DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Mārtiņdienas daudzināšana

Nedod, Dievs, tādu dienu,

Kāda diena Mārtiņam:

No ciemiņa ciemiņā,

Gaiļa nasta mugurā.

(Latviešu tautasdziesma)

 

Mārtiņos, 10.novembrī, iesākās budēļos un ķekatās iešanas laiks. Gatavojoties šiem svētkiem, DDAV pirmsskolas kopienas (Tartu iela 8, Stāvā iela 41, Raipoles iela 8) bērni ar interesi izzināja Mārtiņdienas tradīcijas un darbojās radošās darbnīcās, kurās tika gatavotas maskas (Mārtiņdienas simbols – Gailis) un no dažādiem materiāliem veidoti latviešu tautas raksti.

Dziedot dziesmas un skandinot skaņu rīkus, Mārtiņbērni devās budēļu un ķekatu gājienā. Mārtiņbērni visus saimes ļaudis iepazīstināja ar ticējumiem, tautasdziesmām un iesaistīja jautrās un atraktīvās izdarībās. Noslēgumā notika svētku mielasts. 

Informāciju sagatavoja: DDAV pirmsskolas kopienas komanda