DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pasākums “Draudzība ir vērtīga dāvana”

Draudzīgā Aicinājuma vidusskolā (Stāvā iela 41) februāra otrajā nedēļā svinēja Draudzības dienu. Skolotājas un bērni bija tērpušies sarkanos tērpos, lai Baltajā zālē svinētu svētkus. Ieskandinot svētkus, skolotājas ar bērniem kopīgi nodziedāja dziesmiņu „Sirsniņa”. Grupu bērni bija sagatavojuši dāvaniņas, ar kurām savstarpēji viens otru apdāvināja. Viņi skandināja dzejoļus, dziedāja un gāja rotaļās. Neizpalika kopīgi minētas mīklas, par kurām saņēma garšīgas sirsniņkonfektes. Nobeigumā bērniem tika sarīkota jautra „disenīte”. Dejas, spēles, dziesmas rotaļas un dažāda veida atrakcijas radīja labvēlīgu un draudzīgu noskaņu zālē, kas sildīja sirdis gan lieliem, gan maziem. Bet galvenā atziņa, ko ieguvām, ir tas, ka visi   D R A U D Z Ē J A S!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka