DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Zinību diena Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Vasaras brīvdienas ir pagājušas, kļavu lapas sāk sārtoties un ir sācies jauns darba cēliens. Saulains un silts pienāca 1. septembra rīts. Ar krāsainiem ziediem rokās pirmsskolas  durvis (Stāvā iela 41) vēra mazie audzēkņi. Kādam viss vēl bija svešs un nezināms. Kāds pirmsskolas grupā atgriezās un steidza satikt savus draugus, skolotājas un dalīties vasaras piedzīvojumos.

Visu pirmsskolas grupiņu bērni dejoja, gāja rotaļās, dziedāja. Svētkos valdīja patīkama noskaņa, jautri skanēja bērnu smiekli. Bērni sveica savas skolotājas ar krāšņiem rudens ziediem.

Cienījamie vecāki un Draudzīgā aicinājuma vidusskolas darbinieki! Lai Jums ik dienas pietiek dzīves gudrības un iespēju priecāties līdz ar bērniem un sniegt viņiem visu nepieciešamo atbalstu, sirsnību un mīlestību, lai viņi varētu pilnvērtīgi augt un attīstīties! Paldies visiem audzēkņu vecākiem, kuri savu bērnu audzināšanu un izglītošanu uztic mums!

Lai labas domas, labi darbi rod piepildījumu jaunajā 2023./2024. mācību gadā!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka