DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Apgūstam jaunas tehnoloģijas

Jau pirmsskolas vecākajā posmā ir svarīgi sniegt bērniem priekšstatu par digitālo tehnoloģiju nozīmi ikdienā un to lietderīgu izmantošanu. Pirmsskolas kopienas 3. posma un specialās izglītības grupu bērniem (5-7 gadi) 2023./2024.mācību gadā ir dota iespēja iepazīt portatīvo datoru chrombook. Skolotājas grupās bērniem rāda paraugu, kā mērķtiecīgi izmantot ierīci un interneta resursus. Ar chrombook palīdzību tiek bagātināts mācīšanas un mācīšanās process, tas kļūst interesantāks, kā arī papildinātas zināšanas mācību jomās. Izglītojamajiem paplašinās iespēja pilnveidot latviešu valodu, izmantojot interneta vidē piedāvātos digitālos resursus. Vienlaicīgi bērni apgūst sadarbības, pašvadītās mācīšanās un digitālās caurviju prasmes – savstarpēji sadarboties, sagaidīt savu kārtu,  pareizi darboties ar ierīci un atbildīgi to lietot.

Informāciju sagatavoja: izglītības metodiķe Mudīte Ozola