DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Spēle “Sveika, Latvija!”

2022.gada 11. novembrī Pilsonības nedēļas ietvaros Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā noritēja spēle “Sveika, Latvija!” 3.-4. klašu skolēniem, ko sagatavoja un novadīja Skolēnu pašpārvalde. Pasākums tika veltīts Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, tā laikā tika rosināta skolēnu interese par Latvijas dzīves norisēm, aktualizētas un paplašinātas zināšanas par dzimto zemi. Spēles gaitā audzēkņi pildīja daudzveidīgus atraktīvus uzdevumus par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, simboliem, arhitektūru, dzīvnieku pasauli, kultūras dzīves norisēm, latviešu rakstniekiem un dzejniekiem, tautas tradīcijām un svētkiem.

Spēles rezultāti:

I vieta – 4.a klases komanda

II vieta – 3.b klases komanda

III vieta – 4.c klases  komanda

Paldies visiem spēles dalībniekiem!

Sagatavoja 8.c klases skolniece Sanita Eisaka