DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Glītrakstīšanas konkurss

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolnieki (Raipoles 8 un Tartu 8) aktīvi piedalījās Daugavpils pilsētas Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības organizētajā glītrakstīšanas konkursā.   

Konkursa sasniedzamais rezultāts bija izglītojamo rokrakstu kultūras pilnveidošana un prasmes pareizi un glīti norakstīt drukātu tekstu apliecināšana. Sešu sagatavošanas grupu izglītojamie centīgi, atbilstoši konkursa nosacījumiem pildīja savus darbus. Uzdevums nebija viegls! Vajadzēja glīti norakstīt piedāvāto tekstu, ievērojot nosacījumus. Visi bērni bija ļoti čakli rakstītāji, bet viscentīgāko darbi tika nodoti pilsētas komisijas vērtēšanai. Iesniegtos darbus komisija izvērtēja pēc sešiem kritērijiem: burtu savienojumu pareizība, burtu formu rakstības pareizība, pareizrakstības likumu ievērošana, prasme orientēties lapā un izkārtot tekstu lapā, rokraksts un kārtība.

Esam ļoti priecīgi par Eniju Geidāni (Tartu 8), kura kļuva par glītākā rokraksta īpašnieci un saņēma Diplomu par glītāko darbu glītrakstīšanas konkursā. Vēl pieciem mūsu skolas  konkursa dalībniekiem – Elizavetai Limarei, Ivanam Fiļipovam, Annai Sivcovai (Raipoles 8); Stīvenam Naļivanijam, Karolinai Troickai (Tartu 8) – tika pasniegti Atzinības raksti par piedalīšanos konkursā.

Paldies skolotājām A. Pavlovičai, E. Pivrikai, S. Vaģelei (Tartu 8), L.Sidorovai, J.Matulei, M.Pavlovai, G.Derukai, R.Vasiļjevai, G.Fiļipovai (Raipoles 8) par bērnu sagatavošanu konkursam!

Informāciju sagatavoja direktora vietnieki pirmsskolas izglītības jautājumos  Ž. Stašāne un O.Dukšinska