DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Programma “Latvijas skolas soma” Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā: nodarbība “Bruņinieki”

Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 2022.gada  6. decembrī 1.b klases skolēni devās uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju ar mērķi piedalīties muzejpedagoģiskā nodarbībā  “Bruņinieki”, lai  gūtu jaunas zināšanas par viduslaiku bruņiniekiem un Dinaburgas pili.

Nodarbības laikā skolēni iepazinās ar Dinaburgas pils vēsturi, dzīvi pilī un to, kādi bruņinieku ordeņi tajā mitinājušies. Interesanti tika stāstīts par bruņinieku ieročiem, apģērbu un dzīvesveidu. Skolēni uzzināja, par tā uzvedības noteikumiem pie galda,  par to, ka no 8 gadu vecuma zēni varēja mācīties kļūt par bruņiniekiem un ka katram bija jāapgūst 7 prasmes: peldēšana, dūru cīņas, medības ar piekūnu, jāšanas māka, loka šaušana, šaha spēle, dzejas runāšana. Bruņinieka aprīkojums bija ļoti dārgs – 42 govis. Nodarbības noslēgumā skolēniem  bija iespēja  iejusties bruņinieku lomā – uzvilkt bruņinieka tērpu un paņemt rokā bruņinieka ieroci – kājinieka zobenu.

Jaunās zināšanas noderēs arī mācību procesā: sociālo zinību stundās.

Paldies muzeja darbiniekiem par izzinošu nodarbību! Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju uzzināt par bruņinieku dzīvi un Dinaburga pils vēsturi.

Sagatavoja 1.b klases audzinātāja Ilona Šestaka