DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Erasmus + projekta “LIFT of Democracy” īstenošana

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu izglītības sektora projekts “LIFT Of Democracy”

 

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola turpina īstenot ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu izglītības sektora projektu “LIFT of Democracy”, ko uzsākusi 2023. gada septembrī. To realizē Jauno ģeogrāfu kluba dalībnieki, 11. klases skolēni, koordinatores ir Svetlana Rudjko un Regīna Urbanoviča.

Projekta “LIFT of Democracy” mērķis ir izglītot cilvēkus par demokrātiju un cilvēktiesībām, lai risinātu problēmas miera ceļā, līdztekus veidojot izpratni par vidi. Tā īpatnība ir vispusīga demokrātijas izpēte visās dzīves jomās, tostarp vēsturē, ģimenē, skolā, filmās, grāmatās un modes pasākumos, izmantojot Eiropadomes pasākumus.

Projekta aktualitāti nosaka tas, ka līdz ar globalizācijas attīstību rodas arvien vairāk sociālo un vides problēmu. Jāpiebilst, ka tas ir e-Twinning projekta, kas ieguva Eiropas kvalitātes zīmi, turpinājums. Īstenošanas gaitā mēs vēlamies sniegt savu palīdzību cilvēku, kas nākotnē strādās, lai veidotu demokrātisku un apzinīgu sabiedrību, izglītošanā par universālām vērtībām. Cenšoties veicināt demokrātiju, veidots arī projekta nosaukums – no partnervalstu nosaukumu sākumburtiem (Latvija Itālija Francija Turcija  of Democracy).

Projekta ietvaros īstenotajos pasākumos dalībnieki iegūs pieredzi efektīvas līdzdalības, demokrātisko tiesību, zaļās vides un digitālo tehnoloģiju jomā. Tas veicinās tādu indivīdu veidošanos, kuri veidos kopienas, kas būs apguvušas zināšanas un prasmes demokrātijas un vienlīdzības jomā, kas ir viena no Erasmus+ programmas vadlīnijās noteiktajām prioritārajām tēmām.

Projekta īstenošanas laikā:

  • jaunieši gūs zināšanas par demokrātijas un cilvēktiesību vēsturisko attīstību, tiks sagatavota e-grāmata par notikumiem demokrātijas vēsturē;
  • jaunieši uzzinās par tādiem svarīgiem notikumiem kā Eiropas Cilvēktiesību konvencija un atzīmēs nozīmīgas dienas, kas saistītas ar demokrātiju un cilvēktiesībām;
  • jaunieši gūs zināšanas par muzeju izglītību un kultūras mantojumu, tiks rīkoti kultūras veicināšanas pasākumi. Skolu programmās tiks analizēta līdzīga un atšķirīga prakse, kas saistīta ar demokrātiju, skolu darbinieki spēs sagatavot materiālus mācību programmai;
  • analizējot notikumus, jauniešiem tiks sniegts atbalsts Eiropas identitātes izpratnē un līdzdalībā demokrātiskos procesos;
  • skolēni iegūs zināšanas par pilsoniskās sabiedrības organizācijām un attīstīs aktīvu pilsoniskumu, kā arī pilnveidos savas angļu valodas un IT prasmes;
  • dramaturģijas pasākumi ļaus skolēniem paraudzīties uz strīdīgiem sociāliem jautājumiem no problēmu risināšanas perspektīvas. Turklāt tiks pētīts materiāls par demokrātiju un cilvēktiesībām rakstītos un vizuālos plašsaziņas līdzekļos.

Projekta dalībnieki izglītos cilvēkus par ilgtspējīgām kopienām, lai tie varētu aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē. Viņi arī rīkos seminārus, lai veicinātu izpratni par nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem, ģeogrāfiskajām barjerām, veselības jautājumiem, invaliditāti, kultūras atšķirībām, sieviešu tiesībām, zaļo vidi un citām būtiskām tēmām. Projekta noslēgumā mūsu reģiona skolu skolēniem tiks sagatavots seminārs par demokrātiju, kā arī vietējās pašvaldībās tiks organizēti dažādi ar projekta tēmu saistīti konkursi.

Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2025.gadam.

Sagatavoja: projekta koordinatore Svetlana Rudjko