DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Erasmus+ projekta “Future skills for future school” aktivitāte Limasolā (Kiprā)

Erasmus+ projekts “Future skills for future school. School education staff mobility” Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000070247

 

Erasmus+ projekta “Future skills for future school”  ietvaros no 2023. gada 09. līdz 16.jūlijam Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas bioloģijas skolotāja Marina Pučka  un psiholoģe Jeļena Kaļiņina apguva vienas nedēļas apmācības kursu “Erasmus+ course fee ‘English for Educators: advance your career (level I)”, kurš tika īstenots Limasolā (Kiprā). Projektā piedalījās 26 dalībnieki no Latvijas, Somijas, Vācijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Francijas, Zviedrijas un Lietuvas.

Kursa aktivitātes paredzēja angļu valodas līmeņa paaugstināšanu un zināšanu pielietošanu garīgās veselības, mācīšanās un uzvedības jomā. Mācību mobilitātes laikā notika vairākas lekcijas un veikti praktiskie uzdevumi par tematiem:

  • Valodu apguves procesa posmi. Komunikācijas angļu valodā prasmes uzlabošana.
  • Valodu prasmju attīstīšana: mācīties, kā mācīties. Izpratnes veidošana par angļu valodas struktūru, vārdu krājuma un plūduma attīstīšana.
  • Mācību paņēmieni un metodes: rakstīšanas prasmju attīstīšana, saskaņotība un kohēzija. Runātāja pašapziņas (angļu valodā) paaugstināšana gan izglītības, gan profesionālajā vidē.
  • Mācību paņēmieni un metodes: lasīšanas prasmju attīstīšana – skenēšana. Spēja piedalīties lietišķās sanāksmēs, kurās angļu valoda ir oficiālā valoda.
  • Pašapziņas veidošana; angļu valodas izmantošana oficiālajos pasākumos, t.i., sanāksmēs, klasē, konferencēs. Sadarbības iespēju izmantošana ar vienaudžiem starptautiskā līmenī.
  • Mācību programma un uzdevumi.

Pasākuma laikā dalībnieki  ne tikai aktualizēja  un paaugstināja angļu valodas prasmes, bet arī ieguva dažādas idejas par mācīšanas iespējām un metodēm, kuras var izmantot gan turpmākajā darba skolā, gan padalīties ar saviem kolēģiem.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts «English for Educators: advance your career (level I)» par dalību apmācības programmā 50 stundu apjomā.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas projektu “Future skills for future school. School education staff mobility” (Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000070247) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Informāciju sagatavoja DDAV skolotāja Marina Pučka un psiholoģe Jeļena Kaļiņina