DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pieredzes apmaiņa un viesošanās Tartu eTwinning skolā Mart Reiniku Kool

2022.gada 5.novembrī Latvijas pedagogiem, eTwinning labāko projektu īstenotājiem, tai skaitā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolai (Tartu iela 8), bija iespēja viesoties Tartu eTwinning skolā Mart Reiniku Kool. Izglītības iestādes pedagoģes iepazīstināja ar skolas seno vēsturi. Tā tika dibināta 1889. gadā un sastāv no trīs ēkām, kā arī ir plašs sporta laukums. Skolā mācās bērni no 1.- 12. klasei. Skolas pārstāves aicināja ekskursijā pa skolas telpām. Latvijas pedagogi varēja vērot matemātikas stundu un stundu pie 1. klases bērniem. Matemātikas stundā skolēni patstāvīgi darbojās mācību e-platformā, kas darbojas visā valstī vienotā sistēmā, uzdevumi tajā izveidoti, ievērojot pēctecību no vienkāršākā uz sarežģītāko.

Skola eTwinning kopienā darbojas jau vairākus gadus un  īsteno nacionālos un starptautiskos projektus. 2020.gadā izglītības iestāde ieguva eTwinning skolas statusu. Projektu darbībā rosīgi darbojas divas sākumskolas skolotājas, kuras aktīvi iesaista arī darba kolēģus eTwinning projektu īstenošanā. Vienu no skolas veiksmīgākajiem starptautiskajiem projektiem prezentēja tā dibinātāja. Viņa uzsvēra, kā viens no būtiskākajiem nosacījumiem sekmīgai projekta īstenošanai sākumskolas posmā ir viena pedagoga vairāku priekšmetu pasniegšana. Tas dot iespēju mācību procesā iekļaut projektā izvirzīto veicamo uzdevumu īstenošanu.

Pieredzes apmaiņas laikā bija iespēja apmeklēt Igaunijas Nacionālo muzeju, kas tika atklāts 2016. gada 29.septembrī. Muzeja saturs ir veidots, kā stāsts no Igaunijas tautas pirmsākumiem līdz mūsdienām un tās attīstību laiku griežos. Muzejs piedāvā izglītojošas programmas, darbnīcas un ekskursijas gida pavadībā. Ēkā ir mūsdienīgs konferenču centrs un telpas starptautisku pasākumu organizēšanai. Muzejs kalpo kā vietējās un valsts sabiedrības kultūras centrs.

Informāciju sagatavoja Mudīte Ozola, DDAV pirmsskolas izglītības metodiķe