DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Izlaiduma vakars 9.kl.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Aveņu ielā 40) aktu zālē 9. jūnijā notika svinīgs pasākums “Izlaiduma vakars” 9. klašu skolēniem. Pacilāts noskaņojums, prieks un skumjas virmoja gaisā. Ir beidzies pirmais izglītības iegūšanas nozīmīgais posms, mācības beigušās, eksāmeni nokārtoti. Kas tālāk?

Pasākuma laikā absolventi saņēma vēstuli ar novēlējumu tālākajām gaitām, kā arī pateicības par sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē. Absolventus, pedagogus un pasākuma viesus uzrunāja skolas direktore, pateicoties par padarīto un novēlot panākumus turpmākajās gaitās. Ar vēlējumiem nākotnei absolventus sveica 9. klašu audzinātājas. Zālē skanēja sirsnīgi pateicības vārdi skolai, tās vadībai un skolotājiem, ko izteica skolēnu vecāki. Absolventi savās uzstāšanās laikā izteica sirsnīgu pateicību skolotājiem un vecākiem par viņos ieguldīto darbu, veltīja dziesmu un nodejoja mūsdienīgu valsi. Svētki izdevās ļoti skaisti, koši un priecīgi!

Gaidām skolēnus 10. klasē, vēlam veiksmi un izdošanos mūsu absolventiem turpmākā izglītošanās un dzīves ceļā!

“Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties.” /Z.Mauriņa/

Sagatavoja 9.c klases audzinātāja Karīna Bagijeva