidu, kā arī iespēju ieklausīties un spēt atšķirt dažādu putnu balsis.

Savukārt izglītības metodiķe M. Ozola ornitologam pastāstīja par bērnu aktivitātēm, izzinot putnu pasauli, un kādā veidā viņi tiem sniedz palīdzību. Interešu izglītības pulciņa “Teātra māksla” dalībnieki rakstniekam atraktīvā veidā noskaitīja dzejoli par  putnu un cilvēku attieksmēm.

Paldies Piekrastes bibliotēkas darbiniekiem un Viesturam Ķerum par izzinošu pasākumu.

Sagatavoja: izglītības metodiķe  Mudīte Ozola