DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Rūķu radošā darbnīca “Ziemassvētku gaidās”

13.decembrī DDAV pirmsskolas (programmas  īstenošanas vieta Stāvā iela 41) aktu zālē vecākās un sagatavošanas grupas bērni ar saviem vecākiem, jautro rūķīti un skolotājiem piedalījās Ziemassvētku rūķu radošajā darbnīcā.

Meistarklases  uzdevums ir ne tikai attīstīt bērnam svarīgas prasmes, bet arī iedvesmot mājīgiem un ģimeniskiem Ziemassvētkiem. Bija sagatavoti pašu veidoti Ziemassvētku rotājumi. Kopā ar jautro rūķīti, bērniem un viņu vecākiem dekorējām eglīti. Visi pasākuma dalībnieki bija sajūsmā un ļoti novērtējā darbošanos kopā.

Šādās darbnīcās vecāki kļūst par līdzdalībniekiem. Vecāki un vecvecāki ne tikai vēroja savu bērnu darbošanos, bet arī paši piedalījās un palīdzēja – grieza, locīja, saskaņoja krāsas un gatavoja egles rotājumus.

Vecāki izteica lielu pateicību un vēlmi turpināt izgatavot interesantas lietas kopā ar bērniem, tādēļ arī nākamajā mācību gadā pirmsskolas izglītības skolotājas organizēs radošās darbnīcas un aicinās vecākus līdzdarboties. Izsakām pateicību visiem, kas piedalījās Ziemassvētku radošajās darbnīcās.

Sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka