DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Valsts svētku svinēšana Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolā

Novembris ir Latvijas valsts dzimšanas dienas mēnesis. Tāpēc arī, darbojoties tēmā “Mēs esam Latvija”, bērni izteica domas, ka jātaisa torte, jārotā grupa, jādzied dziesmas, jādejo, tuvāk jāiepazīst mūsu Latvijas pilsētas. Gatavojoties Valsts svētkiem, bērni darināja radošos darbus un rotāja savas grupu telpas. 

16.novembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolas svinīgi izrotātajā zālē (izglītības īstenošanas vieta Stāvā iela 41) pulcējās audzēkņi, lai svinētu Latvijas valsts svētkus. Pasākuma dalībnieki ģērbušies latviešu tautas tērpos, dziedot Latvijas valsts himnu, jutās ļoti svinīgi un skaisti. Bērni un skolotājas sadarbībā ar mūzikas skolotāju sanāca kopā un vienojās kopīgās dziesmās un dzejoļos par savu Tēvzemi, lai sveiktu viens otru Latvijas 104. dzimšanas dienā. Jau pirms svētkiem pirmsskolas teritorija tika saposta svētkiem, lai godinātu Latvijas valsti un tās simboliku, kā arī katra grupa sagatavoja rotājumus un izrotāja savas grupiņas. Pasākuma beigās katrā grupā šajā dienā tika klāts svētku galds ar pašgatavotu pīrāgu.

Laba vēlējumus un saules mūžu Latvijai novēl Daugavpils Draudzīgā  aicinājuma vidusskolas pirmsskolas bērni, vecāki un darbinieki.

Sagatavoja Izglītības metodiķe Anita Verbicka