DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

“Apsveicu Tevi, māmiņ!”

12. maijā Valmieras 5 notika koncerts, kas tika veltīts Mātes dienai. Tas jau kļuva par tradīciju – maija sākumā Mātes dienai veltīt svētku sarīkojumu. Mīlestības pilniem vārdiem 1.-4. klašu skolēni sveica savas māmiņas un vecmāmiņas Mātes dienas koncertā, kuru vadīja 4.d klases skolēni Edgars Staņevičs un Jelizaveta Garkule. Koncertā uzstājās skolas pulciņu dalībnieki, kas parādīja savu meistarību: latviešu tautas deju pulciņš „Akvarelis” (vad. J.Vaikule), mazais koris (vad. K.Paukšta), skatuves runa ( vad. I.Trofimova), teātra pulciņš (vad. T.Krumiņa), sporta deju pamati (vad. J.Posternaka). Bērni skaisti dziedāja, dejoja, deklamēja aizkustinošus dzejoļus par māmiņām un vecmāmiņām. Paldies visiem koncerta dalībniekiem par piedalīšanos un, protams, vislielākais paldies mūsu māmiņām! Godāsim un mīlēsim tās vienmēr!