DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Interaktīvs pasākums “4. klases skolēns uz vienu dienu”

Daugavpils Draudzīgā aicinājumā vidusskolā (Aveņu ielā 40) 2023.g. 1. novembrī APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) programmas ietvaros notika interesants interaktīvs pasākums “4.klases skolēns uz vienu dienu”. 4.klases skolēnu vecākiem bija iespēja iejusties skolēna lomā mūsdienīgā mācību stundā un iziet cauri visiem tās posmiem.

Tā kā jebkurai darbībai jāsākas ar pozitīvām emocijām un gaišām domām, pasākuma sākumā dalībnieki – gan vecāki, gan skolotāji – izvēlējās sev pozitīvu dienas afirmāciju un pēc tām devās uz stundām.

Pēc saraksta bija četras stundas: matemātika (skolotāja Marina Mačione), sociālās zinības (skolotāja Valērija Sudnika), angļu valoda (skolotāja Nataša Semjonova) un latviešu valoda (skolotāja Laila Andrijenko). Visās nodarbībās bija darbīga, radoša atmosfēra. Vecāki diskutēja, strādāja grupās, veica matemātiskas darbības pie tāfeles, pildīja radošus uzdevumus un pat izmēģināja sevi dzejnieka lomā. Bija interesanti, lai arī reizēm neparasti.

Pasākuma beigās vecāki secināja, ka viņi ieguva jaunu pieredzi, kas palīdzēs labāk saprast un atbalstīt savus bērnus.

Sirsnīgs paldies vecākiem un pedagogiem, kas piedalījās pasākumā!

Sagatavoja: psiholoģe Ludmila Budreviča