DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Erasmus+ (KA 2) projekts “Ceļš uz zaļo nākotni”

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu  izglītības sektora projekts “ROAD TO GREEN FUTURE ” («Ceļš uz zaļo nākotni»). Līgums Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082391 (ID Nr. KA210-SCH-B3608098).

 2023. gada maijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu izglītības sektora projekta “ROAD TO GREEN FUTURE ” («Ceļš uz zaļo nākotni») īstenošanu.

Projekta mērķi un prioritātes ir:

  • ekoloģijas, vides aizsardzība un cīņa pret klimata pārmaiņām;
  • Eiropas kopīgas vērtības, pilsoniskā līdzdalība un līdzdalība izglītības procesos: atbalsts skolotājiem, skolu vadītājiem un citiem pedagogu amatiem;
  • globālās vides aizsardzības problēmu apzināšana;
  • jaunās mācīšanās un mācīšanas metodes;
  • ilgtspējīga attīstība un izglītības iestāžu sociālās atbildības veicināšana;
  • pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbības veicināšana ekoloģiskos jautājumos;
  • pedagogu un skolēnu izpratnes attīstība par Eiropas skolu izglītības sistēmām un ārpusskolas aktivitātēm;
  • ārvalstu pedagogu labās prakses piemēru pārņemšana.

Mērķi ir tieši saistīti ar ES prioritātēm vides un klimata pārmaiņu apkarošanas jomā, Eiropas kopīgajām vērtībām un civilo līdzdalību, kā arī atbalstu skolotāju profesijām.

Projekts tika izveidots  atbilstoši 2021.-2027.gada Erasmus+ programmai un skolas attīstības plānam. Tajā piedalīsies 4 Eiropas valstis: Spānija, Itālija, Latvija un Turcija.

Erasmus+ (KA 2)  projekts “Ceļš uz zaļo nākotni”  tiek realizēts vairākos posmos: sagatavošanās, īstenošana (mobilitātes) un labās prakses pārņemšana, rezultātu pielietošana, semināri un publicitāte. Paredzēta dalībnieku uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros, konferencēs un atklātās stundās, plānota jauno materiālu un programmu izstrāde un aprobācija, notiks  informēšana par projekta gaitu dažādos medijos. Ārpusskolas aktivitātēs par ekoloģijas, vides aizsardzības un cīņu pret klimata pārmaiņām tiks iesaistīti pedagogi, vecāki, skolēni un sabiedrības pārstāvji.

Projekta kopējais finansējums ir 60 000,00 EUR (DDAV – 14 704,00 EUR). Projektu plānots īstenot līdz 2024.gada 31.decembrim.

Sagatavoja direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos,  projekta koordinatore Olga Dukšinska