DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Tautas deju kolektīvu skate

Latviešu tautas deju pulciņš ”Strautiņš” (1.-2. klašu grupa) 2023.gada 1.februārī piedalījās Daugavpils izglītības iestāžu 1.-3. klašu tautas deju kolektīvu radošajā koncertā – skatē, kas notika J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā. Tā bija mūsu pirmā uzstāšanās uz lielās skatuves.

Liels paldies visiem dejotājiem, viņu vecākiem, skolotājiem, skolas administrācijai – visiem, kuri šajā dienā bija kopā ar mums un palīdzēja būt skaistiem.

Kolektīva sastāvā:  2.b – Viktorija Cvečkovska, Konstantins Koreņevskis, Emilija Špoge, Laura Pliska, 2.a – Žans Čebuņičevs, Artjoms Dofilovičs, Žans Kokins, Zlata Krecule, Irina Puncule, Milena Siņica, 1.a – Adrians Leikums, Oļģerts Tihomirovs, 1.b – Diāna Magrina, Vasilisa Fjodorova, Karina Kebzere, Artjoms Titovičs, 1.c – Aleksejs Tarvids.

Informāciju sagatavoja deju pulciņa vadītāja Marina Meduņecka