DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Mobilās dabas klases nodarbības

Durvis vērusi pirmā mobilā dabas klase Latvijā. Tā ir inovatīva, auditoriju iesaistoša un mūsdienīga dabas izglītības ekspozīcija, kas izveidota pārvietojamā, īpaši pārbūvētā un aprīkotā mikroautobusā. Mobilais dabas klases risinājums ļaus pilnveidot skolēnu dabas izglītības iespējas. Mobilā dabas klase piedāvā atraktīvā un izklaidējošā veidā izzināt dabas ekosistēmas, dabas vērtības un iesaistīties dabas saglabāšanas pasākumos. Aktivitātes veidotas kā darbnīcas un dabas izglītības spēles.

20. maijā Daugavpils Draudzīga aicinājuma vidusskolā bija liela izdevība un laime sagaidīt ciemos šo mūsdienīgo dabas klasi. Mobilās dabas klases nodarbībās piedalījās 4.a, 3.a, 8.a, 8.b un 8.c klases. Tajās skolēnus iepazīstināja ar Latvijas invazīvām sugām un to ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka dzīvi. Skolēni piedalījās spēlēs, kurās tika attīstīts komandas gars, jo katra veikums palīdzēja cīnīties ar ievestām sugām. Spēles laikā viņi iegaumēja invazīvo sugu nosaukumus un atzina, ka tādā veidā vieglāk iegaumēt informāciju. Skolēniem ļoti patika dabas klases nodarbība un viņi bija ļoti pateicīgi pasniedzējam Regīnai un Dianai.

Sagatavoja dabaszinību skolotājas Jeļena Šilova un Alīna Šumilo