DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pieredzes apmaiņas pasākums “Vide, kas sekmē pašvadītu mācīšanos”

2023. gada 19.aprīlī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Stāvā iela 41) norisinājās pilsētas mēroga pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas un skolas pedagogiem. Mūsu iestādē viesojās un mācību procesu dažādās vecuma grupās vēroja pilsētas pirmsskolas un skolas pedagogi. Dalījāmies savā pieredzē, kā mēs īstenojam savas idejas. Ciemiņi izvēlējās sev piemērotu grupu pēc vecumposma un devās uz grupiņām vērot rotaļnodarbības. Bērni parādīja, ko viņi zina, sadarbojās ar citiem bērniem un izpauda savas emocijas, radoši darbojās. Pēc novērotām rotaļnodarbībām viesi dalījās savos iespaidos. Aizpildīja piedāvāto runājošo sienu. Izspēlējām aktivitāti, kas piepildīja pedagogus ar pozitīvām emocijām. Šī diena bija emocijām pilna gan bērniem, gan pedagogiem!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka