DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Erasmus+ projekta “Future skills for future school” aktivitāte Kadisā (Spānijā)

Erasmus+ projekts “Future skills for future school. School education staff mobility” Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000070247

 

Erasmus+ projekta “Future skills for future school” ietvaros no 2023. gada 23. līdz 29.aprīlim Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas latviešu valodas skolotāja Irina Hiļmane un vēstures skolotāja Oksana Staņeviča apguva vienas nedēļas apmācības kursu “Sustainability – Teaching Eco Skills”, kurš tika realizēts Kadisā (Spānijā). Projektā piedalījās 15 dalībnieki no Latvijas (3), Grieķijas (4), Itālijas (3), Anglijas (2), Īrijas (1) un Vācijas (2).

Kursa aktivitātes paredzēja uzlabot angļu valodas prasmes, pievērst īpašu uzmanību ilgtspējīgam dzīvesveidam, piekrastes dabai un intensīvai tās izmantošanai, apgūt nākotnes prasmes, lai risinātu ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas, kā arī gūt zināšanas, kā veiksmīgāk īstenot nākotnes nometni savā skolā (ārā nodarbības) un pārveidot to savām vajadzībām. Pasākuma laikā skolotāji guva jaukas idejas par mācīšanas iespējām un metodēm (megatrends), kuras var izmantot turpmākajā darba skolā un padalīties ar saviem kolēģiem. Arī guva informāciju par citu Eiropas valstu izglītības sistēmas īpatnībām un dalībnieku pieredzi, izveidoti kontakti ar jauniem sadarbības partneriem no Grieķijas.

Erasmus+ projekta “Future skills for future school. School education staff mobility” aktivitātes bija nepieciešamas un lietderīgas, jo mūsu skolas latviešu valodas skolotāja  Irina Hiļmane cieši sadarbojas ar ģeogrāfijas skolotāju, veidojot integrētās stundas un skolas līmenī organizējot pasākumus skolēniem, īpaši akcentējot tādas tēmas kā „Tīrā vide mums apkārt”, „Atkritumu šķirošana” u. c. Irina Hiļmane aktīvi dalās savā pieredzē (ciešā sadarbībā ar ģeogrāfijas skolotāju Ē.Lausku) gan pilsētas, gan republikas līmenī (SKOLA2030).

Vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Oksana Staņeviča Erasmus+ projektā “Future skills for future school. School education staff mobility” guva milzīgu pieredzi digitālo rīku izmantošanā, pasniedzot tēmas, kas saistītas ar karjeru, darba tirgu, nākotnes profesijām. Globalizācija, klimata pārmaiņas, ilgtspējīgā saimniecība, aprites ekonomika, resursu, dabas daudzveidības saglabāšana un atjaunošana – tēmas, kas ir saistītas ar mūsdienās aktuālo problēmu risināšanu. Uzmanība bija pievēsta prasmēm un iemaņām, kas būs aktuālas nākotnē – radošums, digitālās prasmes, sadarbība.

Apmācības kurss atbilst skolas prioritātēm – sniegt skolotājam un skolēniem nepieciešamās kompetences un prasmes, kas ir aktuālas starptautiski konkurētspējīgā, uz zināšanām balstītā sabiedrībā. Kursā iegūtās zināšanas un prasmes dod iespējas mūsu skolas skolotājiem un skolēniem turpmāk plašāk piedalīties dažādos starptautiskā mēroga projektos un aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. Kursā iegūtā pieredze un zināšanas palīdzēs iesaistīt citus kolēģus piedalīties starptautiskajos konkursos, olimpiādēs, projektos un citās aktivitātēs, lai nodrošinātu skolēnu radošumu, kompetences, digitālo prasmju, tikumisko vērtību un veselīgā dzīvesveida attīstīšanu.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotājas Irina Hiļmane un Oksana Staņeviča