DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pieredzes apmaiņas pasākums “Efektīva un bērncentrēta rotaļnodarbība”

Decembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Tartu iela 8) notika pieredzes apmaiņas pasākums, kurā pirmsskolas izglītības pedagoģes – Inese Zvīdre, Aina Marčenko, Sarmīte Vaģele, Kristīne Vasiļjeva, Gunta Koļesņikova, Inese Seļska, Inese Gasparoviča, Elvīra Pivrika, Ināra Gorčika, Solvita Utāne, Agita Pavloviča – dalījās savā profesionālajā darba pieredzē, organizējot  septiņas rotaļnodarbības 2. un 3.posma bērniem.

23 pedagogiem no Daugavpils pilsētas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm bija iespēja vērot, kā skolotāji temata “Čaklie darbi Ziemassvētkus gaidot” ietvaros iesaistīja bērnus plānošanā, dažādu jēgpilnu uzdevumu veikšanā, kas saistīti  ar reālo dzīvi un praktisko darbību. Galvenais sasniedzamais rezultāts bija veicināt bērnu pozitīvi emocionālu attieksmi pret svētkiem, svētku svinēšanu, latviešu tautas tradīcijām tajos. Bērni, strādājot grupās un centros, ar prieku gatavojās svētkiem: dziedāja, dejoja, skatījās video, veidoja piparkūkas, apsveikumus, galda kartītes, telpu rotājumus. Viņi darbojās ar jaunām tehnoloģijām, demonstrēja savus pirmos soļus programmēšanā un īstenoja vērtēšanas prasmes.

Viesiem arī tika prezentēta iestādē izveidota videofilma “Efektīva un bērncentrēta rotaļnodarbība”. Metodiskās apvienības pasākuma noslēgumā notika diskusija par vērotām rotaļnodarbībām, sasniedzamajiem rezultātiem, vērtēšanu pirmsskolā un pēctecības principu nodrošināšanu.

Paldies kolēģiem un metodiskās apvienības vadītājai I. Zeļenkovai par atgriezenisko saiti un profesionāliem viedokļiem! Paldies DDAV (Tartu 8) pedagogu komandai par ieguldītu darbu iestādes pieredzes popularizēšanā!

Informāciju sagatavoja: direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos

Olga Dukšinska un izglītības metodiķe Mudīte Ozola