DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Tikšanās ar Jaunatnes nodaļas pārstāvjiem

Maijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā notika skolēnu tikšanās ar Jaunatnes nodaļas pārstāvjiem. Šādas tikšanās sniedz skolēniem iespēju iepazīt Jaunatnes nodaļas darbību, piedalīties interesantos un izglītojošos pasākumos, kā arī piedzīvot jaunas pieredzes.

Tikšanās laikā tika apspriestas trīs svarīgas lietas: pilngadīgu jauniešu nodarbinātības iespējas vasarā, kinoteātra atklāšana un Jauniešu iniciatīvu centra darba uzsākšana. Aleksandrs Komarovs stāstīja par Jauniešu iniciatīvu centru, kurā jaunatnes speciālisti var piedāvāt atbalstu un resursus, kā arī palīdzēt skolēniem nodrošināt aizraujošas aktivitātes, rosinot tos iesaistīties un attīstīt sevi dažādās jomās. Jauniešu centrs ir vieta, kur ikviens jaunietis var brīvi pavadīt savu laiku un attīstīt savas idejas, kuru īstenošanā palīdzēs Jaunatnes nodaļas darbinieki, kas dalīsies savā pieredzē un palīdzēs atrast nepieciešamus resursus. Aleksandrs Komarovs arī pastāstīja, kā viņš sasniedza savus karjeras mērķus, un pārliecināja, ka varēs palīdzēt ikvienam.

Skolēnu tikšanās ar Jaunatnes nodaļas pārstāvjiem ir lietderīgs pasākums, lai veicinātu jauniešu izaugsmi un attīstību. Tas sniedz skolēniem daudzpusīgas pieredzes, attīsta viņu prasmes un talantus un veicina sociālo un sadarbības prasmju attīstību. Turklāt tas nodrošina iespēju iepazīt dažādas karjeras iespējas un palīdz veidot sevi kā nākotnes līderus.

Sagatavoja skolēnu pašpārvaldes prezidents Aleksandrs Ziļs