DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Vides dienas aktivitātes

Katru pavasari, sniegam un ledum kūstot, Latvijā notiek pavasara pali, applūst teritorijas, tai skaitā arī ēkas un infrastruktūras objekti. 2023.gadā plūdi Latvijā ir īpaši lieli un postoši. Svarīgi ir apzināties plūdu riskam pakļautās teritorijas un iepriekš sagatavoties.

20.aprīlī un 27.aprīlī  Vides dienas ietvaros 10.d klases skolēni piedāvāja 2.d un 3.d klases skolēniem iedziļināties tēmā „ Krastu nostiprināšana”. Lai ūdens līmeņa celšanās rezultātā netiktu izskalotas teritorijas, nepieciešams veikt krastu nostiprināšanas pasākumus. 2.d. klases skolēni modelēja upes krastu noskalošanu un secināja, ka viens no pasākumiem ir krastu nostiprināšana ar apstādījumiem, nepieciešams stādīt kokus, kuru saknes var palīdzēt saturēt kopā mīksto augsni un novērst tās izskalošanu un bojājumus. 3.d klases skolēni eksperimenta laikā apskatīja divas situācijas, kādus postījumus nodara upes, kad tās pārplūst, ja tajās ir iepriekš izbūvēts dambis, un upē, kurā nav dambju.

Mīļš paldies mūsu skolas 10.d klases skolēniem Maksimam Sergejevam, Evelīnai Ružai, Olgai Makarovai un Vitālijam Zilam par to, ka viņi organizēja un novadīja dabaszinību stundu.

Liels paldies mūsu skolas skolotājiem Ērikai Lauskai , Ninai Dubovskai un Inārai  Trofimovai par ciešu sadarbību pasākuma organizēšanā.