DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Seminārs “Karjeras izglītība: skolēna un skolas ceļš uz panākumiem”

2023.gada 20.aprīlī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola organizēja semināru par efektīvas karjeras attīstības atbalsta sniegšanas sistēmas izveidi. Seminārā piedalījās Daugavpils skolu pedagogi karjeras konsultanti, sociālie pedagogi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji un skolas vadība. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas izveide ir aktuāls un nozīmīgs process katrā izglītības iestādē. Semināra mērķis bija izprast galvenos KAA sniegšanas izaicinājumus un rast risinājumus, veidojot skolu par skolēna pirmo panākumu vietu un atbalstu turpmākajā karjeras izvēlē.

Semināra laikā dalībnieki veidoja karjeras attīstības atbalsta sistēmu un noteica karjeras konsultanta galvenos darba pienākumus, definēja izaicinājumus, ar kuriem saskaras ikdienas darbā, un meklēja risinājumus, balstoties uz grupu darba laikā izveidotajām  sistēmām. Dalībnieki secināja, ka, lai sistēma strādātu efektīvi un veiktu savu funkciju, ļoti liela nozīme ir katram sistēmas elementam, karjeras izglītības gadījumā tie ir cilvēki – vecāki, skolotāji, skolēni, atbalsta komandas speciālisti u.c. Kā zobratu mehānismā, ja kāds zobrats negriežas, tad arī citi nekustās un nenotiek darbība. Tāpēc strādāsim vienoti un virzīsim skolēnus un skolu uz panākumiem.

Sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Gunda Pastare