DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Meteņi skolā

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 4.d klases skolēni (Valmieras ielā 5), pētot latviešu tautas tradīcijas sociālo zinību un vēstures stundās, pieņēma lēmumu organizēt svētkus.

Skolēni vienojās, ka būtu interesanti klases ietvaros svinēt Meteņus, jo saskaņā ar latviešu tradīcijām tos svin februārī, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un ziemu pamazām nomaina pavasaris. Nelielās grupās skolēni sagatavoja ziņojumus par Meteņiem, izstrādāja pasākuma scenāriju. Ar skolotāja palīdzību skolēni sadalīja pienākumus pasākuma organizēšanai, ņemot vērā datumu, laika ierobežojumu, vietu un resursus. Pasākuma laikā uzstājās skolēni, kuri uzņēmās papildus pienākumus un mājās sagatavoja uzstāšanos: skandināja tautasdziesmas, no kurām varēja uzzināt par Meteņu ticējumiem, tradicionālajiem ēdieniem un svētku tradīcijām. Bērni ar azartu minēja mīklas,  spēlēja spēles un dejoja. Pēc pasākuma skolēni izvērtēja tā norisi, savu individuālo un kolektīva sniegumu, izmantojot skolotāja piedāvātos kritērijus. Visiem patika šī iespēja parādīt savas organizatoriskās spējas, izpausties radoši.

Tā bija lieliska pieredze uzņemties atbildību un līdzdarboties savā klasē.

Informāciju sagatavoja sociālo zinību un vēstures skolotāja Oksana Staņeviča