DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Tikšanās ar Latvijas NBS pārstāvi

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem  17.janvārī notika tikšanās ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi.

Pasākuma mērķis bija motivēt skolēnus būt atbildīgiem par saviem sasniegumiem mācībās, plānot savu nākotni, kā arī iepazīstināt skolēnus ar karjeras izaugsmes iespējām, uzsākot dienestu. Uzmanība tika veltīta jauniešu fiziskajai un emocionālajai sagatavotībai, uzsvērta izglītības nozīme. Plaši bija pastāstīts par Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībām un to uzdevumiem: valsts sauszemes, jūras un gaisa teritorijas aizsardzība un kontrole. Nacionālie bruņotie spēki iesaistās arī avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamo pasākumu veikšanā ārkārtējās situācijās.

Skolēni atbildēja uz daudzveidīgiem jautājumiem, kas pārbaudīja vispārējās zināšanas par NBS, un saņēma patīkamas dāvanas. Skolēni aktīvi interesējās ne tikai par karavīra karjeras iespējām un izaugsmi, bet arī par dienēšanas ieguvumiem. Skolēni uzzināja,   ka Nacionālajos bruņotajos spēkos dienē karavīri, kuri savu dienestu pilda brīvprātīgi uz likuma pamata. Militārā karjera garantē stabilitāti, labu atalgojumu, sociālās garantijas un bezmaksas apmācību.