DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Konkurss “Zinātne uz skatuves” Jelgavā

2023. gada 9. septembrī Jelgavā notika tradicionālais festivāls “Mehatrons”, kurā varēja redzēt jaunāko tehniku — traktoru, motociklus, velosipēdus. Latvijas prasminieki piedāvāja savus izstrādājumus no koka, tūbas, metāla. Festivāla paspārnē norisinājās STEM skolotāju konkursa “Zinātne uz skatuves” otrā kārta. Dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkurss “Zinātne uz skatuves” notiek reizi 2 gados ar mērķi izvēlēties Starptautiskā festivāla “Science on stage” dalībniekus, nākamais notiks Somijā 2024. gadā.

Daugavpils pilsētu šoreiz pārstāvēja 2 Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotājas – Regīna Urbanoviča un Svetlana Rudjko – ar savu projektu “Ģeometrisko figūru noslēpumainā pasaule gleznās”.

Savā projektā mēs vēlamies radīt gleznas, kas pārklātas ar ģeometriskām figūrām, kuras izvietotas saskaņā ar autora iztēli. Mūsu projekts apvieno skolēnus, kuri ir ieinteresēti attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, sasaistot matemātiku un ģeogrāfiju ar vizuālo mākslu, tādējādi paplašinot un padziļinot tēmas «Figūru laukumi» un “Pasaules politiskā karte” zināšanas. Šis projekts ir paredzēts matemātikas, ģeogrāfijas,  informātikas, vizuālās mākslas skolotājiem, kā arī ikvienam interesentam.

Projekta mērķi: palielināt skolēnu interesi par matemātiku un attīstīt matemātisko domāšanu un zināšanas; nostiprināt un padziļināt zināšanas par tēmu „Četrstūra, trijstūra un riņķa laukums”; palielināt skolēnu interesi par ģeogrāfiju, padziļinot zināšanas par tēmu „Pasaules politiskā karte”; pilnveidot angļu valodas zināšanas un IT lietošanas prasmes; palielināt skolēnu interesi par mākslu, kā arī attīstīt radošās un komunikācijas prasmes.

Kas šajā projektā ir inovatīvs? Mākslas galerijas izveide no skolēnu darbiem, kas sastāv no gleznām ar attēlotām ģeometriskām figūrām.

Ko citi skolotāji var pārņemt no projekta un īstenot savās nodarbībās? Projekta produkts tiek piedāvāts izmantošanai citu skolu kolēģiem, kuri ir ieinteresēti  matemātikas, ģeogrāfijas un mākslas pasniegšanā, integrētu mācību stundu veidošanā un vadīšanā, caurviju prasmju (kritiskā domāšana un problēmrisināšana) attīstīšanā. 

Īstenojot projektu, skolēni iemācījās neierasta un veiksmīgā veidā sasaistīt mākslu ar matemātiku un ģeogrāfiju, plānot un īstenot dažādas aktivitātes, kas veicina sadarbību starp projektā dalībniekiem, izveidot metodisko materiālu, ko var izmantot citi skolotāji, realizējot līdzīgu aktivitāti ar saviem skolēniem.

                                  Materiālu sagatavoja Svetlana Rudjko un Regīna Urbanoviča