DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Lasīšana skolas bibliotēkā

Ir svarīgi, lai, uzsākot skolas gaitas, bērnam bibliotēka nebūtu sveša.

Pirmklasniekiem Valmieras ielā 5 ir izveidojusies ļoti laba jauna tradīcija – pēc mācību stundām tikties skolas bibliotēkā. Tajā bērniem patīk tas, ka ar rakstītiem tekstiem var iepazīties spēlējoties, aizrautīgi darbojoties un kustoties. Bērni paši izvēlas no plauktiem grāmatas, mīklas un rotaļas. Bibliotekāre Gaļina organizē skaļo lasīšanu pēc kārtas, ievērojot bērnu individuālās spējas un vēlmes. Mazie lasītāji un klausītāji var  mainīties ar ērtām vietām krēslos, spilvenos un dažādos bibliotēkas stūrīšos.

Lasīšanas laikā bērniem ir iespēja apgūt dažādas prasmes, kas saistītas ar lasīšanu un lasītprasmi – atbildēt un uzdot jautājumus par izlasīto, veidot gramatiski pareizus teikumus, ieinteresēti klausīties stāstīto un lasīto, iesaistīties diskusijās, atstāstīt izlasīto, izprast skaņas un burta saikni, lasīt vienkāršus vārdus, saprast paša lasīto.

Rezultātā sākumskolas bērniem veidojas noteikts domāšanas stils, paplašinās vārdu krājums, pilnveidojas valoda: skaidrāka izruna, secīgāka valoda, precīzāka gramatiskā uzbūve. Izmaiņas ietekmē arī lasītprasmes un rakstītprasmes apguvi, kā arī bērna radošās spējas.

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Gaļina Beļavska