DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Cikla “Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu” trešais pasākums

5.janvārī direktora vietniece J. Šimane un sākumskolas skolotājas cikla “Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu” ietvaros apmeklēja Daugavpils Draudzīgā aicinājuma pirmsskolas izglītības īstenošanas vietas Tartu ielā 8 un Stāvā ielā 41.

Apmeklējuma laikā bija lieliskā iespēja  novērot, kā gatavo skolai bērnus pirmsskolā. Tika apmeklētas mācību nodarbības,  skolotājām pat bija iespēja piedalīties tajās. Bērniem tika piedāvāts gan parādīt savas zināšanas latviešu valodā, matemātikā, gan arī pašiem izveidot skaistu cimdiņu no tiem materiāliem, kurus bērni paši  izvēlējās. Ar gandarījumu skolotājas atzīmēja, ka bērni ir ļoti labi sagatavoti skolai, jau prot lasīt, skaitīt, atbildēt uz jautājumiem pilniem teikumiem. Bērni paši varēja  izvēlēties to darbības veidu, kurš viņiem ir tuvāks, paši izvēlējās pat jomu, kurā viņi strādās, viena grupa strādāja matemātikas jomā, otrā – valodas jomā, trešā – tehnoloģiju jomā. Tāpat arī tika apmeklētas mūzikas, deju nodarbības un āra nodarbības. Katrā nodarbībā  bija gan spēles elementi, gan nopietns darbs, ir vērts atzīmēt, ka nodarbības notika labvēlīgā gaisotnē, tika radītas veiksmes situācijas katram bērnam. 

Sisrnīgs paldies par viesmīlīgu pieņemšanu direktora vietniecēm pirmsskolas izglītības jautājumos Olgai Dukšinskai un Tatjanai Kovaļčukai.

Sagatavoja direktora vietniece J.Šimane