DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pirmsskolas kopiena talko

Viens no darbošanās virzieniem šajā mācību gadā visās pirmsskolas programmu realizācijās vietās (Tartu 8, Stāvā 41, Raipoles 8) ir PIRMSSKOLAS KOPIENAS izveide. Tas ļaus bērnu ģimenēm un darbiniekiem aktīvi iesaistīties Jaunās Forštadtes apkaimes dzīvē, saliedēties un organizēt dažādas aktivitātes, lai mūsu apkaimes vide būtu vēl sakoptāka, skaistāka, drošāka un pievilcīgāka visiem tās iedzīvotājiem.

Rīt, 16.09., Latvijā notiks Lielās Pasaules Talkas diena, kuras mērķis ir piesaistīt iedzīvotājus apkārtnes atkritumu savākšanas un sakopšanas darbos, un sniegt viens otram palīdzības roku. Jaunās Forštadtes apkaimē atrodas Aveņu parks, kurā iedzīvotāji ikdienā pastaigājas, pavada atpūtas brīžus un priecē acis. Tāpēc šodien, 15.09., DDAV pirmsskolas kopienas bērni iesaistījās Lielās Pasaules Talkas aktivitātē, lai pieliktu arī savu čaklo roku darbu tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. Kopā ar grupu skolotājām un skolotāju palīgiem bērni savāca papīrus, grāba lapas un veica noderīgu darbu. Sadarbojoties un palīdzot viens otram, tie kopīgi strādāja, tādējādi saliedējot pirmsskolas kopienu. Talkā bērni pauda atbildības sajūtu, apliecināja prasmi rūpēties par tuvāko vidi un zināšanas par drošību, veicināja izpratni par savas rīcības ietekmi uz vidi, nostiprināja praktiskās iemaņas darbā ar grābekli un veidoja cieņu pret sētnieka darbu. Pēc kopīgi paveiktā darba bērniem tika pasniegts karodziņš par piedalīšanos pirmajā pirmsskolas kopienas aktivitātē.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas kopienas komanda