DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Nometne “Cielava” – atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā no š.g. 18. līdz 31. augustam notika “Adaptācijas nometne (LAT)” 4. un 7. klašu skolēniem “Cielava”. Šī nometne tika īstenota ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.  

Nometnes mērķis bija audzināt interesi un cieņu pret latviešu valodu, valsti kopumā, tautas tradīcijām un tikumiem, pret cilvēkiem, kuri runā latviešu valodā, un attīstīt sarunvalodas prasmes (valodas sapratne un runātprasme), lai skolēniem vieglāk un veiksmīgāk no pirmā septembra būtu sākt mācības latviešu valodā.

Nometnes uzdevumi bija veicināt nometnes dalībnieku lingvistisko zināšanu iegūšanu (fonētiskās, vārdu krājuma, daļēji morfoloģiskās un sintaktiskās vārdu uzbūves zināšanas), radīt komunikācijas prasmju attīstības apstākļus, veidot labbūtīgus apstākļus valodas apguvei, sagatavot tālākai, apzinātai valodas apguvei.

Lai gan nometnes ilgums bija tikai 2 nedēļas, nometnes dalībnieki atzina, ka piedāvātās aktivitātes un latviešu valodas vide veidoja pozitīvu attieksmi uz pāreju mācībām valsts valodā un deva pārliecību, ka zināt valsts valodu ir ļoti jauki!

Informāciju sagatavoja: Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas kolektīvs