DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Interaktīvais pasākums „4. klases skolēns uz vienu dienu!”

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā ir laba tradīcija – pasākums vecākiem „4. klases skolēns uz vienu dienu”.  Pasākuma mērķis ir veicināt 4.klases skolēnu adaptācijas procesu pamatskolā, uzlabot vecāku un skolotāju, bērnu un vecāku savstarpējās attiecības, veicināt turpmāko skolas un ģimenes sadarbību, iesaistīt vecākus skolas dzīvē un stiprināt ģimenes vērtības un tradīcijas.

 Šogad šis pasākums notika 19.10.2022. Uz vienu dienu vecāki kļuva par 4.V (vecāku) klases skolēniem.  Pēc stundu saraksta 4.V klases skolēniem bija 6 stundas, tāpat kā 4. d klases skolēniem (bērniem).

4.V klases skolēniem bija šāds stundu saraksts:

1.st. Krievu valoda. Stundas tēma «Ģimenes vērtības».

2.st. Angļu valoda. Stundas tēma  «Cipari 1-100».

3.st. Dizains un tehnoloģijas. Stundas tēma „Ģimenes decembra kalendārs”

4.st. Latviešu valoda. Stundas tēma «Mans vaļasprieks».

5.st. Audzināšanas stunda „Vai ir grūti būt pamatskolas skolēnam?”

Dizaina un tehnoloģiju stundas laikā bērni un viņu vecāki kopā veidoja kalendāru „Ģimenes decembra kalendārs”, kurā parādījās kopīgas pasākumu idejas. Audzināšanas stundā skolēni rakstīja vēstules vecākiem par to, kā viņi jūtas skolā, kādas ir problēmas un kādu palīdzību viņi gaida no vecākiem. Dienas laikā skolēni atbalstīja savus vecākus.

Būdami veselu dienu 4. klases skolēnu lomā, vecāki ieguva jaunu emocionālo pieredzi, kā arī labāk saprata savus bērnus, saprata,  cik liela ir skolēna slodze mūsdienās. Pasākums veicināja bērnu un vecāku savstarpējās saprotošas un siltas attiecības.