DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

22.marts – Pasaules ūdens diena

Grupas “Dārziņš” un “Bitīte” bērni kopā ar skolotājām Inesi Seļsku un Ināru Boldavenko (Tartu iela 8) atzīmēja Pasaules ūdens dienu. Dienas laikā tika pētīts un izzināts viss, kas ir saistīts ar ūdeni. Pārrunu laikā noskaidroja:  No kurienes rodas ūdens? Kam nepieciešams ūdens? Kāpēc jātaupa ūdens? Radošā darbībā bērni izveidoja tematiskos plakātus “Ūdens diena” un “Kam nepieciešams ūdens?“ un individuālos vizuālās mākslas darbos atainoja ūdens izmantošanu ikdienā. Kustību rotaļās “Zeme. Ūdens. Gaiss”, “Kas ātrāk izsmels ūdeni?” bērni apliecināja savas zināšanas par šo tēmu un veiklību. Bērni aktīvi iesaistījās eksperimentos: “Krāsosim ūdeni”, “Ūdens ceļojums pa caurulēm”, “Sniega pārvērtības”, “Auksts un karsts”. Eksperimentam “Peld vai grimst” vecāki iepriekšējā dienā kopā ar bērniem mājās no papīra izlocīja laivas, un grupā tās tika peldinātas līdz grimšanas procesam. Veikto eksperimentu rezultātus skolotājas kopā ar bērniem pārrunāja un veica secinājumus: Kāpēc laiva grimst, bet rotaļlieta pīle peld? Kāpēc ūdenī grimst akmeņi, bet pīle peld? Kas notika ar papīra laivu un kāpēc? Vai no sniega var rasties  ūdens? Vai to var dzert? Kas to var dzert? Pastaigas laikā vēroja peļķes, noskaidroja, kāpēc peļķes ir tikai dažās vietās, un izvirzīja minējumus.

Šogad šo grupu un citu grupu bērni piedalās uzņēmuma “Venden” izsludinātajā zīmējumu konkursā “Ūdens mūsu pasaulē”, kurš veltīts Pasaules ūdens dienai. Novēlām veiksmi mazajiem māksliniekiem un aicinām taupīt ūdens resursu!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Mudīte Ozola