DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Mārtiņi, nu ir ziemai vaļā vārtiņi!


Mārtiņdiena ir saimnieciskā gada noslēgums. Rudens pavadīšanas  un ziemas sagaidīšanas svētki. Mār­ti­ņos sā­kas bu­dē­ļu jeb ķe­ka­tu laiks. Maskās tērpti ķekatnieki  10. novembrī ieradās pie pirmsskolas bērniem (Raipoles ielā 8), lai ar dziesmām un rotaļām atvadītos no rudens. Bērni kopā ar Mārtiņgaili un pārējiem ķekatniekiem dejoja un gāja rotaļās. Bērniem šie svētki vēl ilgi paliks atmiņā, jo visi kopā esam rudenim teikuši “Uz redzēšanos”! Tagad gaidīsim ziemu!