DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Izglītojošs pasākums par bērnu traumatisma profilaksi

5.martā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Valmieras iela 5) notika 3 izglītojošās nodarbības, kurās piedalījās 5.d, 6.d un 8.d izglītojamie. Pie mums ciemojās izglītības un skolu psiholoģe Anna-Marija Ņikitina. Izglītojošo pasākumu mērķis bija izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem.

Bērnu traumatisms ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, tāpēc, lai mazinātu traumu gūšanas risku astoņu biežāko traumu gūšanas kontekstā, piemēram, no kritieniem, apdegumiem, dzīvnieku kodumiem, nepieciešams izglītot visu vecuma posmu bērnus par drošu uzvedību, drošu vidi, pareizu drošības aprīkojuma lietošanu, atbilstoša apģērba izvēli, savu spēju kritisku izvērtēšanu u.c. aspektiem.

Viena izglītojošā pasākuma ilgums skolas vecuma bērniem – 40 minūtes. Izglītojošajā pasākumā bija teorētiskā daļa, kurā bērni tika iepazīstināti ar attiecīgajam vecuma posmam raksturīgākajiem traumatisma veidiem, riskiem un sekām, kā arī praktiskā daļa, kuras ietvaros bērniem bija jāpilda dažādi tematiski uzdevumi.

Informāciju sagatavoja bioloģijas skolotāja Marina Pučka