DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pieredzes apmaiņas pasākums

Šā gada 14. februārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā  (Stāvā iela 41) viesojās un vēroja mācību procesu dažādās vecuma grupās  kolēģes no Raipoles ielas 8 un Tartu ielas 8. Pasākuma laikā kolēģiem bija iespēja vērot atklātās rotaļnodarbības, analizēt tās, redzēt jaunas idejas,  apspriest dažādus jautājumus par jēgpilnu mācīšanos un gūt ierosmi darbam. Tikšanās dalībnieki ļoti pozitīvi atsaucās un atzina aktivitāti par veiksmīgu pieredzes gūšanu. Šādi pieredzes apmaiņas pasākumi dod iespēju vērot labo praksi, paplašina skolotāju redzesloku, un gūto ideju iedzīvināšana savā praksē ļauj padarīt bērnu ikdienu izglītības iestādē interesantāku un saistošāku. Paldies DDAV (Stāvā iela 41)  radošajam kolektīvam par ieguldīto darbu un nesavtību sava darba popularizēšanā!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka