DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Cikla “Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu” aktivitātes

No 29.marta līdz 05.aprīlim norisinājās kārtējās aktivitātes pasākumu cikla “Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu” ietvaros, tika apmeklētas Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolas izglītības īstenošanas vietas Raipoles 8, Stāvā 41 un Tartu 8.

Draudzīgo vizīšu gaitā tika apspriesti notikušo pasākumu rezultāti, kā arī idejas un plāni nākamajam mācību gadam, novadītas iepazīšanās ekskursijas, novērotas trīs rotaļu nodarbības sagatavošanas grupās. Prieks, ka bērnu prasmes un iemaņas atbilst skolas sākumposmam. Bērni izcili saprot un izpilda skolotāju norādījumus latviešu valodā, prot lasīt, skaitīt, grupēt, salīdzināt, atbildēt uz jautājumiem pilniem teikumiem, strādāt radoši un patstāvīgi. Mūzikas nodarbībā bērni aktīvi demonstrēja kustības atbilstoši mūzikas ritmam un tempam, skaņu rīku un skanošo žestu izmantošanu dziesmu pavadījumam. Katrā nodarbībā bija gan spēles elementi, gan nopietns darbs, jūtama mājīga, labvēlīga atmosfēra. Prieks, ka administrācijai un pedagogiem ir vienota izpratne par efektīvu un harmonisku izglītojamo pāreju no pirmsskolas uz sākumskolas posmu.

Sirsnīgs paldies par viesmīlīgu uzņemšanu direktora vietniecēm pirmsskolas izglītības jautājumos Ž.Stašānei, O.Dukšinskai un T.Kovaļčukai, kā arī 10. un 11. grupu (Raipoles 8) pedagoģēm R.Vasiļjevai, I.Nurmuhametovai, M.Pavlovai un 4. grupas (Tartu 8)  pedagoģei K. Vasiļjevai par brīnišķīgām nodarbībām un liela prieka sagādāšanu bērniem!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece Svetlana Zenova