DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Apsveicam Latgales reģiona zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētājus!

Skolā ir iedibināta laba tradīcija – skolēniem rakstīt zinātniskās pētniecības darbus (ZPD) par viņiem interesējošām pētnieciskajām problēmām. 23. februārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Valmieras ielā 5) notika skolas ZPD konference, kurā piedalījās vidusskolas skolēni ar četriem darbiem, no kuriem trīs tika virzīti Latgales reģiona ZPD konferencei. To tapšanā piedalījās arī mūsu skolas pedagogi un skolēnu vecāki, kas sniedza intervijas ZPD autoriem par viņu pētītājiem ikdienas vēstures jautājumiem un dalījās atmiņās par Daugavpils vēstures lappusēm.

10.martā četri skolēni ar trim ZPD veiksmīgi startēja Latgales reģiona zinātniskās pētniecības darbu konferencē vēstures un mākslu sekcijā un ieguva godalgotas vietas: Daniels Černobrovs, 12.e klase, zinātniskās pētniecības darbs ,,Atomkara propaganda Padomju Latvijas skolās XX gadsimta 70. — 80. gados: bailes un ietekme uz skolēnu ikdienas dzīvi: Daugavpils piemērs” – III pakāpe; Anna Grigorjeva, 11.f klase, zinātniskās pētniecības darbs ,,Maniaki – sērijveida slepkavas Latvijas vēsturē un mūsdienās” – III pakāpe; Emma Ivanova, 11.e klase, Raimonds Kaļvans, 11.f klase, zinātniskās pētniecības darbs ,,Jaungada svētku svinēšanas padomju tradīcijas Daugavpils pilsētā XX gadsimta 60. – 80. gados”– III pakāpe. Visu skolēnu ZPD vadīja vēstures skolotāja Iveta Krilova.

Paldies visiem par atsaucību un sadarbību!

Skolēnu ZPD vadītāja Iveta Krilova